Uzaktan Çalışma Nedir? Bilimp İle Uzaktan Çalışma Nasıl Sağlanır?

Uzaktan Çalışma Nedir? Bilimp İle Uzaktan Çalışma Nasıl Sağlanır?

14/04/2020
Tülay Akın

Uzaktan Çalışma Nedir?

Uzaktan çalışma (remote work), bir işletmenin üretim ve hizmet süreciyle ilgili iş süreçlerinin, o işletmede çalışanlar tarafından, teknolojik ve dijital araç, sistem ve altyapılar vasıtasıyla o işletmenin kurulu olduğu fiziksel merkezinden uzakta sürdürülebilmesine verilen addır.

Uzaktan çalışmada, bir çalışan fiziksel olarak şirket merkezinde bulunduğu sırada takip ettiği, kontrolünü sağladığı işleri, şirketin sahip olduğu ya da kullandığı teknolojik ve dijital altyapıyla işletme merkezinde bulunma koşullarına benzer imkanlarla sürdürebilir.

Uzaktan çalışma iş verimliliği açısından bir kayıp getirmediği gibi altyapısı iyi kurulmuş, doğru seçimlerle konumlandırılmış bir uzaktan çalışma modeli (remote work model) ile iş verimliliği ile karlılığın artırılması bile sağlanabilir.

 

Uzaktan Çalışma İle Evden Çalışma Farkı Nedir?

Zaman zaman uzaktan çalışma ile benzer tanımlama içerisinde kullanıldığı gözlense de “evden çalışma” ile “uzaktan çalışma” ayrı kavramlar ve tanımlamalardır. Uzaktan çalışma kapsamı içerisine girmekle birlikte “evden çalışma” daha genel bir kullanımı ve tanımlamayı içermektedir.

Uzaktan çalışma, mutlaka bir fiziksel şirket/kurum merkeziyle bağlantılı çalışmayı gerekli kılarken, evden çalışma bu zorunluluğu mutlak olarak kapsamaz.

Evden çalışma çoğunlukla hizmet sektöründeki iş ve meslekler arasında yaygınlık gösterirken bir kişi evden çalışma ile birden farklı şirket ya da kurum için çalışabilme imkanına sahiptir.

 

Bilimp İle Uzaktan Çalışma

Bilimp’in yenilikçi teknolojisiyle şirket ya da kurumlar iletişim, belge ve süreçlerini uzaktan çalışma ile yönetebilir. 20’den fazla aracı tek bir platform üzerinden ve bulut altyapısıyla kullanma imkanı sunan Bilimp, bir işletmenin iş sürecinde ihtiyaç duyduğu tüm araçları sağlar.

Bulut Altyapısıyla Veriye Her Yerden Ulaşım

Bilimp, bulut teknolojisi altyapısıyla çalışır. İşletme ya da kurum çalışanı iş süreçleriyle ilgili verilerine, bilgilerine istediği her yerden kolayca ulaşabilir. Aynı zamanda Bilimp, yüksek şifreleme teknolojisiyle şirket ya da kurumun tüm verilerini yüksek güvenlikle korur.

 

Mobil Uygulamayla Mekan Bağımsız Çalışma

Bilimp’in mobil uygulaması ile iş süreçleri herhangi bir mekana bağlı kalmadan takip edilebilir, kontrol edilebilir ve yönetilebilir. Şirket ya da kurum çalışanları “Bimesaj” ve “Paylaşım Merkezi” ile nerede olursa olsunlar iletişimlerini Bilimp mobil ile istedikleri yerden, güvenli biçimde sürdürebilirler.

Çok Sayıda Yazılım Yerine Tek Bir Yazılım

Bilimp ile iletişim, belge ve süreç yönetimiyle ilgili ayrı ayrı çok sayıda yazılım kullanmak yerine tüm bu araçları tek bir yazılım üzerinden sağlanır.

Tek bir platform içerisinde tüm iş süreciyle ilgili gerekli olan araçlar kolayca sağlanır. Veri güvenliği tek bir noktadan sağlanırken, çalışanlar arasında iletişim ve etkileşimi artırarak işletmenin verimliliğini artırır. Çalışanlar nerede olursa olsun tüm bu süreçler uzaktan çalışma ile gerçekleştirilebilir.

 

Tek Tuşla Video Konferans Yapabilme

Bilimp’in Zoom ve Skype entegrasyonuyla çevrimiçi toplantılar, hazır entegre edilmiş video konferans yazılımları üzerinden kolaylıkla yapılabilir. Çalışanlar ya da müşterilerle bu entegre video araçlarını kullanarak video görüşmeler yapılabilir, iş süreci yine Bilimp ile entegre biçimde sürdürülebilir.

Bilimp’in güçlü entegrasyonuyla tek tıklamayla Bilimp yazılımı içerisinden ilgili kişiyle ya da seçilen grupla görüşme ayrıntılara boğulmadan hemen başlatılabilir.

 

Uzaktan Görev Atama ve Yönetme

Bilimp’in bütünleşik araçlarından “Görev Aracı” ile çalışanlara uzaktan kolayca görevler atanabilir ve görevlerin süreçleri anlık olarak takip edilebilir. Görev aracı ile projeler tanımlanabilir, departmanlar bazında proje sorumluları sorunsuzca belirlenebilir. Böylece iş süreçlerinin akışı, gerçekleşme oranları gözlenebilir, aksaklıklar uzaktan kolayca takip edilerek gerekli müdahaleler yapılabilir.

Bütünleşik Veri Oluşturma İmkanı

Bilimp, iş sürecindeki iletişim, belge ve süreçlerle ilgili tüm işlemleri tek bir platform üzerinden sağladığı için, işletme ya da kurum bünyesindeki tüm verileri tek bir noktadan kontrol etmesini, verilerin analiz ve segmantasyonunu kolayca sağlar. Bütünleşik veri kontrolüyle süreçlerin performans ve kalitesini ölçmek, işletme verimliliğini ve karlılığını analiz etmek kolaylaşır.

 

Çalışma Bilgisi Aracıyla Kolay Raporlama

Bilimp’in “Çalışma Bilgisi Aracı” ile şirket içinde ve dışında yapılan tüm işlerin raporlamasını ve yönetimi uzaktan çalışma ile kolayca takip edebilir. Telefon görüşmeleri, müşteri ziyaret ve görüşmeleri çalışma bilgisi olarak kaydedilebilir.

Çalışma bilgine fotoğraf veya dosya eklenebilir. Gün sonunda hem çalışan, hem yönetici yapılan işi kolayca izleyebilir. Geriye dönük çalışma bilgisi kayıtlarından herhangi bir tarihte veya bir firma ile ilgili yapılan çalışmanın ayrıntılarına ulaşılabilir.

 

Her Yerden Puantaj Girişi

İşletme ya da kurumlar için son derece önemli olan puantaj takipleri Bilimp mobil araçlarla her yerden yapılabilir, olası aksaklıklar önlenebilir.

Bilimp puantaj takibiyle hiçbir hak kaybı, işgücü, efor kaybına mahal vermeden ve hatalara yol açmadan uzaktan çalışma ile işler yönetilebilir.

 

 

Personel İletişim ve Koordinasyonunu Sağlama

Bilimp araçlarından “Bimesaj” ve “Paylaşım Merkezi” ile işletme ya da kurum çalışanları nerede olursa olsun iletişimi anlık olarak sağlayabilir. Tüm paylaşımlar Bilimp’in güçlü şifreleme teknolojisi ile korunur ve bütünleşik bir altyapı kullanılması nedeniyle tüm iletişim verileri güvenli yapıda saklanır.

Aynı zamanda tüm iletişim ve paylaşımlar tek bir platform üzerinden gerçekleştiği için departmanlar, proje ekipleri arasındaki koordinasyonda hiçbir aksama yaşanmaz.

 

Şirket ve Kurum Dokümanlarına Her Yerden Ulaşım

Şirket ve kurum süreçlerine ait yazılar, tablolar, e-postalar ve tüm belgeler Bilimp aracılığıyla bulutta depolanır ve şifreleme teknolojisiyle korunur. Şirket ya da kurum temsilcileri bu belgelere istedikleri an, nerede olurlarsa olsun ulaşabilirler. Uzaktan çalışma ile bu belgeleri Bimesaj ile kurum çalışanlarıyla, departmanlarla, proje ekipleriyle paylaşabilirler.

 

Uzaktan Eğitim Yapabilme

Bilimp’in “Çevrim İçi Eğitim Aracı” ile işletme ya da kurum çalışanlarına uzaktan eğitim sağlayabilir. Eğitimlerin planlanması ve takibi kolayca yapılabilir.

Zaman ve mekandan bağımsız eğitim ortamı oluşturularak, uzaktan çalışan personelin eğitim süreçlerinin devamlılığı sağlanır. Mobil uygulama sayesinde çalışanlar nerede olursa olsun eğitimler uzaktan aksamadan sürdürülebilir.

Sosyal medyada paylaşın
© 2023 Bilimp Tüm Hakları Saklıdır. | Tel: +(90) 850 222 27 46 | E-posta: info@bilimp.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram