Kişisel Veri Yönetim Aracı Ne Sağlar?


Kişisel Veri Yönetim Organizasyonu

 • Birden fazla şirket yani veri sorumlusu için kişisel veri yönetimi organizasyon tanımı

 • VERBİS kullanıcı adı ve şifre takibi

 • İrtibat kişisi görevlendirme ve bu kişiye ilişkin görev baslangıç ve bitiş zamanlarının izlenmesi

 • Kişisel verilerin korunması ile ilgili kurumunuza gelen başvuruları değerlendirecek komisyonlar belirleyin. Komisyon üyelerinin görev başlangıç bitiş tarihlerini izleyin.

 • Akıllı bildirimler ile 7 günlük yasal süre içerisinde VERBİS’e bildirilmesi gereken değişiklikler hakkında otomatik bilgilendirilme

Kişisel Veri Yönetim Organizasyonu

Veri Envanteri

Veri Envanteri

 • Gerçek kişileri personel, ziyaretçi, tedarikçi, vb. şeklinde gruplandırma

 • İşlenen kişisel verileri gerçek kişi grupları ile eşleştirerek kayıt altına alma

 • Verilerin paylaşım durumlarını ve paylaşıldığı kurumları kaydetme

 • Saklama sürelerini ve saklama ortamlarını belirleme

 • Veri güvenliğine ilişkin alınan önlemleri izleme


Kişisel Veri Dokümanları Yönetimi

 • Uyum sürecini hızlandıracak hazır doküman örnekleri (Aydınlatma Yükümlülüğü, Açık Rıza Beyanı metni, Disiplin Yönetmeliği vb.)

 • Organizasyon tanımına bağlı dinamik metinler

 • Doküman revizyonlarının takibi

Kişisel Veri Dökümanları Yönetimi

Risk Analizi

Risk Analizi

 • Varlık yönetimi

 • Varlık-Risk ilişki takibi

 • Hazır risk, açıklık ve önlem tanımları

 • Risk sınıflandırma

 • Otomatik risk hesaplama

 • Otomatik bilgi varlığı değeri hesaplama

 • Yönetilebilir risk hesaplama

 • Risk denetim planı oluşturma

 • Düzeltici faaliyetleri izleme ve yönetme


Çevrimiçi Farkındalık Egitimleri

 • Hazır eğitim içerikleri

 • Farklı formatlarda yeni eğitim içerikleri ekleme imkanı

 • Eğitimlere Mobil uygulamadan veya web arayüzden katılım

 • Belirlenen periyotlarda otomatik eğitim tekrarı

 • Personellerin aldıkları eğitimlere ve eğitim tarihlerine sürekli erişim

Çevrimiçi Farkındalık Egitimleri

İlgili Kişi Başvuruları

İlgili Kişi Başvuruları

 • Ziyaretçi panelleri ile KVKK başvuru ortamı oluşturma

 • Akıllı bildirimler ile irtibat kişisini başvuru hakkında bilgilendirme

 • Başvuru sahibini SMS veya E-posta ile bilgilendirme

 • İlgili kişi başvurularının geriye dönük takibi

 • Cevap yazısı hazırlama


Anonimleştirme

 • Manuel veya otomatik anonimleştirme

 • İlgili kişiye ilişkin kişisel bilgileri maskeleyerek anonimleştirme

 • Geriye dönük yapılan anonimleştirme işlemlerini izleyebilme

Anonimleştirme

İz Takibi ve Yetkilendirme

İz Takibi ve Yetkilendirme

 • Değiştirilen verileri eski hali-yeni hali şeklinde görüntüleme

 • Tüm işlemlerin ve değişikliklerin kullanıcı, tarih, saat, IP bazlı olarak iz takibi

 • Kayıt ve rapor bazlı iz takibi

 • Grup veya kullanıcı bazlı yetki yönetimi

 • Tüm menüler için menüye erişim, yeni kayıt, görüntüleme, silme ve değişiklik bazlı yetkilendirme


Personel Çözümleri

 • Personele görev, yetki ve sorumluluklarının otomatik olarak iletimi

 • Yetkilendirildiği eğitim içeriklerine ve KVKK dokümanlarına sürekli erişim imkanı

Anonimleştirme

İlgili Kişi Başvuruları

Ziyaretçi ve Katılımcı Çözümleri

 • Kayıt panelleri ile ziyaretçi kayıtlarını doğrudan kişilerin kendilerine yaptırma

 • Kayıt panellerinden aydınlatma yükümlülüğünü sağlayarak ziyaretçilerin açık rıza beyanlarını alma

 • Paneller üzerinden KVKK başvuru ortamı oluşturma

 • Çoklu dil seçenekleri ile KVKK gereklerini yabancı misafirler için yerine getirme

 • Parametrik olarak ziyaretçi bilgilerini otomatik anonimleştirme

 • Toplantılar için katılımcı kayıt paneli

Daha fazla bilgi için KİŞİSEL VERİ YÖNETİMİ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.