The Story of Bilimp

R&D activities are a way of life for Teracity. Our entire team works to improve the way of our customers do business with new technologies. In order to manage our R&D activities perfectly; the different software we used (messaging, task management, office software, project management, job activity log, meeting management, etc...) caused both a decrease in work efficiency and high costs for each software. Therefore; in line with the innovative vision of our company employees, it was decided to realise a more integrated system.

Research has begun on a structure where each tool works in integration with each other on a digital backbone. As a result of our market analysis; we realized that businesses are trying to manage project management, human resources management, and financial processes through Excel, however, the employees needed Outlook or similar mail applications for their communication among themselves, and they were doing their instant messaging via WhatsApp.

In this process, the documents within the company passed through different software in an insecure manner, data security could not be ensured. Thanks to the public experience our company has accumulated over many years, we were aware of how important data security is and that it should be provided not only by the public but also by all kinds of organizations such as the private sector and non-governmental organizations. As a result, when it was realized that the existing softwares in the market did not meet the integrated software system, thus, it was decided to produce a software in-house.

The software of the first code for Bilimp started in the first half of 2016. As the science-based R&D culture is an indispensable part of our company, and since science and technology are embraced by all our employees, it was revealed by our employees that the software we produce contains "Science" in its name (Bilim=Science). Since we believe that product development based on science in our corporate vision will only be successful when managed with a science portal, we decided that the name of our product would be "Bilimp", which is the abbreviation of Science Portal.

When Bilimp entered the market, it began to be adopted and used by the private sector and many important public institutions. In line with the interests and demands of our customers, we wanted to develop our product in cooperation with them. In this context, Bilimp's tools began to expand in line with the demands. As our tools evolved, Bilimp began to spread and become a source of life for businesses.

At the beginning of 2017, our graphic designers working in our company likened Bilimp to the roots of trees, which are the life sources of nature and our lives, based on the metaphor that Bilimp is the source of life for businesses.

While designing our logo, it was inspired by the combination of the water element in Turkish mythology (the downward facing triangle) with the earth element (the triangle with a horizontal line in the middle), giving life to nature and nourishing the roots of the tree.

Just as earth and water are the source of natural life; similarly, Bilimp is the source of digital life in businesses where it is used with its New Generation Smart technology. The lines in the logo represent the communication network that forms the digital backbone.

Thus, while Bilimp continues to come to life in the digital lives of businesses, our company also began to undergo SPICE audits in its R&D processes. In the process of obtaining our quality certificates, it has been added quality tools that aim at managing Bilimp's quality processes more conveniently. As the successes of Bilimp and our company began to increase, we became preferred by large-scale businesses. In line with the demands of large-scale enterprises, our Project and Process tools began to be developed. Bilimp has grown together with our customers in the last 4 years and serves our customers with 27 different business tools.

Along with our work within the scope of the Personal Data Protection Law, which has emerged in recent years, Bilimp also acquired a tool for KVKK (personal data protection law) processes. It has now become a software that can manage all KVKK processes of large and small businesses. 

In 2020, with the introduction of the Pandemic into our lives, the culture of remote work began to form in institutions. In this process, our company developed the integrations and related tools within Bilimp, and made easier for institutions to adapt to remote work during the pandemic process.

Bilimp emerged as the first domestic and integrated business management software in Turkey. Bilimp adds innovative solutions to the overall business understanding of businesses and makes easier for businesses to enter e-transformation. Bilimp has become a solution that strengthens the efficiency and communication quality of all organizations, rather than an e-transformation problem that needs to be managed.

R&D activities are a way of life for Teracity. Our entire team works to improve the way our customers do business with new technologies.

Why Did We Need Bilimp?

Ar-Ge faaliyetlerimizi yönetmek için kullandığımız çeşitli yazılımlar;
  • mesajlaşma uygulamaları,

  • proje, görev, toplantı yönetim araçları,

  • çalışma bilgisi aracı,

  • ofis yazılımları vb.
İş verimini düşürüp, yüksek maliyetlere neden olmaktaydı. Bu nedenle, şirket faaliyetlerimizi daha az maliyetle ve daha verimli yönetebilmek için bütünleşik bir yapı üzerine araştırmalara başladık.

Common Need of All Businesses

Pazar araştırmalarımız sırasında bir çok işletmede:
  • Projelerin, finansal süreçlerin, insan kaynağının; ofis yazılımları ile yönetilmeye çalışıldığını,

  • Görevlerin e-posta ile takip edildiğini,

  • Personel önerilerinin öneri kutusuna atılan kağıtlarla alındığını,

  • Anlık mesajlaşmalar ve kurumsal dokümanların paylaşımı için "Whatsapp" vb. uygulamalar kullanıldığını,

  • Şirket bilgilerinin çeşitli yazılımların veri tabanında ve birçok bilgisayarda depolandığını gördük,
Tüm bunlar veri güvenliği açısından ciddi endişeler yaratıyordu.

Integrated Tools Editing

Şirketimizin uzun yıllar biriktirdiği kamu deneyimi sayesinde, veri güvenliğinin ne kadar önemli olduğunun farkındaydık. Araştırmalarımız ise özel sektörden sivil toplum kuruluşlarına kadar her türlü organizasyondaki veri güvenliği sorunlarını saptamamızı sağladı.

Projelerin, işlerin, insan kaynağının ve iletişimin bir arada yönetildiği bütünleşik bir yapının hem kamu hem özel sektör için bir gereklilik olduğunu gördük. Böylece, bütünleşik iş araçları yazılımı Bilimp'i geliştirmeye karar verdik.

Geliştireceğimiz bütünleşik iş araçları yazılımı işletmelerin dijital omurgası olsun, nasıl ki omurga vücudumuzu ayakta tutuyor, destekliyor, organlarımızı koruyorsa bu dijital omurga da işletmeleri desteklesin, ayakta tutsun ve korusun istedik.

The First Code From Scientific Culture to Bilimp

Bilimp için ilk kod'un yazımına 2016 yılının ilk yarısında başladık. Bilimselliğe dayalı AR-GE kültürü şirketimizin vazgeçilmez bir parçası olarak bütün çalışanlarımız tarafından benimsenmiş olduğundan, ürettiğimiz yazılımın isminde "Bilim" geçmesi çalışanlarımız tarafından önerildi. Böylece, ürün ismimizin “Bilim Portalı”nın kısaltılmışı olan "Bilimp" olmasında karar kıldık.

Bilimp's Logo Is Born

2017'nin başlarında, tasarım ekibimiz Bilimp'in işletmeler için yaşam kaynağı olduğu fikrinden hareket ederek Bilimp'i doğanın yaşam kaynağı olan ağaca benzettiler. Böylece, şirketimizin kurulduğu ve büyüdüğü Bursa'nın simge ağaçlarından olan çınar ağacı Bilimp'in kimliğinin bir parçası oldu.

Su ve toprağın birleşerek doğaya hayat vermesi ve ağaç köklerini beslemesinden ilham alarak, Türk Mitolojisindeki su ve toprak elementlerinin simgelerini logomuzda bir araya getirdik. Toprak ve su nasıl ki doğal yaşamın kaynağı ise; Bilimp de benzer şekilde kullanıldığı işletmelerde dijital yaşamın kaynağını oluşturmaktadır. Logomuzda bulunan çizgiler, hem çınar ağacının köklerini hem de dijital omurgayı oluşturan iletişim ağını ifade etmektedir.

Bilimp Grows With Its Customers

İlk kodu yazdığımız 2016 yılından bu yana Bilimp özel sektörde ve kamuda çok sayıda kurum ve kuruluşta benimsenmeye ve kullanılmaya başladı. Müşterilerimizden gelen her geri bildirimi dikkate aldık, pazardaki değişimleri ve ihtiyaçları analiz ettik ve ürünümüzü sürekli geliştirdik.

Proje yönetimi, insan kaynağı yönetimi, kişisel veri yönetimi, uzaktan çalışmayı destekleyen iş araçları, görev/çalışma yönetimi, anlık mesajlaşma uygulaması, paylaşım merkezi, toplantı ve ziyaretçi yönetimi gibi çok sayıda iş aracını geliştirdik ve tüm bu araçların bütünleşik bir yapı içinde yönetimini sağladık.

Bilimp Leads Businesses to the Future

Bilimp bugün 27 iş aracını birlikte sunan Türkiye’deki ilk yerli bütünleşik iş yönetim yazılımı haline gelmiştir.

Bilimp, gelecekte var olmak isteyen her işletme için bir gereklilik olan e-dönüşümü yönetilmesi gereken bir problem olmaktan çıkartmış ve bütün organizasyonların verimliliğini ve iletişim kalitesini güçlendiren bir çözüm haline getirmiştir.

Our Certificates and Awards

Our Certificates and Awards

© 2023 Bilimp All Rights Reserved. | Phone: +(90) 850 222 27 46 | E-mail: info@bilimp.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram