Manage your human resources process holistically.
Let the human resources department and every stage of your employee processes be under your control. Access employee information and activities at any time and manage them effectively.

Human Resource Management Tool

 • Perform human resources process management from application to recruitment.
 • Receive job applications, evaluate and record interview notes for the candidate.
 • Dynamically manage changes in your organizational charts.
 • Identify and manage different types of employees such as full-time, part-time, subcontractor, etc.
 • Record the personnel ID data in detail.
 • Manage leaves.
 • Save health reports.
 • Facilitate advance, expenditure, and demand management.
 • Carry out trainee student management.
 • Identify job descriptions, authorities and responsibilities, and announce them easily.
 • Access easily the trainings your staff has received and the projects they are involved in.
 • Create different work schedules for different branches or departments.
 • Manage shifts.
 • Follow the defenses.
 • Keep track of score cards.
 • Follow the embezzlements.
 • Integrate into Personnel Attendance Control Systems.
 • Get instant information whether your employees are inside or outside the organization.
 • View your employees’ contact information, location and status.
 • Access this information from anywhere via the mobile application.
 • Display the most contacted personnel on the panel above, hide the mobile phone information of the personnel you want.
 • Share on the basis of company, branch, department or task.
 • Provide one-on-one and mutual communication with all your staff.
 • Organize surveys.
 • Başvurudan işe alıma kadar insan kaynakları süreç yönetimi yapın.

 • İş başvurularını alın, değerlendirme yapın ve aday için görüşme notlarını kaydedin.

 • Organizasyon şemalarınızdaki değişiklikleri dinamik olarak yönetin.

 • Tam zamanlı, yarı zamanlı, taşeron, vb. farklı çalışan tiplerini tanımlayın ve yönetin.

 • Personel özlük bilgilerini detaylı olarak kaydedin.

 • İzinleri yönetin.

 • Sağlık raporlarını kaydedin.

 • Avans, harcama ve talep yönetimini kolaylaştırın.

 • Personellerinizin aldığı eğitimlere, görev aldığı projelere kolay ulaşın.

 • Farklı şubeler veya departmanlar için farklı çalışma takvimleri oluşturun.

 • Vardiya yönetimi yapın.

 • Savunmaları takip edin.
 • Stajyer öğrenci yönetimi yapın.

 • Görev tanımlarını, yetki ve sorumlulukları belirleyin, kolayca duyurun.

 • Puantaj takibi yapın.

 • Zimmetleri takip edin.

 • Personel Devamlılık Sistemlerine entegre edin.

 • Çalışanlarınız kurum içinde mi yoksa kurum dışında mı anında bilgi sahibi olun.

 • Çalışanlarınızın iletişim bilgilerini, bulundukları yeri ve durumlarını görüntüleyin.

 • Mobil uygulama aracılığı ile bu bilgiye her yerden ulaşın.

 • En çok aranılan personeli panelde yukarıda görüntüleyin, istediğiniz personelin cep telefonu bilgisini gizleyin.

 • Şirket, şube, departman veya görev bazında paylaşımlar yapın.

 • Tüm personelinizle birebir ve karşılıklı iletişim sağlayın.

 • Anketler düzenleyin.
 • Determine the request types yourself, simply create the request process.
 • Let your personnel make advance requests and report expenditures.
 • Let the staff ask for leave. Let the staff display the remaining and used pertasks.
 • Do not let your personnel to get leave form without administrator approval.
 • Let your personnel to get instant information about the evaluated and concluded requests.
 • Click to view the Request tool in detail.
 • Record suggestions from your staff.
 • Create recommendation groups and review panels.
 • Evaluate systematically.
 • Reward your staff who contribute to improvement.
 • Click to review the Suggestion tool in detail.
 • Publish online educations.
 • Create education plans, track education records.
 • Organize online educations and facilitate periodic education and orientation education such as Personal Data Protection Law, Information Security, Occupational Health and Safety.
 • Improve your education organization process, save your budget.
 • Click to view the Education tool in detail.
 • Assign tasks to your staff, monitor the tasks you assign.
 • Be constantly informed about the tasks that are done and not done.
 • Create periodic tasks for the works that need to be repeated.
 • Follow up meeting resolutions as a task.
 • Click to view the Task tool in detail.
 • Create clarification texts for your employees. Prepare confidentiality and disciplinary agreements. Let the documents you prepare be assigned as an automatic task.
 • Obtain explicit consent for situations that require explicit consent. Create your approved database.
 • Debit and track devices and equipment.
 • Click to review the Personal Data Management and IT tool in detail.
 • Prepare your quality documents such as process, procedure, instruction, policy. Publish by choosing a target audience (such as department, task, company).
 • Ensure that your staff will have access to all documents related to them, both from the web interface and from the mobile application.
 • Click to review the Quality tool in detail.
 • Eğitim aracını detaylı olarak incelemek için tıklayın.

 • Talep türlerini kendiniz belirleyin, basitçe talep sürecini oluşturun.

 • Personelleriniz avans talebi yapsın, harcama bildiriminde bulunsun.

 • İzin talebinde bulunsun.Kalan ve kullandığı izinlerini görüntülesin.

 • Yönetici onayı olmadan izin formu alamasın.

 • Değerlendirilen ve sonuçlanan taleplerinden anlık olarak bilgi sahibi olsun.

 • Talep aracını detaylı olarak incelemek için tıklayın

 • Personellerinizden gelen önerileri kayıt altına alın.

 • Öneri grupları ve değerlendirme kurulları oluşturun.

 • Sistematik olarak değerlendirin.

 • İyileşmeye katkı sağlayan personelinizi ödüllendirin.

 • Öneri aracını detaylı olarak incelemek için tıklayın.

 • Çevrim içi eğitimleri yayınlayın.

 • Eğitim planlarını oluşturun, eğitim kayıtlarını takip edin.

 • Çevrim içi eğitimler düzenleyip KVKK, Bilgi güvenliği, İş sağlığı güvenliği gibi periyodik eğitimleri ve oryantasyon eğitimlerini kolaylaştırın.

 • Eğitim organizasyon sürecinizi iyileştirin, bütçenizden tasarruf sağlayın.
 • Personelinize görevler atayın, atadığınız görevleri izleyin.

 • Yapılan ve yapılmayan görevler hakkında sürekli bilgi sahibi olun.

 • Tekrarlanması gereken işler için periyodik görevler oluşturun.

 • Toplantı kararlarını görev olarak takip edin.

 • Görev aracını detaylı olarak incelemek için tıklayın.

 • Çalışanlarınız için aydınlatma metinleri oluşturun. Gizlilik ve disiplin sözleşmelerini hazırlayın. Hazırladığınız dokümanlar otomatik görev olarak atansın.

 • Açık rıza gerektiren durumlar için açık rıza alın. Onaylı veri tabanınız oluşturulsun.

 • Cihaz ve ekipmanları zimmetleyin, takip edin.

 • Kişisel veri yönetimi ve IT aracını detaylı olarak incelemek için tıklayın.

 • Süreç, prosedür, talimat, politika gibi kalite dokümanlarınızı hazırlayın. Hedef kitle seçimi yaparak (departman, görev, şirket gibi) yayınlayın.

 • Personeliniz kendisi ile ilgili tüm dokümanlara hem web arayüzden hem de mobil uygulamadan sürekli olarak ulaşsın.

 • Eğitim organizasyon sürecinizi iyileştirin, bütçenizden tasarruf sağlayın.

 • Kalite aracını detaylı olarak incelemek için tıklayın.
© 2022 Bilimp All Rights Reserved. | Phone: +(90) 850 222 27 46 | E-mail: info@bilimp.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram