Sağlık verileri, ‘özel nitelikli kişisel veri’ kapsamında

Sağlık verileri, ‘özel nitelikli kişisel veri’ kapsamında

21/03/2019
Tülay Akın

Doktor kontrolünde ilaç kullanan kişiler, özel nitelikli bu sağlık verisinin ilaçların temin edildiği eczane tarafından herhangi bir işleme şartına dayanmadan, üçüncü kişiyle paylaşılması hususunda şikayetçi olabiliyor. Bu da veri sorumlusu eczaneyi idari para cezasıyla karşı karşıya bırakabiliyor.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları” başlıklı 6. maddesinin 1. fıkrasında, kişilerin sağlık verilerinin özel nitelikli kişisel veri olduğu belirtiliyor. İlgili maddenin 2. fıkrasında özel nitelikli kişisel verilerin ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaklanmış durumda. 3. fıkrada ise özel nitelikli kişisel verilerin; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebileceği belirtiliyor.

Öte yandan, kanunun 12. maddesinin 1. fıkrası, veri sorumlusunun;

- Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

- Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

- Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorunda olduğunu düzenliyor.

İlgili maddenin 4. fıkrasında ise veri sorumluları ile veri işleyen kişilerin öğrendikleri kişisel verileri kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacının dışında kullanamayacağı hükmüne yer veriliyor.

Bu kapsamda, örneğin doktor kontrolünde ilaç kullanan bir kişinin sağlığı ile ilgili özel nitelikli kişisel verilerinin ilaçları temin ettiği eczane tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. maddesinde sayılan şartlar sağlanmadan üçüncü kişiyle paylaşılması, Kanunun 12. maddesinin 4. fıkrasına aykırılık teşkil ediyor. Sonuç itibariyle, veri sorumlusu eczane hakkında kanunun 18. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanabiliyor.

Sosyal medyada paylaşın
© 2023 Bilimp Tüm Hakları Saklıdır. | Tel: +(90) 850 222 27 46 | E-posta: info@bilimp.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram