İptal ve İade Bildirimi

Taraflar ve Konu

İşbu sözleşme www.bilimp.com internet sitesinden (bundan sonra ‘Site’ olarak anılacaktır) Bilimp Yazılım Ürünlerini (bundan sonra UYGULAMA olarak anılacaktır) satın alacak kişi (bundan sonra ALICI olarak anılacaktır) ile 19 Mayıs Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No: 120 Nilüfer BURSA adresinde bulunan Teracity Yazılım Teknolojileri San. Tic. A.Ş. (bundan sonra SATICI olarak anılacaktır) arasındaki alışverişe ilişkin olarak, ALICI tarafından elektronik ortamda yapılan satın alma işlemi ile Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Madde 1. Cayma Hakkı

SATICI, ALICI’ya aşağıdaki beyanda bulunmaktadır. “Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu taahhüt ederiz.”

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, iade faturasının aslı veya e-faturanın gönderilmesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 45 (kırkbeş) gün içinde ÜRÜN bedeli ALICI’ya iade edilir. Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez veya e-fatura SATICI’ya ulaşmaz ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

Madde 2. İptal Bildirimi

Bilimp.com adresi üzerinden satın alınan bulut uygulaması, 30 GÜN ÜCRETSİZ kullanım seçeneği nedeniyle, satın alma gerçekleştikten sonra iade edilmez. Kullanıcı, bir yıllık kiralama süresi sonunda, üyeliğini yenilemeyerek kullanım hakkını sonlandırabilir.

Madde 3. Genel Hükümler

3.1 ALICI, SİTE’de gösterilen UYGULAMANIN temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

3.2 UYGULAMA’nın kullanıma açılması sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun satış bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, en geç 3 gün içinde UYGULAMA kapatılır.

3.3 ALICI UYGULAMA ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini Sözleşme’nin giriş kısmındaki SATICI ileşitim kanalları ile SATICI’ya bildirebilir.

Madde 4. Delil Anlaşması ve Yetkili Mahkeme

Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları kesin delil oluşturur; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

© 2023 Bilimp Tüm Hakları Saklıdır. | Tel: +(90) 850 222 27 46 | E-posta: info@bilimp.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram