Manage dozens of projects at the same time with the Project tool.
Let Bilimp Project Tool do your resource planning, task tracking, project estimation for you.
Görev aracı Bilimp’te çok merkezi bir noktada yer alır ve tüm araçların işçicisidir. Araçlardan veya doğrudan kişilerden aldığı görevi sorumlularına ulaştırır ve tamamlanıncaya süreci takip eder. Ancak onlarca kişinin çalışacağı, araç ve gereçlerin kullanılacağı süreli işleri sadece görev takibi ile yürütmek kolay değildir. Bu tür işlerin proje yönetimi sistematiğinde ele almak gerekir. Proje yönetim aracı ile onlarca projenizi aynı anda yönetin. Kaynak planlaması, görevleri izleme, proje kestirimi işlerini Bilimp sizin için yerine getirsin.

The Task tool is centrally located in Bilimp and works with many tools. It delivers the task received from tools or directly to those responsible and follows the process until it is completed.

However, it is not easy to carry out temporary works where dozens of people will work and tools and equipment will be used only by task tracking. It is necessary to deal with such works in the project management systematics.

Manage dozens of your projects at the same time with the Project management tool. Let Bilimp do the resource planning, task tracking, project estimation for you.

Project Planning

 • Describe your project: Identify project owners based on company, department.
 • Assign the project manager. Add and define work packages.
 • Add documents to projects and work packages.
 • Do the planning through tasks, instead of individuals.
 • Add the vehicle, device, and if necessary, other purchases you will use in your project to the work packages and plan accordingly.
 • Create joint projects, add project partner’s staff.
 • Make effort estimates hourly, daily and monthly.
 • Make your estimates of your project costs.
 • View your work packages on the Gantt Chart, and do the editing visually.
 • Make project viewing, change or cost viewing authorizations on a project basis at the planning stage.
 • Create project-related tasks for your staff.
 • Easily create similar projects with the duplicate project app.
 • Projenizi tanımlayın. Şirket, departman bazlı proje sahiplerini belirleyin.

 • Proje yöneticisini atayın. İş paketleri ekleyin ve tanımlayın.

 • Proje ve iş paketlerine dokümanlar ekleyin.

 • Planlamayı kişiler üzerinden değil, görevler üzerinden yapın.

 • Projenizde kullanacağınız taşıt, cihaz ve gerekiyorsa satın alımlarınızı iş paketlerine ekleyerek planlayın.

 • Ortaklı projeler oluşturun, proje ortağının personellerini ekleyin.
 • Ortaklı projeler oluşturun, proje ortağının personellerini ekleyin.

 • Efor tahminlerini saatlik, günlük ve aylık olarak yapın. Proje maliyetlerinize ilişkin tahminlerinizi yapın.

 • Gantt Chart üzerinden iş paketlerinizi görüntüleyin, görsel olarak düzenleyin.

 • Proje görüntüleme, değişiklik veya maliyet görüntüleme yetkilerini proje bazlı olarak planlama aşamasında yapın.

 • Personellerinize proje ile ilgili görevler oluşturun. Proje çoğalt ile benzer projeleri kolayca oluşturun.

Project Approval and Commissioning

 • Approve to move the project from the planning stage to the execution stage.
 • Assign real people to the tasks included in the work packages, and let Bilimp automatically distribute tasks with deadlines.
 • As the tasks are completed, the completion rate of the work packages progresses. As the work packages progress, the percentage of completion of the project increases.
 • When a work package is delayed, automatically update the connected work packages, renew the connected tasks and Biri will notify all stakeholders.

Project Monitoring

 • Revise projects, compare revisions.
 • Follow the interim output dates in your work packages with reminder messages.
 • Compare your project budget and personnel costs.
 • Follow the interim output dates in your work packages with reminder messages.
 • Record realized efforts.
 • See your projects that are not going well and intervene at an early stage.

Science Mobile

Use on all Android and IOS devices.
Download Mobile Apps for Free
© 2022 Bilimp All Rights Reserved. | Phone: +(90) 850 222 27 46 | E-mail: info@bilimp.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram