Kategori | Kişisel Verilerin Korunması

KVKK “açık rıza” metni nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) yürürlüğe girmesiyle birlikte “açık rıza” kavramını sıkça duyar olduk. “Açık rıza”, KVKK Kanunu’nda, “Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” şeklinde tanımlanıyor. Açık rıza açıklaması, ilgili kişinin, işlenmesine izin verdiği verinin sınırlarını, kapsamını ve gerçekleştirilme biçimini belirlemesini sağlıyor. Diğer yandan mevzuattaki düzenlemeler saklı kalmak üzere, “açık rıza”, yazılı metnin yanı sıra elektronik ortam, çağrı […]

Devamını Oku
“Açık rıza” alırken nelere dikkat etmeliyiz?

“Açık rıza”nın, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) göre, belirli bir konuya ilişkin olması, rızanın bilgilendirmeye dayanması ve özgür iradeyle açıklanması gerekiyor. Belirli bir konuyla sınırlandırılmayan ve ilgili işlemle sınırlı olmayan genel nitelikteki açık rızalar hukuken geçersiz sayılıyor. Verilen “Açık rıza” geri alınabilir mi? Evet, alınabilir. “Açık rıza” vermek, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğundan, verilen “açık rıza” geri alınabilir. Ancak […]

Devamını Oku
Kişisel veriler ancak kişinin açık rızasıyla işlenebilir

Anayasa’nın 20. maddesine göre; herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü 1- […]

Devamını Oku
Veri sorumlusu, hak ihlallerini 72 saat içinde bildirmekle yükümlü

Kişisel Veri İhlali Bildirim Usul ve Esaslarına İlişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 24.01.2019 tarih ve 2019/10 sayılı kararına ilişkin duyuru yapıldı. Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 12. maddesinin 1 numaralı fıkrasında veri sorumlusunun; - Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, - Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, - Kişisel […]

Devamını Oku
Turizm sektöründe ihlal bildirimleri artıyor

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12. maddesinin 5 numaralı fıkrasında, “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği […]

Devamını Oku
Sağlık verileri, ‘özel nitelikli kişisel veri’ kapsamında

Doktor kontrolünde ilaç kullanan kişiler, özel nitelikli bu sağlık verisinin ilaçların temin edildiği eczane tarafından herhangi bir işleme şartına dayanmadan, üçüncü kişiyle paylaşılması hususunda şikayetçi olabiliyor. Bu da veri sorumlusu eczaneyi idari para cezasıyla karşı karşıya bırakabiliyor. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları” başlıklı 6. maddesinin 1. fıkrasında, kişilerin […]

Devamını Oku
Bankalar veri ihlali riskiyle karşı karşıya

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12. maddesinin 5 numaralı fıkrasında “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi halinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle […]

Devamını Oku
KVKK’ye göre hak ihlalinde bulunan veri sorumlularını ne tür cezalar bekliyor?

Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uymayan veri sorumluları 1 milyon TL’ye kadar idari para cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Bu hak ihlalinin idari para cezasının yanı sıra cezai ve hukuki sorumluluğu da var. Avrupa Birliği’ne uyum kapsamında hazırlanan ve Nisan 2016’da Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı KVKK ile ilgili Türkiye’de çok ciddi açıklar […]

Devamını Oku
Plazalar ve iş merkezleri yüksek cezalarla karşılaşabilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uyulmaması halinde 1 milyon TL’ye kadar idari para cezasıyla karşılaşabilecek veri sorumlularından biri de plazalar ve iş merkezleri gibi işletmeler. Örneğin herhangi bir plazaya müşteri ya da ziyaretçi olarak gittiğimizi düşünelim. Plaza girişinde güvenlik görevlisi kimliğimizi isteyip kişisel bilgilerimizi deftere ya da bilgisayara işliyor. Kimliğiniz saatlerce güvenlikte kalabiliyor. Kimliğimizde vatandaşlık […]

Devamını Oku
Bilimp Ziyaretçi Yönetimi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyumludur.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında özellikle verileri işleyen şirketler çok ciddi idari para cezasıyla, cezai ya da hukuki sorumluluklarla karşı karşıya kalabilir. İşte, "Bilimp Ziyaretçi Yönetimi" özellikle bu ihtiyaçtan yola çıkılarak geliştirildi. Bilimp ziyaretçi yönetim sistemi, 6698 sayılı KVKK’ye uygun geliştirildi. Kişisel verilerin işlenmesinde özel hayatın gizliliğini ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak […]

Devamını Oku
Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel veriden söz edebilmek için, verinin bir gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir. 1. Gerçek kişiye ilişkin olma: Kişisel veri, gerçek kişiye ilişkin olup, tüzel kişilere ilişkin veriler kişisel verinin tanımının dışındadır. Dolayısıyla, […]

Devamını Oku
Kişisel Verilerin Koruma Kanunun Anayasal Dayanağı

Avrupa Birliğine uyum kapsamında hazırlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun dayanağı 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile Anayasanın özel hayatın gizliliğini düzenleyen 20. maddesine dayanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20. Maddesi; “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin […]

Devamını Oku
© 2023 Bilimp Tüm Hakları Saklıdır. | Tel: +(90) 850 222 27 46 | E-posta: info@bilimp.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram