Projelerinizi Kolayca Yönetin ve İzlenmesini Sağlayın.

Bütçemiz ve zamanımız sınırlı, yürütülmesi gereken onlarca proje var. Projelerin zamanında tamamlanması işletmenin devamlılığı için önem taşıyor.
Görev aracı Bilimp’te çok merkezi bir noktada yer alır ve tüm araçların işçicisidir. Araçlardan veya doğrudan kişilerden aldığı görevi sorumlularına ulaştırır ve tamamlanıncaya süreci takip eder. Ancak onlarca kişinin çalışacağı, araç ve gereçlerin kullanılacağı süreli işleri sadece görev takibi ile yürütmek kolay değildir. Bu tür işlerin proje yönetimi sistematiğinde ele almak gerekir. Proje yönetim aracı ile onlarca projenizi aynı anda yönetin. Kaynak planlaması, görevleri izleme, proje kestirimi işlerini Bilimp sizin için yerine getirsin.
Bir çok işletme aynı anda birden fazla proje yürütmek ve belirlenen bütçeyi aşmadan projeleri zamanında tamamlamak zorunda. İşletmenizin ihtiyacına göre onlarca projenizi tek noktadan ve kolayca yönetin.

Proje Başlatma ve Yatırım Talebi Oluşturma

Proje Başlatma ve Yatırım Talepleri oluşturun, belirlediğiniz onay sürecinde onay akışına sunun
Talepleri onaya sunmanın ve onaylamanın kolay yolunu keşfedin.

Projeleri planlama, yürütme, izleme ve değerlendirme

Projelerinizi doğru planlayabiliyor musunuz, işler zamanında yürüyor mu, kaynaklar dengeli kullanılabiliyor mu, zaman ve maliyet sapmalarını görebiliyor musunuz?
Proje planlama ve yürütmenin kolay yolunu keşfedin.

Program Yönetimi ile projeleri birlikte yürütme

Birlikte yürütüldüğünde daha verimli, daha optimum ve çok daha fazla fayda sağlayacak olan projelerinizi, Program Yönetimi altında birlikte yürütün
Program Yönetiminin kolay yolunu keşfedin.

Proje Yönetimi

 • İş paketleri oluşturun,
 • Kaynaklar atayın,
 • Projeyi başlatın,
 • Gerçekleşme verilerini girin,
 • Ana hat, güncel plan ve gerçekleşen verileri karşılaştırın, sapmaları takip edin,
 • Proje süreçleri oluşturun, kriterler belirleyin, proje performansını takip edin,
 • Riskler belirleyin, risk ölçümlerini yapın ve risk grafiğini izleyin,
 • Paneller ve raporlar sayesinde üst yönetimin projeleri takibini kolaylaştırın

Projenin her aşamasını yakından takip edin

 • Proje İlerleyiş Paneliyle zaman ve maliyet sapmalarını minimize edin
 • Proje Performans Raporuyla kriterlere uyumunuzu denetleyin
 • Proje Durum İzlemeyle riskleri azaltın, tedbir alın
 • Kaynak İş Yükü ile kaynaklarınızı dengeleyin
Proje Yönetimi yazılımlarında genellikle tanımlar ve etiketler sınırlıdır.
Bilimp Proje Yönetim Aracında; proje durumları, proje pozisyonları, proje ve yatırım tipleri, talep nedenleri, süreç kriterleri, risk kriterleri esnektir. İstenildiği kadar eklenebilir ve özel etiketler tanımlanabilir.

Esnek Tanımlar

 • Proje durumlarına göre projelerinizi kategorize edin
 • Çalışanların işletme içi pozisyonlarından farklı olarak projede görev aldıkları yeni pozisyonlar tanımlayın
 • Proje ve Yatırım tipleri tanımlayın ve bu sayede farklı onay akışlarına tabi tutun
 • Proje süreçleri oluşturun ve bu süreçlerdeki kriterlere göre proje performans puanını çıkarın, grafik üzerinde inceleyin
 • Zaman, Bütçe, Çıktı ve Ekip için risk kriterleri tanımlayın, istediğiniz periyotlarda risk değerlendirmeleri yapın ve risk grafiğini çıkarın
 • Proje içerisinde dilediğiniz kadar özet etiket tanımlayarak proje bilgilerini detaylandırın

Proje Yönetim Metodolojisi

İşletmelerde proje yürütmenin, PMI Proje Yönetim Metodolojisine uyumlu olması önemli hale geldi. Böylece; tek bir sorumluluk merkezinin olması, net hedeflerin tanımlanması, izleme ve kontrolün kolaylaşması, iletişimin gelişmesi, verimin ve motivasyonun artması sağlanmış olur.

İş kırılım yapısını oluşturmak

Kaynakları dengeli ve verimli kullanmak

Görevler atayarak ekip içi iletişimi güçlendirmek, işlerin zamanında yapılmasını sağlamak

Sapmaları görmek ve önlem almak

Gerçek maliyet hesabı, perfomans değerlendirmesi ve risk yönetimi

Üst yöneticiler için paneller, raporlar ve Program Yönetimi

Bilimp Mobil

Android ve IOS tüm cihazlarda kullanın.
Mobil Uygulamaları Ücretsiz İndirin

Proje Tanımlama

 • Projenizi tanımlayın. Şirket, departman bazlı proje sahiplerini belirleyin.
 • Proje yöneticisini atayın. İş paketleri ekleyin ve tanımlayın.
 • Proje dış paydaşları oluşturun, paydaşların personellerini ekleyin.
 • Projenizde kullanacağınız taşıt, cihaz ve gerekiyorsa satın alımlarınızı iş paketlerine ekleyerek planlayın.
 • Proje maliyetlerine ilişkin tahminlerinizi yapın.

İş Paketi Yönetimi

 • Gantt Chart üzerinden iş paketlerinizi görüntüleyin, görsel olarak düzenleyin.
 • Proje ve iş paketlerine dokümanlar ekleyin.
 • Planlamayı kişiler üzerinden değil, görevler üzerinden yapın.
 • Efor planlamalarını saatlik, günlük ve aylık olarak yapın.
 • İş paketlerini tabloda açıp dışa aktarın ya da farklı proje dosyalarını içe aktararak Bilimp'te yönetin.
 • Proje ve iş paketinin herhangi bir aşamasıyla ilgili hatırlatma mesajları oluşturun, ilgili kişileri bilgilendirin.

Proje Başlatma, Yetki, Yönetim

 • Proje görüntüleme, değişiklik veya maliyet görüntüleme yetkilerini proje bazlı olarak planlama aşamasında yapın.
 • Proje çoğalt ile benzer projeleri kolayca oluşturun.
 • Dönemsel karşılaştırmalar yapmak ve sapmaları izlemek için farklı ana hatlar kaydedin.
 • İş kırılım şablonları oluşturun ve aynı türdeki projelerde kullanın.
 • Proje başlatma ve yatırım talepleri için belge ekleme zorunluluğu oluşturun ve istediğiniz türden belgelerin eklenmesini sağlayın.

Paneller ve Raporlama

 • Organizasyonel düzeyde, proje düzeyinde ya da tarih aralığı seçerek projelerinizi filtreleyin ve panellerde görüntüleyin
 • Projelerde görev alan personelleri ya da görevlerini raporlayın

Program Yönetimi

 • Birlikte yürütüldüğünde çok daha fazla fayda sağlayan projelerinizi Program Yönetimine dahil edin
 • Ortak bütçeyi yönetin, bütçedeki fazlalığa göre yeni projelere başlayın
 • Projelerin ilerleyişini takip edin ve kontrolü tek elde tutun
© 2023 Bilimp Tüm Hakları Saklıdır. | Tel: +(90) 850 222 27 46 | E-posta: info@bilimp.com
eyepushpinlayers linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram