Provide seamless and traceable workflow with intelligent task.

Tasks and employees form the foundation of a business. Keeping employees in touch and monitoring tasks is the most important step for basic productivity.

Creating a Task

 • Create a task as easy as writing a message via web or mobile.
 • Assign tasks to a person, department, position, or all of them.
 • Identify the people who will do and monitor the tasks separately.
 • Set tasks with deadlines. Add documents and images to tasks.
 • Give priority to tasks, thus, important tasks come forward.
 • Set repetitive tasks; repeat the tasks in a time interval on a daily, weekly, monthly basis.
 • Associate the tasks with the company, person, project or work packages of projects, report how much time is devoted to each subject.
 • Create location-controlled tasks, the mobile phone location will be automatically added to the tasks in case of tasks that need to be done at the address.
 • Web veya mobil ortamdan mesaj yazar kadar kolay görev oluşturun.

 • Görevleri kişi, departman, pozisyona veya bunların tümüne birden atayın.

 • Görevleri yapacak ve izleyecek kişileri ayrıca belirleyin.

 • Terminli görevler belirleyin. Görevlere dokümanlar ve resimler ekleyin.
 • Görevlere öncelik derecesi verin, önemli işler öne alınsın.

 • Tekrarlı görevler belirleyin; bir zaman aralığında günlük, haftalık, aylık olarak görevler tekrarlansın.

 • Görevleri firma, kişi, proje veya proje iş paketleri ile ilişkilendirin, hangi konuya ne kadar zaman ayrıldığını rapor edin.

 • Konum kontrollü görevler oluşturun, adresinde yapılması gereken görevlerde cep telefonu konumunu otomatik olarak görevlere eklensin.

Task Communication

 • When a task is assigned, the notification center warns the task managers with mobile and web notifications.
 • By saying "Reply" to task, ask questions to clarify task detail, deadline, missing information and documentation.
 • By clicking "start" in the task, let the assignor know that you have received the task and that you have started the job.
 • Pause the task and move on to another task. Make sure the assignors are informed at each stage.
 • Complete tasks or forward them to someone else when teamwork is required.
 • In this way, you do not create dozens of tasks for a single job. Let the task circulate between people, adding information and documents.
 • Görev atandığında mobil ve web bildirimlerle bildirim merkezi görev sorumlularını uyarsın.

 • Göreve yanıtla diyerek görev detayı, teslim zamanı, eksik bilgi ve belgeleri netleştirmek için sorular sorun.

 • Görevi başlat diyerek, atayanın görevi aldığınıza ve işe başladığınıza dair haber almasını sağlayın.
 • Görevi durdurun ve başka bir göreve geçin. Her aşamada görev atayanların haberdar olmasını sağlayın.

 • Görevleri tamamlayın veya ekip çalışması gereken durumlarda başkasına iletin.

 • Bu sayede bir iş için onlarca görev oluşturmayın. Görev, kişiler arasında bilgi ve belgeler eklenerek dolaşsın.

Task Monitoring and Reporting

 • Notify the task owner when a task is assigned, forwarded, commissioned, or paused. Don't waste time on task tracking.
 • During the time until the task is completed, let the automatic recording of the details in the work log such as who waited, how long waited, who produced the information and documents and what kind of information and documents are created regarding the task.
 • See the task flow on a diagram, don't miss the details.
 • Let the job activities, created as a result of the tasks done during the day and entered manually, be automatically reported to the managers.
 • Assign smart task tags, categorize tasks, automatically add new person to the information network for specific jobs with tag definitions.
 • Get statistics on number of tasks and average waiting and closing of tasks on the basis of person and department. Make a fair distribution of tasks, speed up your work.
 • See the tasks you have undertaken , assigned, added as a follower, forwarded and completed on the panel.
 • Search, query and generate reports of the past tasks with details
 • Görev atandığında, iletildiğinde, çalışmaya alındığında veya duraklatıldığında görev sahibi bilgilendirilsin. Görev izleme için mesai kaybetmeyin.

 • Görev tamamlanıncaya kadar geçen sürede kimde ne kadar beklemiş, kimler hangi bilgi ve belgeleri üretmiş çalışma kütüğüne otomatik işlensin.

 • Görev akışını bir şema üzerinde görün, detayları kaçırmayın.

 • Gün içerisinde yapılan görevler sonucu oluşan ve manuel girilen çalışma aktiviteleri otomatik olarak yöneticilere raporlansın.
 • Akıllı görev etiketleri atayın, görevleri sınıflandırın, etiket tanımları ile belirli işler için bilgilendirme ağına yeni kişileri otomatik ekleyin.

 • Kişi ve departman bazında görev adetleri ve görevlerin ortalama bekleme ve kapatılma istatistiklerini alın. Adil görev dağılımı yapın, işlerinizi hızlandırın.

 • Üzerinizde olan, atadığınız, izleyici olarak eklendiğiniz, ilettiğiniz ve tamamladığınız görevleri panelde görün.

 • Geçmiş görevleri detayları ile arayın, sorgulayın ve raporlar oluşturun.

What is a Pool Task?

These are the tasks that will be completed if more than one person is selected in the "To Whom" section and if any of the assigned persons completes the work related to that task.

For example: The network cable on the management floor is problematic. The cable needs to be changed.

In this example, when any of the people added in the "To Whom" section changes the cable, the task will actually be completed. When any of the persons assigned to the task works on this task, task is completed. Other people do not need to work on this task.
 • Create pool tasks with Bilimp.
 • Get notified with the Biri notification when the relevant user undertakes the task.
 • Let the users see the assigned tasks as in the pool.
 • Monitor read/unread status of assigned users.

Mobile Mission & business tracking

Easily create tasks and add files and photos to the task with the mobile smart task and job tracking tool.
Do all operations easily from the mobile app. If you want, quickly create tasks with voice commands instead of typing with the keyboard.
Use on all Android and IOS devices.
Download Mobile Apps for Free
AppStoredan İndirin
© 2023 Bilimp All Rights Reserved. | Phone: +(90) 850 222 27 46 | E-mail: info@bilimp.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram