KVKK’ye göre hak ihlalinde bulunan veri sorumlularını ne tür cezalar bekliyor?

KVKK’ye göre hak ihlalinde bulunan veri sorumlularını ne tür cezalar bekliyor?

06/02/2019
Tülay Akın

Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uymayan veri sorumluları 1 milyon TL’ye kadar idari para cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Bu hak ihlalinin idari para cezasının yanı sıra cezai ve hukuki sorumluluğu da var.

Avrupa Birliği’ne uyum kapsamında hazırlanan ve Nisan 2016’da Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı KVKK ile ilgili Türkiye’de çok ciddi açıklar bulunuyor. Kanunun geçici maddesi gereği veri sorumlularının yükümlülüğü yayım tarihinden itibaren iki yıl sonra yani Nisan 2018’de başladı. Buna göre, kanunun yayımı tarihinden önce işlenmiş kişisel verilerin iki yıl içinde kanun hükümlerine uygun hale getirileceği, kanun hükümlerine aykırı olduğu tespit edilen kişisel verilerin derhal silineceği, yok edileceği ya da anonim hale getirileceği hükme bağlandı. Yine bu kanunun yayımı tarihinden önce hukuka uygun olarak alınmış rızaların bir yıl (Nisan 2017) içinde aksine bir irade beyanında bulunulmaması halinde kanuna uygun kabul edileceğine hükmedildi.

Netice itibariyle, tüm veri sorumlularının bu süreler içinde hem kendi sistemlerini oluşturması hem de ilgili rızaları alması gerekiyordu. Ancak veri sorumlularının çok büyük bir kısmı kendilerine tanınan bu sürede hazırlıklarını tamamlayamadı.

Bugün gelinen noktada, KVKK kapsamında düzenlendiği şekli ile ihlale yol açan eylemlerde bulunan veri sorumlularını şikayet olması halinde 1 milyon TL’ye kadar idari para cezaları bekliyor. Bu hak ihlalinin idari para cezasının yanı sıra cezai ve hukuki sorumluluğu da var. Örneğin veri sahibi kişinin genel hükümlere göre tazminat davası açma hakkı da bulunuyor.

Sosyal medyada paylaşın
© 2023 Bilimp Tüm Hakları Saklıdır. | Tel: +(90) 850 222 27 46 | E-posta: info@bilimp.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram