Bilimp'in Hikayesi

Ar-Ge faaliyetleri Teracity için bir yaşam biçimidir. Tüm ekibimiz müşterilerimizin iş yapma biçimlerini yeni teknolojilerle geliştirmek için çalışırlar. Ar-Ge faaliyetlerimizi kusursuzca yönetmek için; (mesajlaşma, görev yönetimi, ofis yazılımları, proje yönetimi, çalışma bilgileri, toplantı yönetimi vb...) kullandığımız birbirinden farklı yazılımlar, hem iş veriminin düşmesine hem de her bir yazılım için yüksek maliyetlere neden olmaktaydı. Bu nedenle; şirket çalışanlarımızın yenilikçi vizyonu ile daha bütünleşik bir sisteme geçilmesi kararı alındı.

Her bir aracın dijital bir omurga üzerinde bir biriyle bütünleşik olarak çalışan bir yapının araştırmalarına başlandı.Yaptığımız piyasa analizleri sonucunda; işletmelerin, Excel üzerinden, proje yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve finansal süreçlerin yönetimini gerçekleştirilmeye çalıştığını fark ettik, fakat çalışanlar kendi aralarındaki iletişimi için Outlook veya benzeri mail uygulamalarına ihtiyaç duyuyor, anlık mesajlaşmalarını ise WhatsApp üzerinden gerçekleştiriyorlardı.

Bu süreçte şirket içerisindeki belgeler güvensiz bir şekilde birbirinden farklı yazılımlar üzerinden geçiyor, veri güvenliği sağlanamıyordu. Şirketimizin, uzun yıllar biriktirdiği kamu deneyimi sayesinde, veri güvenliğinin ne kadar önemli olduğunun ve bunun sadece kamuda değil aynı zamanda özel sektör ve sivil toplum kuruluşu gibi her türlü organizasyon tarafından sağlanması gerekliliğinin farkındaydık. Sonuçta, piyasadaki mevcut yazılımların, bütünleşik yazılım sistemini karşılamadığı fark edilince, kendi bünyemizde bir yazılım üretilmesine karar verildi.
Bilimp için ilk kodun yazılımına 2016 yılının ilk yarısında başlandı. Bilimselliğe dayalı AR-GE kültürü şirketimizin vazgeçilmez bir parçası olarak bütün çalışanlarımız tarafından benimsenmiş olduğundan, ürettiğimiz yazılımın isminde "Bilim" geçmesi çalışanlarımız tarafından ortaya konuldu. Kurumsal vizyonumuzda bilimselliğe dayalı ürün geliştirme ancak bilim portalıyla yönetildiğinde başarıya ulaşacağına inandığımızdan, ürünümüzün isminin Bilim Portalının kısaltılmışı olan "Bilimp" olmasında karar kılındı.

Bilimp piyasaya giriş yaptığında, özel sektör ve bir çok önemli kamu kuruluşu tarafından benimsenmeye ve kullanılmaya başlandı. Müşterilerimizin taleplerine verdiğimiz değer doğrultusunda ürünümüzü onlarla beraber geliştirmek istedik. Bu anlamda gelen talepler doğrultusunda Bilimp'in araçları genişlemeye başladı. Araçlarımız geliştikçe, Bilimp işletmeler üzerinde yaygınlaşmaya ve işletmelerin yaşam kaynağı olmaya başladı.

2017'nin başlarında, şirketimizde çalışan grafikerlerimiz Bilimp'i işletmelerin yaşam kaynağı olduğu fikrinden hareketle; hayatımızın ve doğanın yaşam kaynakları olan ağaçların köklerine benzettiler.

Logomuz tasarlanırken Türk Mitolojisinden esinlenildi. Mitolojideki su elementinin (aşağı bakan üçgen), toprak elementiyle (ortasında yatay bir çizgi olan üçgen) birleşiminin doğaya hayat vermesi ve ağacın köklerini beslemesinden ilham alındı.

Toprak ve su nasıl ki doğal yaşamın kaynağı ise; Bilimp de benzer şekilde sahip olduğu Yeni Nesil Akıllı teknoloji ile kullanıldığı işletmelerde dijital yaşamın kaynağını oluşturmaktadır. Logoda bulunan çizgiler, dijital omurgayı oluşturan iletişim ağını ifade etmektedir.

Böylece Bilimp işletmelerin dijital yaşamlarında hayat bulmaya devam ederken, şirketimiz de AR-GE süreçlerinde Spice denetlemelerine girmeye başladı.Kalite belgelerimizi alma sürecinde Bilimp'in kalite süreçlerini daha rahat bir şekilde yönetmeyi amaçlayan kalite araçları eklendi. Bilimp'in ve şirketimizin başarıları artmaya başladıkça, büyük ölçekli işletmeler tarafından tercih edilir duruma geldik. Büyük ölçekli işletmeler ile birlikte, Proje ve Süreç araçlarımız geliştirilmeye başlandı. Bilimp son 4 senede müşterilerimiz ile birilikte büyüyerek 27 farklı iş aracıyla müşterilerimize hizmet vermektedir.

Son yıllarda ortaya çıkan Kişisel verileri koruma kanunu kapsamındaki çalışmalarımızla birlikte Bilimp KVKK süreçleri için de bir araç sahibi oldu. Artık büyük ve küçük ölçekli işletmelerin bütün KVKK süreçlerini yönetebilecek bir yazılım haline geldi.

2020 yılında, Pandeminin hayatımıza girmesiyle birlikte uzaktan çalışma kültürü kurumlarda oluşmaya başladı.Şirketimiz bu süreçte Bilimp içerisindeki entegrasyonları ve ilgili araçları geliştirerek Pandemi sürecinde kurumların uzaktan çalışmaya daha kolay adapte olmasını sağladı.

Bilimp, Türkiyedeki ilk yerli ve bütünleşik iş yönetim yazılımı olarak ortaya çıktı. Bilimp, işletmelerin genel işletme anlayışına yenilikçi çözümler ekleyip işletmelerin e-dönüşüme girmelerini kolaylaştırmaktadır. Bilimp, E-dönüşüm yönetilmesi gereken bir problem olmaktan çıkıp bütün organizasyonların verimliliğini ve iletişim kalitesini güçlendiren bir çözüm haline gelmiştir.

Ar-Ge faaliyetleri Teracity için bir yaşam biçimidir. Tüm ekibimiz müşterilerimizin iş yapma biçimlerini yeni teknolojilerle geliştirmek için çalışır.

Bilimp'e Neden İhtiyaç Duyduk?

Ar-Ge faaliyetlerimizi yönetmek için kullandığımız çeşitli yazılımlar;
  • mesajlaşma uygulamaları,

  • proje, görev, toplantı yönetim araçları,

  • çalışma bilgisi aracı,

  • ofis yazılımları vb.
İş verimini düşürüp, yüksek maliyetlere neden olmaktaydı. Bu nedenle, şirket faaliyetlerimizi daha az maliyetle ve daha verimli yönetebilmek için bütünleşik bir yapı üzerine araştırmalara başladık.

Tüm İşletmetlerin Ortak İhtiyacı

Pazar araştırmalarımız sırasında bir çok işletmede:
  • Projelerin, finansal süreçlerin, insan kaynağının; ofis yazılımları ile yönetilmeye çalışıldığını,

  • Görevlerin e-posta ile takip edildiğini,

  • Personel önerilerinin öneri kutusuna atılan kağıtlarla alındığını,

  • Anlık mesajlaşmalar ve kurumsal dokümanların paylaşımı için "Whatsapp" vb. uygulamalar kullanıldığını,

  • Şirket bilgilerinin çeşitli yazılımların veri tabanında ve birçok bilgisayarda depolandığını gördük,
Tüm bunlar veri güvenliği açısından ciddi endişeler yaratıyordu.

Bütünleşik Araçlar Kurgusu

Şirketimizin uzun yıllar biriktirdiği kamu deneyimi sayesinde, veri güvenliğinin ne kadar önemli olduğunun farkındaydık. Araştırmalarımız ise özel sektörden sivil toplum kuruluşlarına kadar her türlü organizasyondaki veri güvenliği sorunlarını saptamamızı sağladı.

Projelerin, işlerin, insan kaynağının ve iletişimin bir arada yönetildiği bütünleşik bir yapının hem kamu hem özel sektör için bir gereklilik olduğunu gördük. Böylece, bütünleşik iş araçları yazılımı Bilimp'i geliştirmeye karar verdik.

Geliştireceğimiz bütünleşik iş araçları yazılımı işletmelerin dijital omurgası olsun, nasıl ki omurga vücudumuzu ayakta tutuyor, destekliyor, organlarımızı koruyorsa bu dijital omurga da işletmeleri desteklesin, ayakta tutsun ve korusun istedik.

Bilimsellik Kültüründen Bilimp'e İlk Kod

Bilimp için ilk kod'un yazımına 2016 yılının ilk yarısında başladık. Bilimselliğe dayalı AR-GE kültürü şirketimizin vazgeçilmez bir parçası olarak bütün çalışanlarımız tarafından benimsenmiş olduğundan, ürettiğimiz yazılımın isminde "Bilim" geçmesi çalışanlarımız tarafından önerildi. Böylece, ürün ismimizin “Bilim Portalı”nın kısaltılmışı olan "Bilimp" olmasında karar kıldık.

Bilimp'in Logosu Doğuyor

2017'nin başlarında, tasarım ekibimiz Bilimp'in işletmeler için yaşam kaynağı olduğu fikrinden hareket ederek Bilimp'i doğanın yaşam kaynağı olan ağaca benzettiler. Böylece, şirketimizin kurulduğu ve büyüdüğü Bursa'nın simge ağaçlarından olan çınar ağacı Bilimp'in kimliğinin bir parçası oldu.

Su ve toprağın birleşerek doğaya hayat vermesi ve ağaç köklerini beslemesinden ilham alarak, Türk Mitolojisindeki su ve toprak elementlerinin simgelerini logomuzda bir araya getirdik. Toprak ve su nasıl ki doğal yaşamın kaynağı ise; Bilimp de benzer şekilde kullanıldığı işletmelerde dijital yaşamın kaynağını oluşturmaktadır. Logomuzda bulunan çizgiler, hem çınar ağacının köklerini hem de dijital omurgayı oluşturan iletişim ağını ifade etmektedir.

Bilimp Müşterileriyle Büyüyor

İlk kodu yazdığımız 2016 yılından bu yana Bilimp özel sektörde ve kamuda çok sayıda kurum ve kuruluşta benimsenmeye ve kullanılmaya başladı. Müşterilerimizden gelen her geri bildirimi dikkate aldık, pazardaki değişimleri ve ihtiyaçları analiz ettik ve ürünümüzü sürekli geliştirdik.

Proje yönetimi, insan kaynağı yönetimi, kişisel veri yönetimi, uzaktan çalışmayı destekleyen iş araçları, görev/çalışma yönetimi, anlık mesajlaşma uygulaması, paylaşım merkezi, toplantı ve ziyaretçi yönetimi gibi çok sayıda iş aracını geliştirdik ve tüm bu araçların bütünleşik bir yapı içinde yönetimini sağladık.

Bilimp İşletmeleri Geleceğe Taşıyor

Bilimp bugün 27 iş aracını birlikte sunan Türkiye’deki ilk yerli bütünleşik iş yönetim yazılımı haline gelmiştir.

Bilimp, gelecekte var olmak isteyen her işletme için bir gereklilik olan e-dönüşümü yönetilmesi gereken bir problem olmaktan çıkartmış ve bütün organizasyonların verimliliğini ve iletişim kalitesini güçlendiren bir çözüm haline getirmiştir.

Belgelerimiz ve Ödüllerimiz

Belgelerimiz ve Ödüllerimiz

© 2023 Bilimp Tüm Hakları Saklıdır. | Tel: +(90) 850 222 27 46 | E-posta: info@bilimp.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram