Bilimp'in Hikayesi

Ar-Ge faaliyetleri Teracity için bir yaşam biçimidir. Tüm ekibimiz müşterilerimizin iş yapma biçimlerini yeni teknolojilerle geliştirmek için çalışırlar. Ar-Ge faaliyetlerimizi kusursuzca yönetmek için; (mesajlaşma, görev yönetimi, ofis yazılımları, proje yönetimi, çalışma bilgileri, toplantı yönetimi vb...) kullandığımız birbirinden farklı yazılımlar, hem iş veriminin düşmesine hem de her bir yazılım için yüksek maliyetlere neden olmaktaydı. Bu nedenle; şirket çalışanlarımızın yenilikçi vizyonu ile daha bütünleşik bir sisteme geçilmesi kararı alındı.

Her bir aracın dijital bir omurga üzerinde bir biriyle bütünleşik olarak çalışan bir yapının araştırmalarına başlandı.Yaptığımız piyasa analizleri sonucunda; işletmelerin, Excel üzerinden, proje yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve finansal süreçlerin yönetimini gerçekleştirilmeye çalıştığını fark ettik, fakat çalışanlar kendi aralarındaki iletişimi için Outlook veya benzeri mail uygulamalarına ihtiyaç duyuyor, anlık mesajlaşmalarını ise WhatsApp üzerinden gerçekleştiriyorlardı.

Bu süreçte şirket içerisindeki belgeler güvensiz bir şekilde birbirinden farklı yazılımlar üzerinden geçiyor, veri güvenliği sağlanamıyordu. Şirketimizin, uzun yıllar biriktirdiği kamu deneyimi sayesinde, veri güvenliğinin ne kadar önemli olduğunun ve bunun sadece kamuda değil aynı zamanda özel sektör ve sivil toplum kuruluşu gibi her türlü organizasyon tarafından sağlanması gerekliliğinin farkındaydık. Sonuçta, piyasadaki mevcut yazılımların, bütünleşik yazılım sistemini karşılamadığı fark edilince, kendi bünyemizde bir yazılım üretilmesine karar verildi.
Bilimp için ilk kodun yazılımına 2016 yılının ilk yarısında başlandı. Bilimselliğe dayalı AR-GE kültürü şirketimizin vazgeçilmez bir parçası olarak bütün çalışanlarımız tarafından benimsenmiş olduğundan, ürettiğimiz yazılımın isminde "Bilim" geçmesi çalışanlarımız tarafından ortaya konuldu. Kurumsal vizyonumuzda bilimselliğe dayalı ürün geliştirme ancak bilim portalıyla yönetildiğinde başarıya ulaşacağına inandığımızdan, ürünümüzün isminin Bilim Portalının kısaltılmışı olan "Bilimp" olmasında karar kılındı.

Bilimp piyasaya giriş yaptığında, özel sektör ve bir çok önemli kamu kuruluşu tarafından benimsenmeye ve kullanılmaya başlandı. Müşterilerimizin taleplerine verdiğimiz değer doğrultusunda ürünümüzü onlarla beraber geliştirmek istedik. Bu anlamda gelen talepler doğrultusunda Bilimp'in araçları genişlemeye başladı. Araçlarımız geliştikçe, Bilimp işletmeler üzerinde yaygınlaşmaya ve işletmelerin yaşam kaynağı olmaya başladı.

2017'nin başlarında, şirketimizde çalışan grafikerlerimiz Bilimp'i işletmelerin yaşam kaynağı olduğu fikrinden hareketle; hayatımızın ve doğanın yaşam kaynakları olan ağaçların köklerine benzettiler.

Logomuz tasarlanırken Türk Mitolojisinden esinlenildi. Mitolojideki su elementinin (aşağı bakan üçgen), toprak elementiyle (ortasında yatay bir çizgi olan üçgen) birleşiminin doğaya hayat vermesi ve ağacın köklerini beslemesinden ilham alındı.

Toprak ve su nasıl ki doğal yaşamın kaynağı ise; Bilimp de benzer şekilde sahip olduğu Yeni Nesil Akıllı teknoloji ile kullanıldığı işletmelerde dijital yaşamın kaynağını oluşturmaktadır. Logoda bulunan çizgiler, dijital omurgayı oluşturan iletişim ağını ifade etmektedir.

Böylece Bilimp işletmelerin dijital yaşamlarında hayat bulmaya devam ederken, şirketimiz de AR-GE süreçlerinde Spice denetlemelerine girmeye başladı.Kalite belgelerimizi alma sürecinde Bilimp'in kalite süreçlerini daha rahat bir şekilde yönetmeyi amaçlayan kalite araçları eklendi. Bilimp'in ve şirketimizin başarıları artmaya başladıkça, büyük ölçekli işletmeler tarafından tercih edilir duruma geldik. Büyük ölçekli işletmeler ile birlikte, Proje ve Süreç araçlarımız geliştirilmeye başlandı. Bilimp son 4 senede müşterilerimiz ile birilikte büyüyerek 27 farklı iş aracıyla müşterilerimize hizmet vermektedir.

Son yıllarda ortaya çıkan Kişisel verileri koruma kanunu kapsamındaki çalışmalarımızla birlikte Bilimp KVKK süreçleri için de bir araç sahibi oldu. Artık büyük ve küçük ölçekli işletmelerin bütün KVKK süreçlerini yönetebilecek bir yazılım haline geldi.

2020 yılında, Pandeminin hayatımıza girmesiyle birlikte uzaktan çalışma kültürü kurumlarda oluşmaya başladı.Şirketimiz bu süreçte Bilimp içerisindeki entegrasyonları ve ilgili araçları geliştirerek Pandemi sürecinde kurumların uzaktan çalışmaya daha kolay adapte olmasını sağladı.

Bilimp, Türkiyedeki ilk yerli ve bütünleşik iş yönetim yazılımı olarak ortaya çıktı. Bilimp, işletmelerin genel işletme anlayışına yenilikçi çözümler ekleyip işletmelerin e-dönüşüme girmelerini kolaylaştırmaktadır. Bilimp, E-dönüşüm yönetilmesi gereken bir problem olmaktan çıkıp bütün organizasyonların verimliliğini ve iletişim kalitesini güçlendiren bir çözüm haline gelmiştir.

Belgelerimiz ve Ödüllerimiz

Belgelerimiz ve Ödüllerimiz

© 2023 Bilimp Tüm Hakları Saklıdır. | Tel: +(90) 850 222 27 46 | E-posta: info@bilimp.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram