Şirketlerde ‘çalışma bilgisi’ nasıl faydalı hale getirilir?

Şirketlerde ‘çalışma bilgisi’ nasıl faydalı hale getirilir?

07/03/2019
Tülay Akın

Bazı şirketlerin ya da kurumların çok yaygın saha ekibi bulunuyor. Mesela satış pazarlama çalışanlarını ele alalım. Bu ekipler gün içinde birçok müşteri ziyareti yapıyor.

Peki, bu ziyaretler nasıl geçiyor ve müşteriyle neler konuşuluyor?

Yöneticiler açısından bu görüşmeleri detaylarıyla bilmek mümkün değil. Bunun için saha çalışanlarının görüşmelerde aldıkları notları düzenleyip yöneticilerine iletmesi gerekiyor. Ancak bu sistem birçok işletmede yok, olanlarda da genelde yürümüyor.

Başka bir örnek verelim... Kamuda özellikle yerel yönetimlerde zabıta ya da temizlik işçisi gibi birçok saha çalışanı var. Mesela zabıtalar sürekli hareket halinde olduklarından gün içinde yaptıkları görevlerin çalışma bilgisini oluşturamıyor. Netice olarak yöneticilerine hangi işleri yaptıklarını sistemli bir şekilde bildiremiyorlar.

Şirketlerde ya da kurumlarda yöneticiler ve çalışanlar arasında yaşanan bu iletişim kopukluğu iş süreçlerini olumsuz etkiliyor. Yöneticiler, iş takiplerini düzenli ve detaylı yapamıyor; çalışanlar somut veri oluşturamadıkları için iş disiplini sağlayamıyor. Bu durum işletmelerde verimliliği düşürüyor, maliyetleri artırıyor.

Peki, şirketlerde ya da kurumlarda ‘çalışma bilgisi’ aracı neden kullanılmıyor?

Yanıtı çok kolay...

Öncelikle çalışanların alışkanlıklarını değiştirmek kolay olmuyor. Birçok çalışan, iş yoğunluğunun artacağını ileri sürerek, çalışma bilgisi sistemine uyum sağlamayı reddediyor.

İşletmelerdeki teknolojik eksiklikler, çalışma bilgisi sistemi kurulmasının önünü kapıyor.

Netice itibariyle, şirketler ya da kurumlar, böyle bir sisteme ihtiyaç duysa bile hayata geçirmeleri mümkün olmuyor.

İşte, Bilimp Çalışma Bilgisi Aracı, işletmelerin bu ihtiyacından yola çıkılarak geliştirilen bir araç.

Kullanımı da çok kolay...

Çalışanlar tarafından oluşturulan çalışma bilgisi günün sonunda yöneticiye otomatik olarak raporlanır. Böylece yönetici, yurtdışında olsa bile, şirketteki günlük iş süreçlerini detaylı bir şekilde takip edebiliyor.

Üstelik, Bilimp’in çalışma bilgisi aracı, sadece yazıyla değil, sesli olarak da doldurulabiliyor.

Sosyal medyada paylaşın
© 2023 Bilimp Tüm Hakları Saklıdır. | Tel: +(90) 850 222 27 46 | E-posta: info@bilimp.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram