Bilimp Proje Aracı Kaynakların Yönetimi

Bilimp Proje Aracı Kaynakların Yönetimi

28/12/2022
İsmail Bayındır

KAYNAK İŞ YÜKÜ

1. Amaç ve Kapsam

Bilimp proje aracına “Kaynak iş yükü” menüsü eklenmiştir. Kaynak iş yükü projelere atanan personel, cihaz ve taşıtların iş yüklerinin görüntülenebileceği ve yük dengelemelerinin yapılabileceği menüdür. Kaynak iş yükü proje planlama aşamasında proje yöneticisinin proje ekibini oluşturmasını kolaylaştıracaktır.

Bu doküman kaynak iş yükü menüsündeki hesaplamaların nasıl yapıldığını ve bu menünün nasıl kullanılacağını anlatan yardım dokümanı olarak hazırlanmıştır.

2. Kaynak İş Yükü

a. İş yükü hesaplama ön bilgi

 • Bilimp proje aracında iş kırılım yapısı oluşturulurken her bir iş paketi için tek tek kaynaklar atanabilmektedir. Proje kaynakları çalışanlar, yazılımlar, ürünler, taşıtlar veya cihazlar olarak tanımlanabilmektedir. Kaynak iş yükü menüsü ortak kullanılan personel, taşıt ve cihaz kaynaklarının hangi projelerde hangi tarihlerde kullanılacağını ve % doluluk oranlarını gösterir.
 • Taşıtların kaynak olarak eklenebilmesi için Bilimp-İdari İşler-Taşıtlar menüsü kullanılarak taşıtların tanımlanmış olması, cihazların eklenebilmesi için ise Bilimp-Bilgi İşlem-Cihaz menüsü kullanılarak cihazların tanımlanmış olması gerekir.
 • Çalışanlar iş paketlerine kaynak olarak eklenirken saat, gün, ay bazında efor girilerek eklenebileceği gibi detaylı bir şekilde iş paketinin hangi günlerinde hangi saatlerde çalışacağı da tanımlanabilir.
 • Cihaz ve taşıtlar için ise toplam kaç gün süre ile hangi saatler arasında kullanılacağı girilerek tanımlama yapılır.
 • Kaynak iş yükleri hesaplanırken kullanıcı şirketin Bilimp-Ayarlar-Sistem parametreleri-Çalışma takvimi menüsünde tanımlı olan iş günleri ve çalışma başlangıç saatleri dikkate alınarak günlük efor ve haftalık eforlar hesaplanır. Yine Sistem parametreleri-Tatil günleri tanımlarında var olan tatil günleri de iş yükü hesaplaması için kullanılır.
 • Atanan kaynaklar takvime yerleştirilirken iş paketinin başlangıç tarihinden itibaren her gün için %100 doluluk oranı ile yerleştirilir. Bu durumda günde 8 saat çalışılan bir işyerinde 30 gün süreli bir iş paketine 40 saat eforla atanan bir çalışan kaynak iş yükü menüsünde o iş paketi boyunca sadece 1.hafta %100 dolu olarak görünecektir.
 • Kaynak iş yükü menüsü kullanılarak yukarıdaki örnekte atanan kaynağının iş yükünün iş paketinin 2.haftasına transferi yapılabilir.
 • Kullanıcılar bu menüde sadece değişiklik yetkisine sahip oldukları projelerle ilgili olarak kaynak dengeleme yapabilirler.
 • Kaynakların iş yükleri iş paketlerinin bitiş tarihinden daha sonrasına transfer edilemez. Bu işlemin yapılabilmesi için iş paketinin bitiş tarihinin ötelenmesi gerekir.
 • Kaynaklar iş yükü menüsü projelere atanan atanmayan tüm kaynakları görüntüler. Bu menüdeki filtreler kullanılarak arama sonuçları daraltılabilir.
 • Kaynak iş yükü menüsü sadece planlanan ve devam eden projeleri dikkate alarak sonuçları görüntüler.

a. İş yükü hesaplama ön bilgi

Kaynak iş yükü menüsüne Proje-Kaynak iş yükü yolu takip edilerek ulaşılır (Şekil_1)

 • Menüde Personel, cihaz ve taşıt iş yükleri ayrı ayrı sekmelerde yer almaktadır. Zaman dilimi Aylık, haftalık, günlük, saatlik olarak seçilebilir. Seçim sonucuna göre ekranın alt kısmında görünen takvim değişecek ve bu seçime göre kaynaklar görüntülenecektir.
 • Zaman dilimi seçiminde başlangıç ve bitiş tarihleri zorunlu alandır. Başlangıç tarihi günün tarihinden geriye gidemez. Bunun nedeni iş yükü planlamasının geçmişteki duruma değil geleceğe göre yapılmasının gerekliliğidir.
 • Filtreleme seçeneklerinde personel kaynağı için şirket, şube, departman, birim ve pozisyona göre filtreleme yapılabilir. Örneğin sadece Mimari Tasarım Müdürlüğünde çalışanların iş yükleri veya sadece Mimar pozisyonunda olan kişilerin iş yükleri gibi seçimler yapmak mümkündür.
 • Kaynaklar %doluluk oranına göre filtre yapılabilmektedir.
 • Aşağıda Şekil_2 de %doluluk oranı 0 dan büyük olan personellerin seçilen tarih aralığı için aylık bazda dolulukları görüntülenmiştir.

Şekil_2

Şekil_3

 • Herhangi bir kaynak tıklandığında hangi projelerde (Şekil_3) ve hangi iş paketlerinde (Şekil_4) ne kadar dolulukla atandığı görülebilmektedir.

Şekil_4

 • Proje ve iş paketlerinde seçilen zaman diliminde gösterilen değerler ilgili kaynağın saat cinsinden eforunu göstermektedir. Burada düzenlenmek istenen eforlar için ilgili satır güncellenerek efor azaltılabilir, artırılabilir, farklı zamana transfer edilebilir.
 • Efor artırma ve azaltma yapılıyor ise proje üzerindeki eforlar da güncellenmektedir.
 • Cihaz veya taşıt sekmelerine geçilerek benzer şekilde bu kaynak türleri için de yukarıda personel kaynak tipi için anlatılan işlemler yapılabilmektedir (Şekil_5)

Şekil_5

Sosyal medyada paylaşın
© 2023 Bilimp Tüm Hakları Saklıdır. | Tel: +(90) 850 222 27 46 | E-posta: info@bilimp.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram