KVKK uyumluluğu için yüksek bedeller ödemeyin, süreçlerini kolay yönetin

 • Bilimp; 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve mevzuatlarında yer alan idari ve teknik tedbirlere ait süreçlerin yönetimi için akıllı araçlar sunar.
 • Her ölçekte şirket yada kamu kurumu için Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) yükümlülüklerini yerine getirecek ve bunu yaşanır tutacak bir dijital omurga altlığı sağlar.
 • VERBİS'e kayıt yükümlülüğü olan şirket ve kamu kurumlarının kolay ve doğru kayıt yapabilmeleri için hazır şablonlar içerir.

Bilimp ile Hızlı ve Sürdürülebilir bir KVKK Uyumluluğu Nasıl Sağlanır?

Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na uygunluk için bir dijital omurga sunar.
Sadece ilk kurulum anında değil kurum içinde sürekli yaşayan kişisel veri yönetimi sağlar.
İlk kurulum ve sonrasında yaşatma için gerekli olan yüksek maliyetlerden tasarruf sağlar.
Hazır dokümanlar, hazır eğitim setleri ile kurulum ve uyum sürecini en aza indirir.
Akıllı bildirim alt yapısı ile yasal süreçleri yöneterek ceza risklerini azaltır.
Yasanın zorunlu kıldığı çalışanlara erişim ilkesini, mobil uygulama ile kolay ve sürekli kılar.

Kişisel Veri Yönetim Organizasyonu

 • Birden fazla şirket yani veri sorumlusu için kişisel veri yönetimi organizasyon tanımı

 • VERBİS kullanıcı adı ve şifre takibi

 • İrtibat kişisi görevlendirme ve bu kişiye ilişkin görev baslangıç ve bitiş zamanlarının izlenmesi

 • Kişisel verilerin korunması ile ilgili kurumunuza gelen başvuruları değerlendirecek komisyonlar belirleyin. Komisyon üyelerinin görev başlangıç bitiş tarihlerini izleyin.

 • Akıllı bildirimler ile 7 günlük yasal süre içerisinde VERBİS’e bildirilmesi gereken değişiklikler hakkında otomatik bilgilendirilme

Veri Envanteri

 • Gerçek kişileri personel, ziyaretçi, tedarikçi, vb. şeklinde gruplandırma

 • İşlenen kişisel verileri gerçek kişi grupları ile eşleştirerek kayıt altına alma

 • Verilerin paylaşım durumlarını ve paylaşıldığı kurumları kaydetme

 • Saklama sürelerini ve saklama ortamlarını belirleme

 • Veri güvenliğine ilişkin alınan önlemleri izleme

Kişisel Veri Dokümanları Yönetimi

 • Uyum sürecini hızlandıracak hazır doküman örnekleri (Aydınlatma Yükümlülüğü, Açık Rıza Beyanı metni, Disiplin Yönetmeliği vb.)

 • Organizasyon tanımına bağlı dinamik metinler

 • Doküman revizyonlarının takibi

Risk Analizi

 • Varlık yönetimi

 • Varlık-Risk ilişki takibi

 • Hazır risk, açıklık ve önlem tanımları

 • Risk sınıflandırma

 • Otomatik risk hesaplama

 • Otomatik bilgi varlığı değeri hesaplama

 • Yönetilebilir risk hesaplama

 • Risk denetim planı oluşturma

 • Düzeltici faaliyetleri izleme ve yönetme

Çevrimiçi Farkındalık Egitimleri

 • Hazır eğitim içerikleri

 • Farklı formatlarda yeni eğitim içerikleri ekleme imkanı

 • Eğitimlere Mobil uygulamadan veya web arayüzden katılım

 • Belirlenen periyotlarda otomatik eğitim tekrarı

 • Personellerin aldıkları eğitimlere ve eğitim tarihlerine sürekli erişim

İlgili Kişi Başvuruları

 • Ziyaretçi panelleri ile KVKK başvuru ortamı oluşturma

 • Akıllı bildirimler ile irtibat kişisini başvuru hakkında bilgilendirme

 • Başvuru sahibini SMS veya E-posta ile bilgilendirme

 • İlgili kişi başvurularının geriye dönük takibi

 • Cevap yazısı hazırlama

Anonimleştirme

 • Manuel veya otomatik anonimleştirme

 • İlgili kişiye ilişkin kişisel bilgileri maskeleyerek anonimleştirme

 • Geriye dönük yapılan anonimleştirme işlemlerini izleyebilme

İz Takibi ve Yetkilendirme

 • Değiştirilen verileri eski hali-yeni hali şeklinde görüntüleme

 • Tüm işlemlerin ve değişikliklerin kullanıcı, tarih, saat, IP bazlı olarak iz takibi

 • Kayıt ve rapor bazlı iz takibi

 • Grup veya kullanıcı bazlı yetki yönetimi

 • Tüm menüler için menüye erişim, yeni kayıt, görüntüleme, silme ve değişiklik bazlı yetkilendirme

Personel Çözümleri

 • Personele görev, yetki ve sorumluluklarının otomatik olarak iletimi

 • Yetkilendirildiği eğitim içeriklerine ve KVKK dokümanlarına sürekli erişim imkanı

Ziyaretçi ve Katılımcı Çözümleri

 • Kayıt panelleri ile ziyaretçi kayıtlarını doğrudan kişilerin kendilerine yaptırma

 • Kayıt panellerinden aydınlatma yükümlülüğünü sağlayarak ziyaretçilerin açık rıza beyanlarını alma

 • Paneller üzerinden KVKK başvuru ortamı oluşturma

 • Çoklu dil seçenekleri ile KVKK gereklerini yabancı misafirler için yerine getirme

 • Parametrik olarak ziyaretçi bilgilerini otomatik anonimleştirme

 • Toplantılar için katılımcı kayıt paneli

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN TILAYIN
© 2019 Bilimp Tüm Hakları Saklıdır. | Adres: 19 Mayıs Mah. Uğur Mumcu Blv. No:120 Nilüfer, BURSA, TÜRKİYE
Tel: +(90) 850 222 27 46 | Emaıl: info@bilimp.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram