Sürdürülebilir kalite yönetim sistemi ile toplam kalitenizi arttırın.

Kalite uygulamalarınızı Bilimp Kurumsal Kalite Yönetim Sistemi ile sistematik hale getirin ve modernize edin, ürün ve hizmet kalitenizi geliştirirken uyumsuzluk riskinizi azaltın.
Kalite, bir departmandan fazlasıdır. Uçtan uca bir dijital kalite yönetim sistemi, kaliteyi kaynağında mümkün kılar ve uyumluluk sorunları geçmişte kalır.

Bilimp Entegre Kalite Yönetim Sistemi ile firmanızın tüm yönetim sistemlerini birlikte yöneterek işletme kalitenize katacağı yüksek değeri keşfedin.

Kalite Döküman Yönetimi

Varlık ve Risk Yönetimi

Düzeltici İyileştirici Faaliyetler

Kök Neden Analizi

Denetim Yönetimi

Süreç Yönetimi

Kalite Döküman Yönetimi

 • Döküman yönetimi, kalite yönetimi sürecinin en değerli parçalarından biri. Dökümanları oluşturmak, revize etmek, bunları her çalışana duyurmak bir platformda toplamadan yönetilmesi kolay bir süreç değil.
 • Bilimp Kalite iş aracı ile ISO standartlarına uygun kalite dokümanlarınızı kolayca oluşturun ve güncel tutun. Prosedürler, talimatlar, formlar ve diğer belgelerinizi tek bir platformda yönetin.

Politikalar

 • İşletmenizin kalite politikalarını belirleyin ve bu politikaları çalışanlarınıza ve paydaşlara iletmek için uygun yöntemler geliştirin.

Yönetmelikler

 • İlgili endüstri veya sektöre özgü yönetmelikleri takip edin ve işletmenizin uyum sağlamasını sağlayın.

Prosedürler

 • İşletmenizdeki belirli süreçlerin adım adım nasıl yapılacağını açıklayan prosedürleri oluşturun ve uygulayın.

Talimatlar

 • Çalışanlarınıza belirli eğitimler veya prosedürler hakkında bilgi vermek için talimatlar oluşturun.

Değişiklik İzleme

 • Kalite süreçlerinde yapılan değişiklikleri takip etmek için izleme ve geri bildirim mekanizmaları sunun. Herhangi bir değişiklik olduğunda ilgili tarafların bilgilendirilmesini sağlayarak işbirliğini artırın.

Süreçler

 • İşletmenizdeki kalite yönetim süreçlerini tanımlayın, belgeleyin ve süreçleri etkin bir şekilde yönetin.

Yönergeler

 • Çalışanların belirli işlemleri veya süreçleri nasıl yapacaklarını açıklayan yönergeleri oluşturun ve dağıtın.

Formlar

 • Süreçlerin kayıt altına alınması ve verilerin toplanması için kullanılan formları tasarlayın ve kullanın.

El Kitabı

 • Tüm kalite yönetim süreçlerinizi, politikalarınızı, yönergelerinizi, prosedürlerinizi ve diğer belgelerinizi içeren bir el kitabı oluşturun.

Döküman İnceleme ve Dağıtım Kontrolü

 • Tüm kalite dokümanlarınızı inceleyin, ilgili ekiplerin erişimini sağlayın.
 • Dağıtım Kontrolü özelliği ile dokümanın hangi kişilere ulaştığını ve incelendiğini kontrol edin.

Düzeltici İyileştirici Faaliyetler ve Kök Neden Analizi

Problemler, çözmek içindir. İşletmenizde tekrarlı yaşanan sorunların kaynağını tespit edip, analiz edin, kalıcı çözümler ile problemin kaynağına inin.

Düzeltici İyileştirici Faaliyetler

 • Bilimp Kalite Yönetim Sistemi ile işletmenizin Düzeltici İyileştirici Faaliyetlerini yönetin ve kalite iyileştirmelerini desteklemek için işletmenize bir dijital platform sağlayın.
 • Kalite sorunlarını düzeltmek ve gelecekteki sorunları önlemek amacıyla etkili faaliyetler planlayın ve uygulayın.

Kök Neden Analizi

 • Kalite sorunlarınızın kaynağını belirlemek için kök neden analizi yapın.
 • Problemleri sadece yüzeysel olarak değil, derinlemesine analiz ederek kalite iyileştirme sürecinizi güçlendirin.

Denetim Süreçleri Yönetimi

Denetimler, kalite yönetimi sürecinde planlama, uygulama ve raporlama gerektiren işyükü yoğun bir süreç. Bilimp Kalite Denetim Yönetimi ile iş yükünü azaltın, denetimlerinizi kolay yönetin.
 • Kalite denetimleriyle, kuruluşunuzun kalite standartlarına uygunluğunu değerlendirin, süreçlerinizi optimize edin ve iyileştirme fırsatlarını belirleyin.
 • Bilimp, kalite denetimlerini planlama, gerçekleştirme, raporlama ve takip aşamalarında size rehberlik etsin ve süreci kolaylaştırsın.
 • Denetim planlarını oluşturun, denetçileri atayın ve denetimlerin zamanında yapılmasını sağlayın.
 • Her bir Kalite Yönetim Sistemi için denetimleri ayrı ayrı yönetin, dış denetimlerden önce iç hazırlık yapın ve kusursuz bir denetim geçirin.

Varlık ve Risk

İşletmenizdeki varlıkları ve bunlara bağlı oluşabilecek riskleri önlemek, bu riskten doğan sonuçları tedavi etmeye göre, iş kaybı ve maddi zarara uğrama açısından çok daha kalıcı bir çözüm.

İşletmenizdeki varlık envanterini oluşturun ve potansiyel riskleri belirleyerek risk yönetimi stratejileri oluşturun. Yönetişim, Risk ve Uyumu bir bütün olarak yönetin.

Varlık Envanteri

 • İşletmenizdeki varlık envanterini oluşturun ve takip edin.
 • Kalibrasyon gerektiren ekipmanlar, envanterdeki malzemeler veya diğer varlıkların izlenmesi için entegre bir envanter yönetimi uygulayın.
 • Bilgi varlığı ve İSG varlığı gibi tüm varlıklarınızı tek platformda yönetin.

Risklerinizi Sorunsuz Yönetin

 • Kalite sürecinde potansiyel riskleri belirleyin ve bunları etkin bir şekilde kontrol altında tutun.
 • Risk değerlendirmeleri, önlemler ve risk yönetimi stratejileri oluşturarak iş sürekliliğini sağlayın.

Potansiyel Risklerin Kontrolü

 • Risklerinizi belirleyin, alınacak önlemleri tanımlayın.
 • Risk yönetimini 3’lü ya da 5’li matris seçiminize uygun olarak yapın.
 • Varlıklarınıza ait riskleri ölçün ve buna uygun önlemleri önceden belirleyin.

Süreç Yönetimi

Süreç yönetimi, bir işletmenin süreçlerinin tanımlanması, iyileştirilmesi ve yönetilmesidir. İşletmelerde sadece kağıt üzerinde kalan süreçlerin yerine, bu süreçler yönetilip gerçek anlamda uygulandığında verimlilik ve sürdürebilirlik sağlanır.
 • Süreçlerinizi, girdilerinizi ve çıktılarınızı belirleyin.
 • Ana süreç ve bunlara bağlı alt süreçleri oluşturun.
 • Süreçlerinizdeki kaynakları belirleyin.
 • Süreçlerinizin hedeflerini belirleyin.
 • Süreç Performans Yönetimi ile süreçlerinizin etkililiğini ve verimliliğini ölçün.

Bilimp’in Entegre Yönetim Sistemi sayesinde mevzuata uyum sağlayın, kalite süreçlerinizi bütünleşik yönetin.

Görev Atama

Kalite iyileştirme ve denetim görevlerini tanımlayın ve atayın. İlgili ekiplere veya çalışanlara görevleri atayarak süreci takip edin ve sonuçları değerlendirin.

Yönetim Temsilcisi

Kalite görevlerini ve sorumluluklarını belirleyin. İlgili ekipleri, atanmış sorumlular olarak belirleyerek görev dağılımını etkin bir şekilde yapın.

Anketler

Çalışanlarınızın katılımını arttırın, aidiyet duygusunu güçlendirin.

Bilgi İşlem ve Envanter

Bilgi Varlıklarınızı ve ilişkili süreçlerinizi takip edin.

Belge Başvuruları ve Belge Takibi

Oluşturulan belgelerin geçerlilik süreçlerini izleyin ve düzenli olarak güncel tutun.

Öneri Yönetimi

Tüm çalışanlarınızın fikirlerini değerlendirebilmeniz, katılımcı bir çalışma ortamı yaratabilmeniz ve operasyonel verimliliği arttırmanız için kalite sisteminin bir parçası olan Öneri Yönetimini Bilimp ile uygulayın.

Eğitim Yönetimi

Çalışanlarınızın İş Sağlığı ve Bilgi Güvenliği eğitim sürecini eğitim planına göre yönetin, dilediğiniz soru tiplerinde çevrimiçi sınav uygulayın. Paylaşım merkezinden hedef kitleye yayınlayın.
© 2023 Bilimp Tüm Hakları Saklıdır. | Tel: +(90) 850 222 27 46 | E-posta: info@bilimp.com
flaglicensechart-barsselectclockcheckmark-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram