Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) amacı, kapsamı ve şirketinize yükümlülükleri nelerdir?


Bilimp Ziyaretçi Kayıt Paneli ile şirketinizde KVKK'yı nasıl uygular ve süreçleri nasıl yönetirsiniz ?

01

KVKK'ya uygun Aydınlatma
ve Açık Rıza beyanı

Bilimp kayıt panelleri sayesinde ziyaretçi giriş noktalarında 6698 sayılı kanunun gereği olan "ilgili kişiyi aydınlatma yükümlülüğü" yerine getirilerek "açık rıza beyanı" hızlı ve kolayca alınır.

02

KVKK Başvuru Yönetimi

Ziyaretçiler veya kişiler herhangi bir zamanda kanuni hakları olan kişisel verilerini silme veya anonimleştirme taleplerini Bilimp Ziyaretçi Kayıt Panelleri üzerinde yer alan, KVKK başvuru formu üzerinden yapabilir. Bilimp Ziyaretçi KVKK Başvurularının yönetimi için akıllı bir süreç ve bildirim yönetim sistemi sunar.

03

Kişisel veri Anonimleştirme işlemi

Bilimp Ziyaretçi KVKK Başvurusu sonrası uygun görülen kişisel verileri İşlemler menüsü aracılığı ile anonimleştirir. Yapılan işlemler kayıt altına alınarak saklanır.

04

Otomatik Anonimleştirme

Bilimp Ziyaretçi sahip olduğu akıllı algoritmalar sayesinde ziyaretçilerin ziyaret sıklıklarını hesaplar. Ziyaretçi sıklığı parametrik olup, kurumların belirlediği sürelere göre Bilimp Ziyaretçi otomatik anonimleştirme işlemi yapar.

03

Yetkilendirme ve İz (Log) takibi

Bilimp Ziyaretçi; Kişisel verilerin güvenliği için detaylı bir menü yetkilendirme ve İz (Log) takibi sistemine sahiptir. Bilimp kullanıcıları ihtiyaç duyulan güvenlik seviyesine göre yetkilendirilir.