Turizm sektöründe ihlal bildirimleri artıyor

Turizm sektöründe ihlal bildirimleri artıyor

22/03/2019
Tülay Akın

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12. maddesinin 5 numaralı fıkrasında, “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir” hükmü bulunuyor.

Bu doğrultuda veri sorumlularının veri ihlal bildirimleri her geçen gün artıyor.

Örneğin kısa bir süre önce inşaat ve turizm alanında faaliyet gösteren bir şirket, otomotiv satış sonrası çözümleri alanında hizmeti aldığı firma hakkında ihlal bildiriminde bulundu. İhlal bildiriminde;

- Yetkisiz web arayüz kullanımı ile sistemlerine erişilerek müşterilere ait resim dosyalarının sızdırıldığı,

- Söz konusu verilerin kimlik, iletişim, araç ruhsatı, trafik poliçesi, kaza tespit tutanağı, alkol raporu ve beyan dilekçesinin olduğu bilgilerine yer verildi.

Konuya ilişkin incelemeler devam ederken, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı ile bu aşamada söz konusu veri ihlalinin kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verildi.

Sosyal medyada paylaşın
© 2023 Bilimp Tüm Hakları Saklıdır. | Tel: +(90) 850 222 27 46 | E-posta: info@bilimp.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram