Bilimp Görev Aracı ile veri toplama

Bilimp Görev Aracı ile veri toplama

29/11/2022
İsmail Bayındır

1. Amaç ve Kapsam

Bilimp görev aracına “Görevden veri toplama” özelliği eklenmiştir. Görevden veri toplama görev etiketlerine bağlı olarak yapılacaktır. Görev etiketinde görevin her aşaması için kullanıcılardan istenen veriler ayrı ayrı tanımlanabilecektir.

Örneğin iş güvenliği etiketli bir görevin yapılıyor durumu bir kontrol listesi oluşturulabilir ve kullanıcılar görevi başlat durumuna alırken bu kontrol listesini doldurarak göreve başlayabilirler.

Başka bir örnekte bir markette dolapların ısısının günlük olarak ölçülmesi ve kaydedilmesi gerekiyorsa ısı ölçümü etiketli görevin tamamlandı durumu için kullanıcıların ölçtükleri değeri girebilecekleri bir tanım yapılır ve kullanıcılar bu veriyi girerek görevi tamamlayabilir.

Bu doküman veri toplama özelliği ile ilgili yardım dokümanı olarak hazırlanmıştır. Aşağıdaki başlıklarda admin tarafından yapılacak tanımlar, kullanıcı işlemleri ve toplanan verilerin raporlaması ayrı başlıklarda anlatılmaktadır.

2. Tanımlar

Görevlerden toplanacak veriler görev etiketine bağlı olarak oluşturulmaktadır.

Görev etiketi tanımlamak veya tanımlı görev etiketleri için toplanacak verileri oluşturmak için “Görev ve çalışma-Tanım-Görev Etiketi” (Şekil_1) yolu takip edilebilir.

 

Görev etiketi menüsünde kullanıcılardan toplamak istediğiniz veri için etiket ve veri tipi belirlemeniz bu bilginin hangi aşamada girilmesini istediğinizi seçmeniz gerekir. Geçerlilik kısmı işaretli olarak bilgi seçenekleri kullanıcıların ekranına çıkmaktadır(Şekil_2) Veri tipleri a) Onay kutusu b)Metin, c) Tarih, d)Açılır liste, e)Sayı şeklinde belirlenebilmektedir. Açılır liste için listede gelecek seçeneklerin ayrıca eklenmesi gereklidir.

Şekil_2

3. Kullanıcı İşlemleri

  • Kullanıcı kendisine atanan görevi istenen bilgileri girerek başlatabilir, iletebilir, yanıtlayabilir veya tamamlayabilir.
  • Aşağıda görev başlat aşaması için örnek Şekil_3 te, tamamlama aşaması için örnekse Şekil_4 te yer almaktadır.

Şekil_3_Görevbaşlat

Şekil_4_Görevtamamla

4. Raporlama

Görevlerden toplnanan verilere ait rapora ulaşmak için “Görev ve çalışma-Rapor-Görev Veri Toplama Raporu” (Şekil_5) yolu takip edilebilir.

 

 

 

Aşağıda Şekil_6 da verilen örnekteki gibi rapor filtrelerini girerek raporu oluşturabilirsiniz(Şekil_6)

Şekil_6_RaporFiltre

Şekil_7_RaporSonucu

Sosyal medyada paylaşın
© 2023 Bilimp Tüm Hakları Saklıdır. | Tel: +(90) 850 222 27 46 | E-posta: info@bilimp.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram