En kapsamlı ve güvenli kişisel veri yönetim otomasyonu.
Bilimp KVKK Aracı ; Kurum ve şirketlerde KVKK uyumluluğu için yapılması zorunlu Hukuki ve Teknik süreçleri kolaylaştıran ve sürdürülebilir bir yapı sağlamak için geliştirilen en kapsamlı yazılımdır.

Kişisel Veri Yönetimi Aracı

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyumluluğu ; bir kez yapılması yeterli olan bir süreç olmayıp; Hukuki,teknik ve idari zorunlulukları süreklilik gerektirir.

 • Bilimp KVKK Aracı ; Kurum ve şirketlerde KVKK uyumluluğu için yapılması zorunlu Hukuki, teknik ve idari süreçleri kolaylaştıran ve sürdürülebilir bir yapı

 • Bilimp uluslararası yazılım ve yönetim standartlarına (SPICE, 27001, 9001) uygundur. Yerli Malı ve Teknolojik Ürün Deneyim belgelerine sahiptir.

Uyumluluk İzleme ve KVKK Sihirbazı

“Uyumluluk İzleme Aracı" ile KVKK uyumluluğunuzu başlangıç aşaması ve sonrasında ölçer ve izlemenizi sağlar. " KVKK Sihirbazı" 6698 Sayılı kanun ve uyumluluk hakkında bilgilendirir ve yönlendirir.

Akıllı Kişisel Veri Envanteri

Akıllı Kişisel Veri Envanteri Envanter için Excel dosyaları ile uğraşmaya gerek kalmaz, program menüleri ve hazır veri setleri ile süreç bazlı envanter kolayca hazırlanır. Verbis veri bildirimini kolaylaştıracak envanter raporu otomatik üretilir.

Aydınlatma ve Açık Rıza Yönetimi

Hazırladığınız aydınlatma metinlerini web sayfalarınızda yayınlamanız için web link üretilir. Açık rıza gerektiren veri işlemeleri için kişi grubunun açık rıza onayları gerçekleştirilir. Çoklu dil seçimi ile farklı dillerde gösterilebilir.

Uyumluluk İzleme Aracı

"Uyumluluk İzleme Aracı" ile KVKK uyumluluğunuzu ölçün."

 • Bilimp'in "Uyumluluk İzleme" aracı  Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyumluluğunuzu ölçer.

 • Uyumluluk durumunuzu grafik arayüz ile görüntüler ve raporlar.

 • Uyumluluk süreci boyunca her iyileştirme sonrası tamamladığınız adımları görmenizi ve süreci yönetmenizi kolaylaştırır.

KVKK Sihirbazı

"KVKK Sihirbazı" ile hızlı ve kolay uyumluluk sağlayın.

 • «KVKK Sihirbazı» Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na nasıl uyumlu hale geleceğinizi ve veri güvenliği için almanız gereken idari ve teknik tedbirleri adım adım öğretir.

 • Kanundaki terimler ve kavramlar hakkında bilgiler verir, Bilimp ile uyum sürecini yönetmenin avantajlarını anlatır.

 • Sadece bir öğretici değil aynı zamanda uygulayıcıdır. Her adımda yapılması gereken işlemler için ilgili menülerini açar,  görevler atar.

Organizasyon

KVKK organizasyonunu Bilimp ile yönetin.

 • Bilimp; kurumunuzda KVKK süreçlerinin yönetiminden sorumlu kişileri (irtibat kişisi, komite, veri işleyen) ve bu kişilerin görev veya sözleşme sürelerini takip edebileceğiniz bir organizasyon ekranı içerir.

 • Veri sorumlusu ve irtibat kişisi değişikliklerinin 7 gün içinde kuruma bildirimi, ilgili kişi başvurularının 30 gün içinde cevaplanması gibi yasal takip gerektiren süreleri kontrol eder.

 • "BİRİ-Bilimp Akıllı Bildirim Merkezi" ilgili kişi başvurularında ve tüzel kişilik değişikliğinde irtibat kişisini, irtibat kişisi değişikliğinde Bilimp üzerinde tanımladığınız bilgi kişisini bilgilendirir.

 • Unutma ve gecikme nedeni ile ortaya çıkabilecek cezaları önler.

KVKK uyumluluğu için yapılması zorunlu Hukuki ve Teknik süreçleri 
kolaylaştıran ve sürdürülebilir bir yapı sağlamak için geliştirilen en kapsamlı 
yazılım olan Bilimp kullanın.

FİYATLARI GÖR

Kişisel Veri Envanteri

Kişisel veri envanterinizi detaylı şekilde oluşturun.

 • Bilimp; Kurum yada Şirketin kişisel veri envanterinin detaylı olarak hazırlanabileceği bir menü sunar..

 • Bu menüde sayesinde ; Yapılan iş ve veriyi işleyen departman, İlgili Kişi grubu, Veri kategorisi, işlenen kişisel veri, Saklama ortamı, Saklama süresi , imha zamanı, İşleme amacı, hukuki gerekçe, alınan tedbirler, Yurt içi, yurtdışı aktarım ortamı verileri kolayca tanımlanır ve yönetilir.

 • Bilimp’in sağladığı VERBİS’e uygun hazır veri setlerinden yapılan seçimlerle envanterin VERBİS özeti kısmı hızlıca tamamlanır.

Kişisel Veri Envanteri

 • Bilimp veri envanteri menüsü kurumunuzun kişisel veri haritasını oluşturmanızı sağlayan ilave alanlar da içerir.

 • Verinin kurum içinde paylaşıldığı departmanlar,

 • Dijital ortamda saklanan veriler için verinin saklandığı cihazlar, yazılımlar,

 • Fiziksel ortamda saklanan veriler için kısa yer bilgisi,

 • Aktarılan veriler için aktarım şekilleri, periyotları ve aktarma sebebi bu amaçla Bilimp veri envanterine eklenen alanlardır.

 • İşlenen kişisel verinin özel nitelikli kişisel veri olması veya yurt dışına veri aktarımı yapılması durumunda veri konusu kişi grubundan açık rıza alınması yönünde irtibat kişisini BİRİ bildirimleri ile bilgilendirir. Yasal müeyyideleri yerine getirmeyi ve takibi kolaylaştırır.

Kişisel Veri Doküman Yönetimi

Kişisel veri yönetimine ilişkin doküman oluşturma, yayınlanma ve revizyon işlemlerini kolayca yapın.

 • Kişisel veri yönetimi ve veri güvenliğine ilişkin politika ve prosedürler, aydınlatma, açık rıza dokümanları, disiplin yönetmelikleri ve gizlilik sözleşmeleri vb. dokümanları oluşturmak, yayınlamak ve revizyonlarını takip etmek Bilimp menüleri ile kolaylıkla yapılır.

 • Her revizyon sonrası eski tarihli doküman arşivlenir. Yeni yayınlanan doküman hedef kitlesindeki çalışanlara BİRİ-Akıllı Bildirim Merkezi bildirimleri ile duyurulur.

“Aydınlatma Metni” ve KVKK “İlgili Kişi Başvuru” ortamını hazırlayın.

 • Grup Şirketleri, Holding, Kamu Kurumu gibi yerlerde ve dağınık lokasyonlardaki tüm şirket veya kurumlarda “Aydınlatma Metinleri”ni tek yerden yönetin.

 • Aydınlatma metinlerini farklı ilgili kişi grupları, şirketler veya lokasyonlar için Bilimp menülerini kullanarak hazırlayın. Hazırladığınız metinlerin revizyonlarını takip edin.

 • Bilimp tarafından oluşturulan linkleri web sayfanıza yerleştirerek web sayfanızda yayınlayın. Ziyaretçiler için kullanılacak aydınlatma metinleri için “Ziyaretçi Paneli”nden, toplantılarda kullanılacak aydınlatma metinleri için “Katılımcı Paneli”nden ve hizmet/ürün alacak kişiler veya genel kullanım alanları için “Aydınlatma Paneli”n den faydalanın.

 • Bilimp panellerinin size sağladığı çoklu dil avantajını kullanın. Özellikle hastaneler, oteller ve konferanslar gibi yabancı dile ihtiyaç duyulan alanlarda aydınlatma yükümlülüğünü farklı dillerde gerçekleştirin.

Aydınlatma ve Açık Rıza İşlemleri

Farklı Şirket, Lokasyon, İlgili Kişi Grupları için Aydınlatma ve Açık Rıza süreçlerini farklı ortamlar üzerinden ve çok dilli olarak sağlayın.

Farklı Şirket, Lokasyon ve İlgili Kişi Gruplarının Yönetimi

Farklı şirketler ve farklı ilgili kişi grupları için aydınlatma metinleri hazırlayın.

 • Bilimp tek uygulama içerisinde birden fazla şirket tanımlamaya ve KVKK sürecini ortak olarak yönetmeye izin verir.

 • Aynı kişi grubu için farklı amaçlarla kullanılmak ve farklı ortamlarda yayınlanmak üzere birden fazla aydınlatma metni oluşturmanıza olanak sunar.

 • Aydınlatma metni üzerinde yapılan değişiklikleri revizyonlarla takip eder. Yayında olan aydınlatma metni ile eski tarihli metinler arasındaki bağı korur.

 • Aydınlatma yükümlülüğünü ve gerekiyorsa açık rıza süreçlerini bütün olarak yönetir.

Web için Aydınlatma, Açık Rıza ve İlgili Kişi Başvuru Yönetimi

Web Sitelerinizde ”Aydınlatma Metni” ortamını hazırlayın.

 • Bilimp oluşturduğunuz aydınlatma metnini yayında durumuna aldığınızda web sayfanıza yerleştirerek kullanabileceğiniz bir web link oluşturur.

 • Web sayfalarınızdaki aydınlatma metinleri doğrudan yayınlanır, metnin revize edilmesi durumunda web sayfanız ikinci bir işlem gerektirmeden güncellenir.

 • Çoklu dil desteği ile hazırlanan aydınlatma metinleri web sayfasını ziyaret eden kişilere seçilen dilde gösterilir.

 • Açık rıza gerektiren veri işlemeleri için kişi grubunun açık rıza onayları web sayfanızdan  gerçekleştirilir.

 • İlgili kişilerin başvuru yapabileceği ortam oluşturulur.

Gişe ve Bankolar İçin Aydınlatma/Açık Rıza Panelleri

Aydınlatma ve açık rıza süreçlerini çok dilli olarak gerçekleştirin.

 • Bilimp panel yazılımları Android işletim sistemi kullanan tüm tabletlerde kullanılabilir.

 • Paneller gişe ve banko tarzı yerlerde Aydınlatma Metinleri ve Açık Rıza işlemlerinin kolaylıkla yapılmasını sağlar.

 • Çoklu dil seçimi ile aydınlatma metinleri farklı dillerde gösterilebilir.

Ziyaretçi ve Toplantı Katılımcıları için Aydınlatma/Açık Rıza Panelleri

 • Bilimp ziyaretçi kayıt ve toplantı katılımcı panel yazılımları Android işletim sistemine sahip tabletler üzerinde çalışır.

 • Paneller üzerinden «ziyaretçi» ve «toplantı katılımcısı» için ayrı ayrı hazırlanan aydınlatma metinleri gösterilir, gerekiyorsa açık rıza işlemi gerçekleştirilir.

 • Çoklu dil seçimi ile aydınlatma yükümlülüğü farklı dillerde sağlanır.

 • Ziyaretçi kayıt ve toplantı katılımcı panelleri üzerinden yapılan işlemler Covid-19 önlemlerine uygun olarak temassız olarak da gerçekleştirilir.

Online Toplantı Katılımcıları için Aydınlatma/Açık Rıza İşlemleri

Çevrim içi toplantılarınızı KVKK süreçlerine uygun olarak gerçekleştirin.

 • Bilimp «çevrim içi toplantı katılımcısı» kişi grubu için özel aydınlatma metinleri oluşturmanızı sağlar.

 • Bilimp takvimi üzerinden oluşturulan çevrimiçi toplantılarda toplantı katılımcılarına bir bağlantı linki gönderilir.

 • Bağlantı linkini tıklayan katılımcılara toplantı oturumu açmadan önce aydınlatma metni gösterilir, açık rıza alınır ve sonrasında çevrimiçi toplantıya katılmaları sağlanır.

 • Çevrimiçi toplantı katılımcıları için oluşturulan aydınlatma metinleri de diğer aydınlatma metinleri gibi çoklu dil desteklidir ve katılımcılar dil seçimi ile metinleri görüntüleyebilir.

KVKK uyumluluğu için yapılması zorunlu Hukuki ve Teknik süreçleri 
kolaylaştıran ve sürdürülebilir bir yapı sağlamak için geliştirilen en kapsamlı 
yazılım olan Bilimp kullanın.

FİYATLARI GÖR

Açık Rıza İşlemleri

Açık rıza işlemleriniz için düşük maliyetli yasal çözüm.

 • 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereğince alınması zorunlu "açık rıza" işlemlerinde ıslak imza yerine Bilimp'in dijital araçlarını kullanabilirsiniz. Personel, müşteri, tedarikçi, ziyaretçi, toplantı katılımcısı , vatandaş ve benzeri tüm ilgili kişiler için Yasal yükümlülükleri dijital ortamda çok düşük maliyet ve tamamen hukuki olarak sağlayabilirsiniz. Islak imzalı kağıt maliyetleri, arşivleme ve güvenlik gibi çok sayıda problemden de kurtulmuş olursunuz
 • Bilimp; açık rıza işlemini ihtiyacınıza en uygun platformdan yani ilgili kişinin cep telefonu, tabletler, veya kendi web siteniz üzerinden alabilmenizi sağlayan araçlar sunar.
 • Açık rıza işlemi ilgili kişiye SMS veya E-posta onay kodu gönderilerek gerçekleştirilir. Açık rıza kayıtları veri tabanında Tübitak zaman damgalı kayıt edilir ve hukuki ispat yükümlülüğü tam olarak yerine getirilir.
 • Bilimp APİ teknolojisi sayesinde kullandığınız yazılımlarla birlikte açık rıza alma imkanı sağlar.
 • Kvkk.biz'in akıllı süreç otomasyonu sayesinde; kendinize en uygun süreçleri kolayca tanımlayabilirsiniz. Örneğin yeni başlayan personellerden açık rıza alınması gibi onlarca işlemi otomatik hale getirerek iş yükünüzü en aza indirebilirsiniz.
 • Bililimp çoklu dil seçeneği sayesinde istediğiniz kadar dilde açık rıza işlemi yapabilmenizi sağlar. Turizm başta olmak üzere yabancı dille açık rıza alınması gereken tüm işlemleri kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.
 • Bilimp'i kendi sunucu ortamlarınızda kullanabileceğiniz gibi Türkiye içinde yer alan veri merkezlerinde yüksek güvenlikli ve yedeklemeli bulut çözümünden de cazip ödeme fırsatı ile yararlanabilirsiniz.

Özellikler:

 • Tübitak zaman damgalı yasal geçerli dijital ispat,
 • Cep telefonu, tablet ve web siteleri üzerinden açık rıza alabilme,
 • Türkiye içinde bulunan veri merkezlerinde yedeklemeli çalışma ve arşivleme,
 • Sunucu lisansı ile çalışma opsiyonu,
 • Çoklu dil seçeneği ile farklı dillerde açık rıza alabilme,
 • Akıllı süreç otomasyonu ile işlemlerin otomatik yapılması,
 • Tek işlemde seçenekli açık rıza alabilme özelliği,
 • Açık rıza işleminden önce opsiyonel olarak aydınlatma metni gönderebilme özelliği,
 • İlgili kişi gruplarına aynı anda birden fazla açık rıza işlemi yapabilme özelliği,
 • API teknolojisi sayesinde kullanılan yazılımlara kolay entegrasyon.

İlgili Kişi Başvurusu

KVKK “İlgili Kişi Başvuru” ortamını oluşturun, cevap yazılarını hazırlayın.

 • Bilimp yasal olarak hazırlamakla yükümlü olduğunuz ilgili kişi başvuru ortamını doğru şekilde hazırlamanızı sağlar. Aydınlatma metinlerinin yayınlandığı web linkler, ziyaretçi, katılımcı ve gişe/ banko panelleri aynı zamanda “İlgili Kişi KVKK Başvuru» ortamıdır.

 • Panellerden veya web sitesi üzerinden yapılan başvurular ilgili kişi başvuru menüsüne otomatik olarak kaydedilir.

 • Başvuru menüsüne otomatik eklenen veya şahsen başvurularda manuel yapılan her kayıtta irtibat kişisi ve bilgi kişisi BİRİ-Akıllı Bildirim Merkezi bildirimleri ile otomatik bilgilendirilir.

 • “İlgili Kişi Başvuruları” Bilimp menüleri üzerinden cevaplanır. Bilimp cevaplanmayan başvurularla ilgili irtibat kişisi ve bilgi kişisine 30 günlük yasal süreyi hatırlatan BİRİ bildirimleri gönderir.

İlgili Kişi Başvuru Anonimleştir

Kişisel verileri otomatik anonimleştirin.

 • Bilimp, kabul edilen ilgili kişi başvurusu sahibine ait kendi veri tabanı içindeki kişisel verileri İlgili Kişi Anonimleştir menüsü ile otomatik anonimleştirir.

 • Anonimleştirme işlemi bir kayıt silme işlemi değildir.

 • Kişinin kimliği belirsiz bir kişi haline getirilmesi ve ilgili kaydın bir istatistik veri olarak kullanılabilecek şekilde bırakılması işlemidir.

Veri Aktarım Kayıtları

Veri aktarımlarını kayıt altına alın.

 • Bilimp periyodik aktarılan veya talep edildiği için paylaşılan kişisel verilerin departman tarafından kaydedilmesini sağlayan bir veri aktarım kayıtları menüsü içerir.

 • Veri aktarım kayıtları menüsü verinin paylaşıldığı kurumdan kaynaklanabilecek bir veri ihlalini tespit etmeyi kolaylaştırır.

 • Veri aktarım menüsüne aktarımı yapan departman tarafından eklenen her kayıt sonrası Bilimp irtibat kişisini BİRİ bildirimleri ile otomatik olarak bilgilendirir.

KVKK Veri İhlali

Veri ihlallerini Bilimp menüleri ile kayıt altına alın.

 • Bilimp veri ihlali durumunda ihlal bildirimine ait detayları kaydedebileceğiniz bir veri ihlali menüsü içerir.

 • Veri ihlal menüsü ihlalin gerçekleştiği tarih, tespit edildiği tarih, etkilenen kişi sayısı, kayıt sayısı, veri kategorisi ve kişi grubuna ait tüm detayları eklemenizi sağlar.

 • Kuruma ve etkilenen kişilere yaptığınız bilgilendirmenin detaylarını içerir.

 • Kişisel verileri koruma kurumuna yapılan takip bildirimleri ile ilk bildirim arasındaki bağı korur.

KVKK Yönetim Paneli

Varlık ve Risk yönetimi

Bilgi güvenliği aşısından en önemli riskleri belirleyin.

 • Bilimp bilgi varlıklarınızı ve bu varlıklar üzerindeki riskleri tanımlayabileceğiniz bir varlık ve risk yönetim menüsü içerir.

 • Varlık tanımında sınıf, tür, varlığın sahibi olan departman ve kritiklik derecesi seçimleri yer alır.

 • Oluşturulan varlık için ön görülen riskler ayrı ayrı eklenir.

 • Risk değeri hesaplamasında bilgi varlığı için gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik parametreleri ile riskin önemini hesaplar.

 • Etki ve şiddet değerleri ile riskin değerini hesaplar.

Bilimp ile KVKK farkındalık eğitimlerini çalışanlarınıza çevrimiçi sunun.

 • İçerdiği kişisel veri ve bilgi güvenliği konusunda 5 adet hazır eğitim videosu ile yasal yükümlülükleri yerine getirin.
 • Eğitime katıldığı tarihleri kayıt altına alın, tekrarlanması gereken eğitimler için periyot tanımlayın.
 • Personeliniz eğitime katılana kadar eğitim içeriğini kendisine sürekli gösterin.
 • Eğitimleri, işe yeni başlayan çalışana herhangi bir tanım gerekmeksizin gösterin.
 • Tekrar kullanılabilir eğitim materyalleri ile periyodik eğitim tekrarlarını kolaylaştırın.
 • Eğitimleri şirket, departman veya görev bazında hedef kitle seçerek sadece o kitleye gösterin.
 • Mobil uygulama özelliği sayesinde saha çalışanlarına eğitim vermeyi kolaylaştırın.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) Nedir?

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu Nedir?

 

Kişisel Veri
Nedir?

 

VERBİS'e Kayıt Yükümlülüğü
Nedir?

 

KVKK Sihirbazı ve Uyumluluk İzleme Aracı ile ilgili videolarımızı izlediniz mi?

KVKK Sihirbazı
KVKK Uyumluluk Testi
© 2023 Bilimp Tüm Hakları Saklıdır. | Tel: +(90) 850 222 27 46 | E-posta: info@bilimp.com
databaselockfile-emptyuserpie-chart linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram