Bilimp İlave Araçlar

Bilimp Temel Paket’te yer alan iş araçlarına tamamen bütünleşik olarak çalışabilecek on beş adet iş aracı eklenebilir. Artan kullanıcı ihtiyacına göre istenilen adette ek kullanıcı, SMS, bulut kullanımı için ek depolama alanı, Panel (Ziyaretçi, Toplantı, KVKK vb.) eklenebilir. Bilimp kullanıcı ihtiyaçlarına göre kolayca genişleyebilen esnek bir yapıya sahiptir.
Proje
Projelerinizi planlayın
ve aşamalarını izleyin.

Süreç Otomasyonu

İş süreçlerinizi kendinize
özel tasarlayın.

Satış

Satış tekliflerini oluşturun,
satışları ve satışçıları izleyin.

İnsan Kaynakları

İnsan kaynaklarını
profesyonel ve kolay yönetin.

Kişisel Veri (KVKK)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uyumlu hale gelin.
Öneri
Çalışanlarınızın geliştirmeye
yönelik önerilerini alın

Talep Yönetimi

İzin, harcırah, araç, kırtasiye
vb. talepleri kolayca yönetin.

Kalite

Sürdürülebilir kalite sistemi
ile toplam kalitenizi artırın

Eğitim

Çalışanlarınızın eğitimlerini düzenli hale getirin
İdari İşler
İdari işlerinizle ilgili tüm
bilgileri kayıt altına alın.

Bilgi İşlem

Bilgi işlem süreçlerinizi
kolay takip edin.

Ziyaretçi Yönetimi

Ziyaret yönetimini güvenli
ve verimli hale getirin
Taşeron
Taşeron firma yetkililerinin
işleri takip etmesini sağlayın.

Kurumsal İletişim

Kurumsal iletişim
faaliyetlerinizi kaydedin.

Paneller

KVKK, ziyaretçi vb. süreçlerde
Bilimp panellerini kullanın.

SMS

Bilimp kullanıcılarını SMS tekniği ile bilgilendirin.
© 2023 Bilimp Tüm Hakları Saklıdır. | Tel: +(90) 850 222 27 46 | E-posta: info@bilimp.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram