İnsan Kaynaklarını Yönetmenin Kolay Yolunu Keşfedin

Personel Özlükleri, İş-Staj Başvuruları ve İzin Giriş ve Tahakkuk yönetimini kolaylaştıran iş aracı.
Kurumlar büyüdükçe personellere ait verileri yönetmek zorlaşıyor. Personel özlük, kimlerin izinli olduğu, kurumunuza gelen iş ve staj başvurularının takibini onlarca dosyadan takip etmek büyük bir iş yükü oluşturuyor.

İnsan Kaynakları aracı bütün bunların takibini sizler için tek yazılımla yapabilmenizi sağlıyor. İnsan Kaynakları aracı ile onlarca özlük dosyası içinde kaybolmayın. İş yükünüzü hafifletin, zaman kazanın.

Personel Özlük Takibi

Personel Özlük Bilgilerinin detaylı takibini tek ekrandan yapın.
Personel Özlük takibinin kolay yolunu keşfedin.

İzin Takibi

Kurumunuzda izinli personeller , hangi amaçla izin,kaç saat izin alındığını görüntüleyin.
Kimlerin İzinli olduğunu görüntülemenin kolay yolunu keşfedin.

İş ve Staj Başvuruları

Başvurudan İşe alıma kadar İnsan Kaynakları süreçlerini kolayca yönetin.
İş ve Staj Başvurusu süreçlerini yönetmenin kolay yolu.

Kimlik, Çalışma, Kişisel ve Eğitim Bilgileri

 • Personel özlük bilgilerini detaylı olarak kaydedin.
 • Personellerinizin aldığı eğitimlere, görev aldığı projelere kolay ulaşın.
Personel özlüklerinin tek bir veri tabanından yönetilmesi işletme ve kurumlarda iş yükü ve zaman kazanımı açısından çok önemlidir. Özlük bilgilerinin, dijital ortamda farklı dosyalarda tutulması ve verilerin birbirinden bağımsız olması, insan kaynakları yönetiminin dijitalleşmesi önünde engel oluşturmaktadır. Bilimp tek bir platformda verileri birbiriyle ilişkilendirir ve iş yönetimine zaman ve kolaylık sağlar.

İzin Giriş, İzin Tahakkuk ve Personel Devamlılık

 • Dilekçe tarihleri, izin başlangıç ve bitiş tarihlerini, izin tiplerini tek ekrandan görüntüleyin.
 • Personellerinizin hangi saatler arası izinli olduğu ne amaçla izin kullandıklarını takip edin.
 • Personellerinizin toplam izin süreleri, tahakkuk edilen izinleri ne kadar izin süresi kaldığını görüntüleyin.
 • Personel Puantajlarını takip edin.
 • PDKS cihazınıza kolayca entegrasyon sağlayın veya Bilimp Mobil ile Mobilden puantaj girişi yapın.

İzin Giriş ve Personel Devamlılık Hakkında Yazı

Personel izin girişleri ve tahakkuk edilen izinlerin takibini kolaylaştırmak için Bilimp kullanın. Hangi personelin kaç gün izinli olduğu yönetici ve personeller tarafından hem mobil hem de web üzerinden görüntülenebilmektedir. Personelin puantaj girişleri hangi saatte puantaj girişi yapıldığı, göreve giden personellerin puantajlarını Bilimp ile kolayca takip edin. Tek ekran üzerinden görüntüleyin zamandan kazanın.

İş ve Staj Başvuruları

 • İş ve Staj Başvurularının takibini yapın.
 • Potansiyel adayların ilgili departmanlara yönlendirilmesini takip edin.
 • Başvurunun kaynağı açıklaması ve üzerinde yapılan işlemlerin kayıtlarını kolayca takip edin.

Verilerin tek platformda tutulması verilerin istendiğinde bulunması açısından kurumlara zaman kazandırır.

İnsan Kaynakları verileri birbiriyle ilişkilendirildiği zaman değer kazanmakta ve kurumlara değer kazandırmaktadır.

Kalan izinlerin mobil uygulama ile görüntülenmesi kurumlarda personele kolay izin yönetimi sağlar.

İş ve staj başvurularının tek ekrandan görüntülenmesi ve ilgili birimlere aktarılması sağlanır.

Vekalet yönetimi ile izne çıkan personellerin görev ve sorumlulukları ilgili kişiye kolayca devredilir.

Otomatik oluşturulan organizasyon şeması ile işletmenize kuşbakışı yönetim kolaylığı sağlanır.

Vardiya Yönetimi

 • Kurumunuzdaki vardiyaların başlangıç bitiş saatlerini ve ilgili personeli tanımlayın.
 • Vardiya tiplerini ve haftalık tatil günlerini kurumunuza özel olarak tanımlayın.

Vekalet Yönetimi

 • Kurumunuzda birbirine vekalet edecek personelleri belirleyin Bilimp ile tanımlayın.
 • İzin vb. durumlarda Bilimp görev ve sorumlulukları otomatik olarak atasın.

Organizasyon Şeması Oluşturma

 • Personel, departman vb. tanımlamaları yapın ve pozisyon bazında organizasyon şemanızı Bilimp otomatik oluştursun.
 • Kurumunuzun farklı tarihlerdeki organizasyon şemasını görüntüleyin ve şemanızın nasıl şekillendiğini inceleyin.
 • Bilimp ile organizasyon şemanızı; yöneticiler bazında, departman bazında ve departmana bağlı personeller bazında inceleyin.
 • Pozisyon tiplerine göre veri analiz seviyesini ayarlayın, gereksiz detayla uğraşmayın.

Personel Verileriniz Tek Platformda

Verilerinizin tek bir veri tabanında yani tek platformda olması kurumunuz için zaman kazanma ve verimlilik konusunda faydalar yaratır.
 • İnsan kaynakları puantaj raporları, izin raporları ve personel raporlarını tek tıkla elde edersiniz.

 • İlişkili veriler sayesinde, Personel verileriniz Bilimp'in diğer iş araçları ile birbirinden farklı işleri yerine getirmenize olanak tanır.
 • Verilerinizi arama bulma ve iletme konusunda zamandan kazanırsınız ve işlerinizi kolaylıkla yönetirsiniz.
© 2023 Bilimp Tüm Hakları Saklıdır. | Tel: +(90) 850 222 27 46 | E-posta: info@bilimp.com
file-emptyuserlocation linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram