Envanterinizi Yönetmenin Kolay Yolunu Keşfedin.

İşletmelerin envanter ve varlık yönetimi süreçleri, işletmenin sürekliliği ve verimliliği açısından son derece önemlidir. Doğru envanter ve varlık yönetimi, işletmelerin varlıklarını etkin bir şekilde kullanmalarını, kaynaklarını boşa harcamamalarını ve işletmenin sürdürülebilirliğini sağlar.

Envanter Yönetim Aracı

Envanterlerini iyi yönetmeyen işletmelerde maliyetler giderek artıyor

 • Organizasyonlarda taşınır veya taşınmaz pekçok varlık bulunur.
 • Sahip olunan varlıklar organizasyonun değerinin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır.
 • Ancak, çoğu zaman organizasyonlar, sahip oldukları birçok varlıktan haberdar bile değildir.
 • Bu durum büyük maddi kayıplara neden olacak bir dizi olumsuz sonucu beraberinde getirir; tekrarlı satın alma, kayıp ve kaçak, bakım onarım eksikleri bunlardan sadece birkaçıdır.

Envanterler

İşletmeninin her değerini kayıt altına alın, izleyin ve maksimum verimlilikle kullanın.
 • IT cihazları
 • Taşıtlar
 • İş makineleri
 • Gayrimenkuller
 • Mobilya ve ofis malzemeleri
 • Açık mekan envanterleri (Çöp konteynerleri, banklar, ağaçlar, kulübeler vs.)
 • Taşınabilir el aletleri (Delici, kırıcı, kesici cihazlar, merdiven vs.)
 • Güvenlik cihazları
 • Aydınlatama cihazları

Sahip olunan tüm varlıkları kayıt altına almak ve bunları yönetmek, organizasyonun maliyetini doğrudan etkiler.

Şirketin, Kurumun veya organizasyonun değerini korumak için envanter yönetiminin kapsamlı ve bütünsel olması şarttır. Bilimp Envanter Yönetim Aracı size bunu sağlar.
 • Günümüzde pekçok organizasyonda envanter kayıtları sağlıklı tutulmamıştır.
 • Nerede hangi varlığın olduğu belli değildir.
 • Envanterler gruplanmamış, listeler güncellenmemiştir.
 • Envanterlerin güncel değerleri belli değildir.
 • Depolardaki stok durumları kayıtlarla örtüşmemekte, giriş/çıkış hareketleri tutarsızdır.
 • Hangi birimde ne kadar varlık olduğu, durumu, kategorisi hakkında anlık, detaylı raporlama yapılamamaktadır.

Envanter Oluşturma

 • Envanter Yönetim Aracında; Envanterler, Stoklar ve İşlem Fişleri ayrı ayrı fakat bütünsel olarak yönetin.
 • Envanterler için gruplar, türler, alt türler oluşturun.
 • Bulundukları departman ve konuma göre envanter kayıtlarını girin.
 • Stok kartları oluşturularak envanterler ve kullanılacak malzemeleri belirleyin.
 • İşlem fişleriyle tüm hareketleri kaydedin.

Detaylı envanter kayıtlarının oluşturulması; değerlemeler ve raporlamalar açısından önemlidir.

 • Envanterleri kategorilere, türlerine ayırın,
 • Özel etiketler tanımlayın ve istenilen bilgi detay seviyesi belirleyin,
 • Bulundukları konumları, adresleri harita üzerinde işaretleyin,
 • Sistem tarafından üretilen envanter numarasını, Kurum Demirbaş numarasıyla ilişkilendirin.
 • Envanter bilgilerini içeren barkod veya karekod çıktılarını alın.
 • Yıllık değerleme verilerek değerleri yeniden hesaplayın,
 • Envanter üzerinde hangi malzemelerin kullanıldığı ve işlem geçmişleri görüntüleyin.

Stok Kartları ve İşlem Fişleri

Envanterler üzerinde kullanılacak malzemelerin belirlenmesi ve işlem fişleriyle tüm hareketlerin kaydedilmesi iyi bir stok yönetimini gerektirir.
 • Envanter Yönetimi Aracında malzemeleri Stok Kartlarıyla birlikte takip edin.
 • Birimlerdeki, depolardaki stok durumlarını, giriş/çıkış sayılarını görüntüleyin.
 • İşlem Fişleriyle tüm stok hareketleri (Girdiler, çıktılar, transferler, fireler vb.) kayıt altına alın.

İrili ufaklı tüm envanterleri kaydedin

Tüm envanterleri sağlık ve güncel değerleriyle izleyin

Tüm stoklarınızdan haberdar olun

Tekrarlı satın alma işlemlerinden kurtulun

Varlıklarınıza yapılan bakımlarda dahili görev aracını kullanın

Varlıklarınızı gelişmiş harita destekli raporlarla izleyin

Stok Kartı

Depolarda bulunan malzemeler için Stok Kartı tutun
 • Hangi birimde/depoda ne kadar malzeme kaldığı, giriş/çıkış miktarları izlenebilir.
 • Malzemeyle ilgili yapılan tüm işlemler (satış, tüketim, devir, fire gibi) görülebilir.
 • Stokta tutulması gereken en az ve en çok miktarlar belirlenebilir.
 • Sorumlu atanabilir.

 • Malzemeleri hangi birimlerin yöneteceği seçilebilir.

İşlem Fişi

Malzemelere ait tüm hareketleri kayıt altına alın.
 • Envanterlerde kullanılan tüm malzemelerin giriş/çıkış işlemleri için İşlem Fişleri oluşturulur.
 • Farklı türlerde İşlem Fişi Türleri oluşturulabilir.
 • İşlem Fişine göre farklı bilgiler kaydedilebilir. İşlemin ne amaçla yapıldığı, satın alma süreci izlenebilir.

Gelişmiş Raporlama

 • Envanterleri harita üzerinde sayıları, konumları ve ikonlarıyla birlikte gösterin.
 • İkonlar üzerine tıklandığında Bilgi Kartlarına erişin, detayları görün, düzenleyin.
 • Envanter için oluşturulan görevleri listeleyin yapılan çalışmaların tüm detaylarını görün.
 • Stok malzemelerinin departman, birim, işlem tarihi, işlem türü, ilişkili envanter düzeylerinde detaylarıyla raporlayın.

Envanter Bakım

 • Envanter türlerine göre periyodik bakım planları oluşturun.
 • Bakım sorumlularını belirleyin, bakım kayıtlarını oluşturun, Bilimp size bir sonraki bakım tarihini hatırlatsın.
 • Yerinde Bakım veya Servise Gönderim kayıtlarını oluşturun ve envanterinizin durumunu takip edin.
 • Servise gönderilen envanter için Teslim Formu çıktısı hazırlayın.
 • Bakım sonucuna göre hurdaya ayrılan envanterlerin zimmet kayıtlarını düşün.
 • Bakım tipi, organizasyon, firma veya tarihe göre bakım raporlarını çıkarın.

Envanter Zimmet

 • Personel veya departman düzeyinde envanterlerinizi zimmetleyin.
 • Aynı kayıt üzerinde birden fazla envanteri kolayca zimmetleyin.
 • Tek işlemde zimmeti geri alın, tarihleriyle birlikte zimmetleme ve geri alma işlem geçmişlerini görün.
 • Organizasyonel yapıya, personele, envanter kategorisine veya türüne göre zimmet raporlarını çıkarın.

© 2023 Bilimp Tüm Hakları Saklıdır. | Tel: +(90) 850 222 27 46 | E-posta: info@bilimp.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram