VERBİS'e Kayıt Yükümlülüğü Nedir?

Karar Tarihi: 19/07/2018
Karar No: 2018/87
Konu Özeti: Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanların Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutulması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16 ncı maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir.

hükmü ile 30 Aralık 2017 tarih ve 30286 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin “İstisna Kriterleri” başlıklı 16 ncı maddesi göz önünde bulundurularak; 02.04.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kurul Kararı ile istisna tutulan veri sorumlularına ilave olarak, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanların; Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmasına ve bu kararın Kurum internet sayfası ile Resmi Gazetede yayımlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

VERBİS'e kayıt için tıklayın.

Kişisel veri envanterini Bilimp'le kolay oluşturun.

  • KVKK uyumluluk süreci ve VERBİS kaydı için sahip olunması gereken “Kişisel Veri Envanteri”niz için Bilimp menülerini kullanın İlgili kişi grupları, veri kategorileri, işleme amacı, hukuki gerekçe gibi envanter başlıkları için hazır sunduğumuz veri setlerinden faydalanın.
  • Çalışan kategorisi için şablon olarak sağladığımız envanteri diğer kişi grupları için örnek olarak kullanın. Envanteri kolayca hazırlayın.

  • "Açık Rıza" işlemi gerektiren veri kategorileri hakkında Biri’nin uyarılarından faydalanın.

  • Veri aktarımlarını ve veri ihlal bildirimlerini kayıt altına alın.

  • Bilimp platformu içinde kayıtlı tüm kişisel verileri "İlgili Kişi Gruplarına" göre analiz edin. İmha ve saklama politikalarına uygun kolayca yönetin.

© 2019 Bilimp Tüm Hakları Saklıdır. | Adres: 19 Mayıs Mah. Uğur Mumcu Blv. No:120 Nilüfer, BURSA, TÜRKİYE
Tel: +(90) 850 222 27 46 | Emaıl: info@bilimp.com
database linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram