Bilimp İlave Araçlar

Bilimp Temel Paket’te yer alan iş araçlarına tamamen bütünleşik olarak çalışabilecek 13 adet iş aracı eklenebilir. Artan kullanıcı ihtiyacına göre istenilen adette ek kullanıcı, SMS, bulut kullanımı için ek depolama alanı, Panel (Ziyaretçi, toplantı, KVKK vb.) eklenebilir. Bilimp kullanıcı ihtiyaçlarına göre kolayca genişleyebilen esnek bir yapıya sahiptir.
Proje
Projelerinizi planlayın ve gerçekleşme aşamalarını izleyin.

Kişisel Veri (KVKK)

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na (KVKK) uyumlu hale gelin.

Satış

Satış tekliflerini oluşturun, satışları ve satışçıları izleyin.

İnsan Kaynakları

İnsan kaynaklarını profesyonel ve kolay yönetin.
Öneri
Çalışanlarınızın iyileştirme ve geliştirmeye yönelik önerilerini alın.

Kalite

Sürdürülebilir kalite sistemi ile toplam kalitenizi artırın.

Talep

İzin, harcırah, araç, kırtasiye vb. tüm talepleri kolayca yönetin.

Eğitim

Çalışanlarınızın eğitimlerini çevrimiçi eğitimler ile düzenli hale getirin.
İdari İşler
İdari işlerinizle ilgili tüm bilgileri kayıt altına alın.

Bilgi İşlem

Bilgi işlem süreçlerinizi kolay takip edin.

Kurumsal İletişim

Kurumsal iletişim faaliyetlerinizi kayıt altına alın.

Ziyaretçi

Ziyaret yönetimini güvenli ve verimli hale getirirken, ziyaretçilerinizi mutlu kılın.
Arge
Arge projelerinizi planlayın, yönetin, raporlayın.

Panel

KVKK, ziyaretçi, toplantı vb. süreçlerinizde Bilimp panel teknolojisini kullanın.

Süreç

İş süreçlerinizi kendinize özel tasarlayın

SMS

Bilimp kullanıcılarını SMS tekniği ile bilgilendirin.
© 2021 Bilimp Tüm Hakları Saklıdır. | Tel: +(90) 850 222 27 46 | E-posta: info@bilimp.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram