Optimize your tasks, intelligently manage and monitor your workflow.

Tasks and employees are the lifeblood of businesses. By staying in touch and keeping track of tasks, they are the cornerstones of increasing productivity.

Task Creation Management Made Easy!

 • Easily create tasks as if you were texting from the web or mobile.
 • Direct work to the right people by assigning tasks to people, departments, positions or all at once.
 • Manage your work in a more organized way by identifying people to do and track tasks.
 • Set time-limited tasks and provide detailed information by attaching documents and images to tasks.
 • Prioritize important tasks and manage your workflow efficiently.
 • Define tasks that need to be repeated within a certain time interval and plan your work more systematically.
 • Balance your workload and use your time more effectively by associating tasks with companies, people, projects or project work packages. Also, increase your productivity by reporting the time spent.
 • Better manage and track the physical location of your tasks by automatically adding cell phone location for tasks associated with a specific address.
Meet our management system equipped with these features to streamline your task creation process and optimize your workflow!

Mission Communication and Management

 • When you are assigned to a task, be alerted instantly with mobile and web notifications, and notify task managers via the notification center.
 • Provide clarification by asking questions about task details, deadlines and missing information or documents with the "Reply to task" option.
 • Strengthen communication by notifying the assignee that you have received the assignment and started work with the "Start task" option.
 • Manage the process by stopping the task or switching to another task and keep the assignee informed at every stage.
 • Manage your workflow and increase efficiency by completing tasks or delegating when teamwork is required.
 • Encourage collaboration and optimize your workflow by circulating tasks between people by adding information and documents instead of creating dozens of tasks.

Mission Monitoring and Reporting

 • Task owners receive automatic notifications at every stage, such as when a task is discarded, forwarded, started or paused, so they don't waste time in the task tracking process.
 • The work done until the task is completed is automatically recorded and entered into the work log, so you can keep track of what information and documents have been produced.
 • By seeing the task flow on the diagram, you won't miss details and can easily track the progress of the work.
 • Daily work activities are automatically reported to managers, so you have instant information about the status of work.
 • Categorize jobs using smart task tags and automatically add new people to the notification network for specific jobs.
 • You get task statistics by person and department, so you can distribute tasks fairly and speed up your work.
 • On the dashboard, you can easily view the tasks you have, assigned, added as a viewer, forwarded and completed.
 • You can search and query past tasks in detail and create reports.
 • Görev atandığında, iletildiğinde, çalışmaya alındığında veya duraklatıldığında görev sahibi bilgilendirilsin. Görev izleme için mesai kaybetmeyin.

 • Görev tamamlanıncaya kadar geçen sürede kimde ne kadar beklemiş, kimler hangi bilgi ve belgeleri üretmiş çalışma kütüğüne otomatik işlensin.

 • Görev akışını bir şema üzerinde görün, detayları kaçırmayın.

 • Gün içerisinde yapılan görevler sonucu oluşan ve manuel girilen çalışma aktiviteleri otomatik olarak yöneticilere raporlansın.
 • Akıllı görev etiketleri atayın, görevleri sınıflandırın, etiket tanımları ile belirli işler için bilgilendirme ağına yeni kişileri otomatik ekleyin.

 • Kişi ve departman bazında görev adetleri ve görevlerin ortalama bekleme ve kapatılma istatistiklerini alın. Adil görev dağılımı yapın, işlerinizi hızlandırın.

 • Üzerinizde olan, atadığınız, izleyici olarak eklendiğiniz, ilettiğiniz ve tamamladığınız görevleri panelde görün.

 • Geçmiş görevleri detayları ile arayın, sorgulayın ve raporlar oluşturun.

Mobile Mission & business tracking

Easily create tasks and add files and photos to the task with the mobile smart task and job tracking tool.
Do all operations easily from the mobile app. If you want, quickly create tasks with voice commands instead of typing with the keyboard.
Use on all Android and IOS devices.
Download Mobile Apps for Free
AppStoredan İndirin
© 2023 Bilimp All Rights Reserved. | Phone: +(90) 850 222 27 46 | E-mail: info@bilimp.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram