Güncelleme İle Gelen Yenilikler

Bilimp Versiyon Güncelleme Bilgisi

Sürüm tarihi: 01/03/2023

Amaç ve Kapsam

Bu doküman SPL_2 Ürün Teslim Sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır. Dokümanın amacı aylık
olarak yapılan güncelleme paketleri ile gelen yenilikler hakkında kullanıcıların bilgilendirilmesidir.

Güncel Versiyon İle Gelen Yenilikler

Mart 2023 ayı ile birlikte yapılan geliştirmeler özet olarak aşağıda yer almaktadır.

Bilimp Web Geliştirmeleri;

 1. Envanter Aracı - İşlem Fişlerine "Stok Sayımı" adında yeni bir işlem fişi eklendi.
 2. Envanter Aracı - Rapor kısmına "Stok Raporu" adında yeni bir rapor menüsü eklendi.
 3. Envanterle ilişkilendirilmiş bir görevin stok malzemesi seçilerek kapatılması sağlandı.
 4. Zimmetlenmiş bir envanter hurdaya ayrıldığında zimmetin otomatik düşmesi sağlandı.
 5. Proje Aracı - Proje Durum İzleme kaydında risk kriteri sıfırlandığında Risk Önlem ve Eylem alanlarının boşaltılması sağlandı.
 6. Bilimp Puantaj menüsüne Harita Aracı eklendi.
 7. Görev ve çalışma aracına Görev Yük Dağılımı menüsü eklendi.
 8. İnsan Kaynakları Aracında Senelik İzin Mütabakat Raporu'na mutabakat yazısı eklendi.
 9. Bilimp web'te Personel menüsünün adı "Ekip" olarak değiştirildi.

Bilimp Mobil Geliştirmeleri;

 1. Bilimp mobilde dil seçimi özelliği eklendi.
 2. Bilimp mobide Personel menüsünün adı "Ekip" olarak değiştirildi.
 3. Bilimp mobilde Puantaj aracı Görev Çıkışı ekranına görev seçimi eklendi


Bilimp Web Geliştirmeleri

1.Envanter Aracı - İşlem Fişlerine "Stok Sayımı" adında yeni bir işlem fişi eklendi.

Kurumlar, Envanter Aracında ellerindeki mevcut envanterleri girmek istediklerinde işlem fişi türleri bu ihtiyacı karşılamıyordu. İşlem fişi türlerine "Stok Sayımı" adında yeni bir işlem fişi türü eklenerek, giriş yapılacak deponun ve detayda giriş yapılacak stok kartının seçilmesi sağlandı. Böylece ellerindeki stokların doğrudan Envanter Aracına girilmesi ihtiyacı karşılanmış oldu.


2. Envanter Aracı - Rapor kısmına "Stok Raporu" adında yeni bir rapor menüsü eklendi.

Böylece istenen filtreler kullanılarak departman ve şube düzeyinde eldeki stok miktarlarının raporlanması sağlandı.

Departman Düzeyinde
Şube Düzeyinde

3. Envanterle ilişkilendirilmiş bir görevin stok malzemesi seçilerek kapatılması sağlandı

Böylece, envanterle ilişkilendirilmiş bir görev kapatılırken kullanılan bir stok malzemesi varsa; malzemenin seçilebilmesi, stok kartından düşmesi, otomatik olarak tüketim fişi oluşması ve envanter kartına yansıması sağlandı (web tarafında ilgili geliştirme tamamlandı, mobil tarafta yapılıyor).

4. Zimmetlenmiş bir envanter hurdaya ayrıldığında zimmetin otomatik düşmesi sağlandı

Daha önceden zimmetlenmiş bir envantere ait bir bakım kaydında durumu "Hurdaya Ayrıldı" yapılırsa ya da envanterin kendi formu üzerinde durumu "Hurdaya Ayrıldı" yapılırsa zimmetin otomatik olarak geri alınması sağlandı.

5. Proje Aracı - Proje Durum İzleme kaydında risk kriteri sıfırlandığında Risk Önlem ve Eylem alanlarının boşaltılması sağlandı

Proje Aracında daha önce oluşturulmuş bir Proje Durum İzleme kaydındaki risk kritierlerinin "Olasılık" ve/veya "Zaman" alanı sıfır yapıldığında (risk sıfırlandığında) "Risk Önlem" ve éEylem" açıklamalarının otomatik boşaltılması sağlandı.

6. Bilimp Puantaj menüsüne Harita Aracı eklendi.

Personellerin puantaj giriş-çıkış, görev giriş çıkış konumları harita üzerinden görüntülenmesi ve fotoğrafa tıklanıldığında ilgili personelin organizasyon, konum, puantaj tipi, zaman, açıklama bilgilerinin görüntülenmesi sağlandı


7. Görev ve Çalışma aracına Görev Yük Dağılımı menüsü eklendi.

Bilimp- Görev ve çalışma aracına Görek Yük Dağılımı menüsü eklenerek tüm personellerin üzerindeki toplam görev sayıları, toplam çalışma süreleri ve üzerindeki işlerin bitiş tarihi tek bir ekran üzerinde görüntülenmesi sağlandı.


8. İnsan Kaynakları Aracında Senelik İzin Mütabakat Raporu'na mutabakat metni eklendi.

Mutabakat metni; "Yukarıda belirtilen toplam kalan senelik izin bilgilerinin doğru olduğunu kabul ediyorum." şeklindedir.

9. Bilimp web'te "Personel" menüsünün adı "Ekip" olarak değiştirildi

Bilimp Mobil Geliştirmeleri

10. Bilimp mobilde dil seçimi özelliği eklendi.Personel aracında personellerin uygun, meşgul vb. durumlarının gösterilmesi sağlandı.

Bilimp mobil profil menüsü, İşlem sekmesi üzerine "Dil Seçimi alanı" eklenerek uygulamanın İngilizce ve Türkçe seçenekleriyle kullanılabilmesi sağlandı. Böylece;
4. Bilimp adres ve kullanıcı giriş ekranları telefonun kullanım diline göre gelmesi sağlandı.
5. Bilimp web profilim sekmesinde bulunan dil seçimi ile bağlantılı çalışması sağlandı.11. Bilimp mobilde "Personel" menüsünün adı "Ekip" olarak değiştirildi.

Ekip menüsüne giriş yapıldığında arama yapılmadan tüm personelin listelenmesi sağlandı.

12. Bilimp mobilde Puantaj aracı Görev Çıkışı ekranına görev seçimi eklendi

6. Kullanıcıların görev çıkışını görev ile ilişkilendirebilmesi sağlandı.
7. Kullanıcının görev çıkışı yaparken girdiği görev açıklaması ve aynı ekranda seçimini yaptığı görev üzerine "Görev Çıkışı: Yazılan Açıklama" şeklinde kayıt atılması sağlandı.
Bilimp Versiyon Güncelleme Bilgisi-

Sürüm tarihi: 01/02/2023

Amaç ve Kapsam

Bu doküman SPL_2 Ürün Teslim Sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır. Dokümanın amacı aylık olarak yapılan güncelleme paketleri ile gelen yenilikler hakkında kullanıcıların bilgilendirilmesidir.

Güncel Versiyon İle Gelen Yenilikler

Şubat 2023 ayı ile birlikte yapılan V4.23.02.01 versiyonundaki geliştirmeler özet olarak aşağıda yer
almaktadır. Dokümanda web ve mobil için yapılan geliştirmeler ayrı başlıklarda gösterilmiştir.

Bilimp Mobil Geliştirmeleri;

 1. Biri bildirimlerinin kategorilere ayrılması ve biri sayfasına arama özelliği eklenmesi sağlandı.
 2. Biri bildirimlerini favorilere ekleme özelliği eklendi.
 3. Görev aracında listeleme ekranlarında görevin kimden geldiğ ve kime gönderildiği bilgisinin
  görünmesi sağlandı.
 4. Profilimden seçilen profil fotoğrafına kırpma işlemi yapılarak eklenmesi sağlandı.
 5. Bimesajda gönderilen fotoğraflara zoom yapılması sağlandı.
 6. Bimesajda seçilen bir dokümana görev oluştur işlemi yapıldığında ilgili dokümanın oluşan görevin ekine eklenmesi sağlandı.
 7. Öneriye ek ekleme ve eklenen eklerin görüntülenmesi sağlandı.
 8. Çalışma bilgisi kaydına ek ekleme özelliği eklendi.
 9. Görev tamamlama işlemi yapılırken ilgili göreve ek ekleme ve görevi proje, envanter vb. verilerle ilişkilendirilmesi sağlandı.
 10. Personel aracında personellerin uygun, meşgul vb. durumlarının gösterilmesi sağlandı.

Bilimp Web Geliştirmeleri;

11. Aylık puantaj beyanı raporunun tasarımında değişiklikler yapıldı.
12. Onaylanmış puantaj ve fazla mesai taleplerinin aylık puantaj beyanı raporuna yansıması sağlandı.
13. Menü lisanslarında değişiklikler yapıldı.
14. Envanter Aracına Envanter Zimmet adlı yeni bir menü eklendi.
15. Envanter Aracına Bakım adlı yeni bir menü eklendi.
16. Envanter Aracı - Tanım kısmına Periyodik Bakım adlı yeni bir tanım menüsü eklendi.
17. Envanter Aracı - Rapor kısmına Zimmet adlı yeni bir rapor menüsü eklendi.
18. Envanter Aracı - Rapor kısmına Bakım Raporu adlı yeni bir rapor menüsü eklendi.Mobil Uygulamada Yapılan Geliştirmeler

1.Biri bildirimlerinin kategorilere ayrılması ve biri sayfasına arama özelliği eklenmesi sağlandı.

Biri bildirimleri ekranına Toplam, Yıldızlı, Cevap Bekleyen ve Okunmamış bildirim kategorileri ve arama özelliği ile bildirim içeriğinden ilgili bildirimi arama özelliği eklendi.


2. Biri bildirimlerini favorilere ekleme özelliği eklendi.

Biri bildirimlerini favorilere ekleyerek önemli bildirimlerin Yıldızlı bildirim kategorisinde görünmesi sağlandı.

Şube Düzeyinde

3. Görev aracında listeleme ekranlarında görevin kimden geldiğ ve kime gönderildiği bilgisinin görünmesi sağlandı.

Görev aracıda bekleyen, oluşturulan gibi sekmelerde ilgili görevin kim/ kimler tarafından gönderildiği ve görevin kim/ kimlere gönderildiğinin görünmesin sağlandı.
Eğer bir görev birden fazla kişiye gönderildi ise kişi adının yanında kaç kişiye gönderildiği bilgisi eklendi.

4. Profilimden seçilen profil fotoğrafına kırpma işlemi yapılarak eklenmesi sağlandı.

Profilim - profil fotoğrafı değiştir alanında galeriden seçtiğiniz veya kamera ile çektiğiniz fotoğrafı keserek fotoğraftaki istediğiniz bir alanın profil fotoğrafı olarak seçilmesi sağlandı.

5. Bimesajda gönderilen fotoğraflara zoom yapılması sağlandı.

Bimesaj üzerinden gönderilen ve gelen fotoğraflara zoom yapılarak detaylı incelenmesi sağlandı.

6. Bimesajda seçilen bir dokümana görev oluştur işlemi yapıldığında ilgili dokümanın oluşan görevin ekine eklenmesi sağlandı.

Bimesaj sohbet ekranından gönderilen dokümanlar işaretlenip görev oluştur butonuna tıklandığında ilgili dokümanın görevin ekine eklenmesi sağlandı.


7. Öneriye ek ekleme ve eklenen eklerin görüntülenmesi sağlandı.

Mobil öneri aracında öneriye fotoğraf, video ve doküman ekleme, webten yapılan ve ek eklenen öneriler görüntülenirken eklenen eklerin görüntülenmesi sağlandı.


8. Çalışma bilgisi kaydına ek ekleme özelliği eklendi.

Çalışma bilgisine fotoğraf, video ve doküman eklenmesi sağlandı.

9. Görev tamamlama işlemi yapılırken ilgili göreve ek ekleme ve görevi proje, envanter vb. verilerle ilişklendirilmesi sağlandı.

19. Görev tamamlanırken ilgili görevi proje, iş paketi,firma, kişi, cihaz, envanter, kullanılan stok, stok
miktarı ile ilişkilendirilmesi ve görevi tamamlarken görev kaydına fotoğraf, video, doküman eklenmesi sağlandı.
20. İlişkilendirilen envanterin stok kartları arasından seçim yapılıbilir ve stok miktarı alanında girilen veri kadar stok ilgili envanterin stoğundan düşer.

10. Personel aracında personellerin uygun, meşgul vb. durumlarının gösterilmesi sağlandı

Personel albümünde listeleme ve personel kartına tıklandığında ilgili personelin uygun, meşgul, izinli ve
hangi görev ile ilgili çalıştığı durumlarının görünmesi sağlandı.


Web Uygulamada Yapılan Geliştirmeler

1. Puantaj beyanı raporuna "Mesai" kolonu eklendi. Personelin o gün içinde yaptığı mesailer
saat ve dakika cinsinden toplam şekilde görünmesi sağlandı.
2. Kolon genişlikleri düzenlendi.
3. "Konum" kolonunda, hem konum hem de konuma ait konum tanımlarında text alan varsa
sadece text alanın gelmesi sağlandı.
4. Puantaj bilgilerinin altına "Aralık 2022 ayına ait Giriş Saati, Çıkış Saati, İzin ve Mesai
durumunu gösteren puantaj beyanımın yukarıdaki gibi olduğunu kabul ederim." yazısının
eklenmesi sağlandı. Ay ve yıl bilgisi ilgili puantaj beyanı raporu hangi ay ve yıla ait ise o bilgi
ile dolmaktadır.
5. Açıklama kolonunda "Hafta sonu Cumartesi" yerine "Cumartesi", "Hafta Sonu Pazar" yerine
"Pazar" yazması sağlandı.
6. Giriş ve çıkış kolonlarının adı ""Giriş Saati" ve "Çıkış Saati" olarak değiştirildi.
7. İzin kolonu eklenmesi ve personelin o güne ait onaylanmış izin talebi var ise 1 gün veya 5
saat şeklinde görünmesi sağlandı

12. Onaylanmış puantaj ve fazla mesai taleplerinin aylık puantaj beyanı raporuna yansıması sağlandı.

8. Personeller genel talep üzerinden "puantaj" talebi yaptıklarında eğer talep onaylanırsa aylık
puantaj beyanı raporuna ilgili talebin başlangıç tarihinin giriş saati kolonuna, bitiş tarihinin
çıkış saati kolonuna yansıması sağlandı. Bu sayede puantaj taleplepleri yapıldığında ilgili
puantajı manuel olarak düzeltme işleminin yapılmasına gerek kalmamaktadır.i
9. Personeller genel talep üzerinden "fazla mesai" talebi yaptıkların eğer alep onaylanırsa aylık
puantaj beyanı raporuna ilgili talebin bağlangıç ve bitiş tarihi alanlarında seçtikleri mesai
saatinin toplamının mesai kolonuna saat ve dakika şeklinde yansıması sağlandı. Örneğin
Ceren CEREN adlı personel başlangıç tarihi 27.01.2023 10:00, bitiş tarihi 27.01.2023 12:30
olarak talep yaptı ve talebi onaylandı mesai kolonunda 02:30 yazmaktadır

13. Menü lisanslarında değişiklikler yapıldı.

10. "Asistan" aracının adı "Ofis Yönetimi" olarak değiştirildi.
11. Yazı/Tablo Aracı ve ana sayfa Eposta sekmesi gösterimi "Ofis Yönetimi" aracı lisansına
bağlandı.
12. "Onay Yönetimi" menüsünün konumu "Kişisel Veri Yönetimi" aracının altına alınmıştır.
13. -"İçerik Yayını" menüsü kaldırılıp, bu menünün altında bulunan "İçerik" ve "Yayın Planı"
menüleri "Bilgi İşlem" aracında "Testler" menüsü altına alınmıştır.
14. İçerik yayını menüsünün altında bulunan Tanımların altında bulunan "TV/Ekran" menüsü
"Bilgi İşlem" - Tanım - Marka altına alınmıştır.

14. Envanter Aracına Envanter Zimmet adlı yeni bir menü eklendi

Böylece kaydedilen envanterlerin şube/departman/birim veya personel düzeyinde zimmetlenmesi sağlandı. Aynı kayıt üzerinde birden fazla envanterin birlikte zimmetlenebilmesi ve istenen envanterler için zimmetin geri alınabilmesi de sağlandı.


15. Envanter Aracına Bakım adlı yeni bir menü eklendi

Böylece kaydedilen envanterler için belirlenen tarihlerde bakımların yapılması ve bakım kayıtlarının
oluşturulması sağlandı. Üç çeşit bakım tipi seçilebilmektedir. Periyodik Bakım, Yerinde Bakım ve Servise Gönderim. Periyodik Bakımlar için daha önce tanımlanan bakımlar listelenebilmekte ve periyotları takip edilebilmektedir. Yerinde Bakım ve Servise Gönderim tiplerinde ücret, firma, teslim eden/alan gibi bilgiler girilebilmektedir. Ayrıca Servise Gönderim tipinde gidiş, dönüş tarihlerini vb bilgiler içeren Servis Formu alınabilmektedir. Her üç bakım tipinde bakım sonucu girilebilmekte, Hurdaya Ayrıldı sonucu seçilirse envanter zimmetli ise zimmetten düşmekte ve envantern kendi kaydında da hurdaya ayrılmaktadır.

16. Envanter Aracı - Tanım kısmına Periyodik Bakım adlı yeni bir tanım menüsü eklendi

Böylece envanter için periyodik bakım kayıtları oluşturulurken tür ve/veya alt türe göre istenen bakımların ve periyotların tanımlanması sağlandı.

16. Envanter Aracı - Tanım kısmına Periyodik Bakım adlı yeni bir tanım menüsü eklendi

17. Envanter Aracı - Rapor kısmına Zimmet adlı yeni bir rapor menüsü eklendi

Böylece istenen filtreler kullanılarak envanterlerin zimmet durumlarının raporlanması sağlandı.

15. Envanter Aracına Bakım adlı yeni bir menü eklendi

18. Envanter Aracı - Rapor kısmına Bakım Raporu adlı yeni bir rapor menüsü eklendi

Böylece istenen filtreler kullanılarak envanterlerin bakım durumlarının raporlanması sağlandı. Her üç bakım tipi için (Periyodik Bakım, Servise Gönderim ve Yerinde Bakım) farklı rapor formatları alınabilmektedir.
Böylece istenen filtreler kullanılarak envanterlerin zimmet durumlarının raporlanması sağlandı.
Böylece istenen filtreler kullanılarak envanterlerin zimmet durumlarının raporlanması sağlandı.


Bilimp Versiyon Güncelleme Bilgisi

Sürüm tarihi: 02/01/2023

Amaç ve Kapsam

Bu doküman SPL_2 Ürün Teslim Sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır. Dokümanın amacı aylık
olarak yapılan güncelleme paketleri ile gelen yenilikler hakkında kullanıcıların bilgilendirilmesidir.

Güncel Versiyon İle Gelen Yenilikler

Ocak 2023 ayı ile birlikte yapılan geliştirmeler özet olarak aşağıda yer almaktadır.
 1. İnsan Kaynakları Aracına İzin Aktarım Şablonu eklenerek toplu izin aktarımı sağlandı.
 2. Proje Başlatma ve Yatırım Talepleri form sayfalarındaki bazı alanların karakter sayıları artırıldı.
 3. Proje Aracı menülerinde değişiklik yapıldı ve ağaç yapısında hiyererşik bir düzen oluşturuldu.
 4. Kişisel Veri Yönetimi Aracı menülerinde değişiklik yapıldı ve ağaç yapısında hiyererşik bir
  düzen oluşturuldu.
 5. Kalite Aracına Denetim Planı ve Denetim Menüsü eklendi.
 6. Bilimp listeleme sayfalarında başlığın sabitlenmesi sağlandı.

1. İzin Aktarım Şablonu Eklendi

 • İnsan Kaynakları Aracı Tanım kısmına İzin Aktarım menüsü eklendi (Şekil-1).
Şekil-1
 • Bu menüdeki hazır şablonun tablo aracında veya excel'de açılarak personellerin topluca
  izinlerinin girilmesi ve aktarım yapılarak izin tahakkuklarının topluca oluşması sağlandı (Şekil-
  2).
Şekil-2

2. Proje Başlatma ve Yatırım Talep Formlarındaki Bazı Alanların Karakter Sayısı Artırıldı

 • Proje Aracı Yatırım Talebindeki Açıklama alanının karakter sayısı 20.000'e (Şekil-3),
 • Proje Başlatma Talebindeki Amacı/Başlatma Gerekçesi, Hedefler/Başarı Ölçütleri, Çıktılar,
  Sınırlar/Kaynaklar, Bağımlılıklar ve Belirsizlikler/zorluklar alanlarının karakter sayısı 5000'e
  (Şekil-4) çıkarıldı.
Şekil-3
Şekil-4

3. Proje Aracındaki Menü Yapısı Değiştirildi

Proje Aracında yeni geliştirmelerle birlikte artan menü sayısından dolayı karışıklık yaşanmaması için
menüler gruplandı ve ağaç (tree) yapısına uygun olarak yeniden düzenlendi (Şekil-6).
Şekil-6
Şekil-5

4. Kişisel Veri Yönetimi Aracındaki Menü Yapısı Değiştirildi.

Kişisel Veri Yönetimi Aracında yeni geliştirmelerle birlikte artan menü sayısından dolayı karışıklık
yaşanmaması için menüler gruplandı ve ağaç (tree) yapısına uygun olarak yeniden düzenlendi (Şekil-6).
Personel albümünde listeleme ve personel kartına tıklandığında ilgili personelin uygun, meşgul, izinli ve
hangi görev ile ilgili çalıştığı durumlarının görünmesi sağlandı.
Şekil-6

5. Kalite Aracına Denetim Planı ve Denetim Menüsü eklendi.

Kalite Aracına kullanıcıların Kalite Yönetim Sistemleri ile ilgili iç denetimlerini yapabilmesi için
Denetim Planı ve Denetim menüleri eklendi (Şekil-7)
Şekil-7
 • Denetim Planı form sayfası master kısmında Denetim Programı hazırlanı. Detay kısmında ise Denetim Detayı hazırlanır (Şekil-8).
 • Denetim programında denetim yapılacak şirket, denetim kapsamındaki yönetim sistemi, denetim adı, baş denetçi ve denetçiler belirlenir.
 • Şirket; giriş yapan personelin bağlı olduğu şirket ile otomatik dolmaktadır, istenirse değişiklik yapılabilir.
 • Yönetim Sistemi; Kalite Yönetim Sistemi tanımlarında olan sistemler arasından seçim yapılır.
 • Baş Denetçi ve Denetçiler alanında durumu çalışıyor olan personeller seçilebilir.
 • Denetim detayında seçilen başlangıç ve bitiş tarihlerine bağlı olarak denetim planının başlangıç ve bitiş tarih masterda otomatik olarak dolar.
Şekil-8
 • Denetim menüsü, oluşturulan denetim planının gerçekleştirileceği menüdür (Şekil-9).
 • Denetim menüsü masterında denetim, departman, denetçi, görüşülen kişi ve denetlenen madde seçimleri yapılır.
 • Denetim alanında, giriş yapan kullanıcı ve denetçi alanında seçilen kişilerin denetçi veya baş denetçi olarak seçildiği denetim planları içinden seçim yapılabilir.
 • Departman; Seçilen denetim planına bağlı olarak, denetim planında tanımlanan departmanlar içinden seçim yapılabilir.
 • Görüşülen Kişi; departmanda yapılan seçimdeki departman tanımında tanımlanan görüşülen kişiler ile otomatik dolacaktır.
 • Denetlenen Madde; Seçilen denetim planındaki yönetim sistemin standartta bulunan maddeleri içinden seçim yapılacak.
 • Denetim Soruları; Denetim soruları detay alanında Madde Sıra No, Soru No, ve Soru alanları seçilen yönetim sistemi ve maddeler ile ilişkili olarak ilgili standartta bulunan sorular ile otomatik dolacaktır. Denetim Şekli, Karşılama Durumu ve Açıklama alanları denetçiler tarafından doldurulabilir.
 • Değerlendirmeler; Yapılan denetim ile ilgili varsa değerlendirmeler ve değerlendirme sonucunda alınacak aksiyonlar kaydedilir.
Şekil-9
 • Denetim form sayfasında ilgili işlemlerden Denetim Raporu alınabilir (Şekil-10).
Şekil-10

6. Bilimp Listeleme Sayfalarında Başlık Sabitlendi.

Bilimp genelindeki tüm listeleme sayfalarında sayfa scroll ile kaydırıldığında başlığın sabitlenmesi sağlandı (Şekil-11).
Şekil-11

Bilimp Versiyon Güncelleme Bilgisi

Sürüm tarihi: 30/11/2022

Amaç ve Kapsam

Bu doküman SPL_2 Ürün Teslim Sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır. Dokümanın amacı aylık
olarak yapılan güncelleme paketleri ile gelen yenilikler hakkında kullanıcıların bilgilendirilmesidir.

Güncel Versiyon İle Gelen Yenilikler

Aralık 2022 ayı ile birlikte yapılan geliştirmeler özet olarak aşağıda yer almaktadır.
 1. Bilimp'e Puantaj Aracı eklendi.
 2. Ana sayfaya genişlet özelliği eklendi.
 3. Ağaç yapısındaki tüm listeleme sayfalarına ara/filtrele özelliği eklendi.
 4. Takvim üzerinden periyodik toplantı oluşturulması sağlandı.
 5. Bilimp Toplantı Aracına Bikonferans eklendi.
 6. Salon İzleme sayfasında toplantı saatlerinin 06:00 ile 23:00 arasında gözükmesi sağlandı.
 7. Randevu/Toplantı Aracında Gündem/Karar listesinde düzenlemeler yapıldı.

1. Bilimp’e Puantaj Aracı eklendi.

Personel devamlılık takibi ile ilgili olarak Bilimp'e puantaj aracı eklendi. Bu araç özellikle dağınık
yapıdaki şirket/kurumlar ve sahada çalışma yapan (örneğin park bahçe çalışanları gibi) çalışanların
devamlılıklarını takip edebilmeyi sağlayacak. Her çalışan konumlarla eşleştirilerek o konum içerisinde
iken puantaj girişi ve çıkışı yapabilmesi sağlanacak.

Bu kasapmda yapılan geliştirmelerle kullanıcılar mobil uygulamadan puantaj girişi-puantaj çıkışı, görev çıkışı-görev girişi yapabilecek.

Puantaj giriş çıkışları ve görev çıkış girişleri konum bazlı raporlanabilecek. Puantaj girişi ve puantaj çıkışı işe başlangıç ve bitişi, Görev çıkışı ve görev girişi ise çalışma yerinden görevli olarak ayrılmayı ve geri dönmeyi tanımlar.

Puantaj geliştirmeleri kapsamında yapılanlar aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.
 • Bilimp Web'e Puantaj Aracı eklendi. Puantaj ile ilgili rapor ve tanımlar Puantaj Aracı altında
  toplandı (Şekil-1).
Şekil-1
 • Bilimp Mobil uygulamada puantaj menüsü kullanılarak puantaj ve görev giriş - çıkış işlemleri yapılabilecektir (Şekil-2).
Şekil-2
Bu işlemler ile ilgili koşullar şu şekildedir;
 • Kullanıcılar puantaj girişi yaparken Web - Puantaj - Tanım - Konum tanımlarına göre giriş
  yapabilecek. Eğer kullanıcının konumu belirlenen enlem - boylam tanımının dışındaysa uyarı
  verilecek ve puantaj girişi yapılamayacak.
 • Puantaj konum tanımları hedef kitle bazlı yapılabilecek.
 • Kullanıcılar herhangi bir konum tanımının hedef kitlesinde mevcut değilse konum bilgilerine
  bakmaksızın puantaj girişi yapabilecekler.
 • Kullanıcıların puantaj giriş - çıkışları yaptığı enlem - boylam bilgileri konum tanımında
  belirlenen "Konum Adı" ile birlikte "Aylık Puantaj Beyanı", "Haftalık Puantaj" ve "Ayrıntılı
  Puantaj Hareketleri" raporlarında görünecektir. Örneğin: 28,65844 - 30,51448 - Teracity
  Yazılım Teknolojileri şeklinde.
 • Görev çıkışı yapılırken açıklama alanına bir açıklama yazılması gerekmektedir
 • Kullanıcıların puantaj girişi, puantaj çıkışı, görev girişi ve görev çıkışı yapması için sağlaması
  gereken koşullar, aşağıda Tablo-1'de verilmiştir.
Tablo-1 Puantaj Koşul Tablosu
Şekil-3 Puantaj Konum Tanım Ekranı

2. Ana sayfaya genişlet özelliği eklendi.

Aşağıda Şekil-4'te kırmızı çerçeve içerisine alınan buton tıklandığında ana ekran Şekil-5'teki gibi
genişletilebiliyor. Bu da takvim, görev, çalışma ve personel alanlarının daha efektif kullanımını
sağlıyor.
Şekil-4
Şekil-5

3. Ağaç yapısındaki tüm listeleme sayfalarına ara/filtrele özelliği eklendi.

Şekil-6'da Asistan Aracı Ortak Dokümanlar menüsündeki ara/filtrele örneği yer almaktadır.
Şekil-6

4. Takvim üzerinden periyodik toplantı oluşturulması sağlandı.

Randevu / Toplantı Aracından oluşturulan toplantılara periyot eklenebiliyordu. Ancak ana ekranda
Takvim üzerinden oluşturulan toplantılara periyot eklenemiyordu. Buradan da periyodik toplantılar
oluşturulabilmesi sağland (Şekil-7).
Şekil-7

5. Tabloda Aç veri aktarım şekli değiştirildi.

Çevrimiçi toplantıların Bilimp üzerinden yapılabilmesi için Toplantı Aracına Bikonferans geliştirmesi yapıldı. Bu geliştirme ile Zoom , Skype, Teams gibi farklı çevrim içi toplantı ortamlarına olan ihtiyaç ortadan kaldırıldı.
 • Anasayfa Takvim üzerinde toplantı oluşturulurken toplantı tipi çevrimiçi seçildiğinde "BiKonferans Oluştur" butonu görünecektir (Şekil-8).
 • Puantaj konum tanımları hedef kitle bazlı yapılabilecek.
 • BiKonferans Oluştur butonuna tıklandığında otomatik bir toplantı oluşur, katılım bağlantısı ve şifre ilgili alanlara dolar (Şekil-9).
 • Katılım bağlantısına tıklandığında veya toplantı oluştuktan sonra görünen "Katılım Bağlantısını Aç" butonuna tıklandığında ilgili toplantı açılacaktır.
 • Başlangıç tarih ve saati geldiğinde toplantı otomatik olarak başlar, bitiş tarih ve saatinde sonlanır.
 • Takvim üzerinde toplantı tarihinde değişiklik yapıldığında, Bikonferans'ın başlangıç - bitiş tarih ve saati de değişir.
Şekil-8
Şekil-9

6. Salon İzleme sayfasında toplantı saatlerinin 06:00 ile 23:00 arasında gözükmesi sağlandı.

Ana ekranda Takvim üzerinde toplantı saatleri, 06:00 ile 23:00 arasında gözüküyordu. Standart olması açısından Randevu/Toplantı Aracı Salon İzleme sayfasında da toplantı saatlerinin 06:00 ile 23:00 arasında gözükmesi sağlandı (Şekil-10).
Şekil-10

7. Randevu/Toplantı Aracı Gündem/Karar listesinde düzenlemeler yapıldı.

Randevu/Toplantı Aracı Gündem/Karar listesinde herhangi bir gündeme bağlı olmayan kararlar listelenmiyordu. Ayrıca, görevlendirilen her personel için ayrı bir kayıt oluşuyordu. Yapılan geliştirmeyle;
 • Bir toplantı için yalnızca gündem, gündeme bağlı karar ve yalnızca karar girilmiş olsa bile tümünün listede gözükmesi sağlandı.
 • Ayrıca, birden fazla kişiye görev atanmışsa listede aralarında virgülle ayrılarak tek bir satırda gözükmesi sağlandı (Şekil-11)
Şekil-11

Bilimp Versiyon Güncelleme Bilgisi

Sürüm tarihi: 04/11/2022

Amaç ve Kapsam

Bu doküman SPL_2 Ürün Teslim Sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır. Dokümanın amacı aylık
olarak yapılan güncelleme paketleri ile gelen yenilikler hakkında kullanıcıların bilgilendirilmesidir.

Güncel Versiyon İle Gelen Yenilikler

Kasım ayı ile birlikte yapılan geliştirmeler özet olarak aşağıda yer almaktadır.
 1. Listeleme sayfalarına “Kişiselleştir” özelliği,
 2. İki adımlı doğrulamada "iç IP" zorunluluğu,
 3. Proje panellerinde "Program Filtresi",
 4. Ortak dokümanlar yeni form sayfasına "Bağlı Olduğu Üst Menü" alanı ekledi,
 5. Ana ekran Çalışma Bilgileri listesine Görev Açıklamaları eklendi,
 6. Tabloda Aç veri aktarım şekli değiştirildi,
 7. İzin taleplerinde "Kullanımı Onayla" geliştirmesi yapıldı,
 8. Çalışanların pozisyon değişikliklerinde otomatik Görev gönderilmesi parametresi eklendi,
 9. Proje raporlarına Proje Risk Durum raporu eklendi.

1. Listeleme sayfalarına “Kişiselleştir” özelliği eklendi.

Bilimp’te listeleme sayfalarına “Tabloda aç” butonunun yanına “Kişiselleştir” butonu eklendi. (Şekil_1)
Şekil-1
Bu butona tıkladığınızda listeleme sayfasındaki tüm kolonların göründüğü bir pop up açılmaktadır. (Şekil_2)

Gizlemek istediğiniz kolonun yanındaki Şekil_2 de 1 no ile çerçevelenmiş işareti kaldırabilir, 2 nolu ile işaretlenmiş alandan kolonun listelemedeki sırasını değiştirebilirsiniz.

Değişiklikleri yapıp kaydet butonuna bastıktan sonra listeleme sayfasının kişiselleştirme işlemi tamamlanmış olacaktır.
Şekil-2

2. İki adımlı doğrulamada iç IP zorunluluğu getirildi

Ayarlarda parametrelerde iki adımlı doğrulama (iç IP) parametresi işaretlenmişse iç IP'nin girilmesi
zorunlu hale getirildi (Şekil-3).
Şekil-3

3. Proje panellerine "Program Filtresi" getirildi

Proje panelllerine (detay ve özet) Program filtresi eklendi. Böylece bir programa bağlı projelerin
panelde gözükmesi sağlandı.
Şekil-4
Şekil-5

4. Ortak dokümanlar yeni form sayfasına "Bağlı Olduğu Üst Menü" alanı ekledi

Asistan - ortak dokümanlar yeni form sayfasına "Bağlı Olduğu Üst Menü" alanı eklendi (Şekil-6).

Yeni ortak doküman oluştururken bağlı olduğu üst menü seçimi yaptığınızda yeni eklediğiniz doküman seçtiğiniz üst menünün alt kırılımı olarak eklenmektedir.

Eğer bağlı olduğu üst menü seçimi yapmadan dokümanı kaydederseniz ilgili doküman ana kırılım olarak eklenecektir.
Şekil-6

5. Ana ekran Çalışma Bilgileri listesine Görev Açıklamaları eklendi

Anasayfa "Çalışma" aracında çalışma bilginizi ilişkilendirdiğiniz görevlerin açıklamalarının görünmesi
sağlandı. (Şekil-7)
Şekil-7

6. Tabloda Aç veri aktarım şekli değiştirildi.

Listeleme ekranlarında tabloda aç butonuna tıklandığında açılan tablonun html yerine excel oluşturarak veri aktarılması sağlandı. Bu sayede tablo görünümünde html kodlar temizlendi (Şekil-8, Şekil-9).
Şekil-8 (öncesi)
Şekil-9 (Sonrası)

7. İzin taleplerinde "Kullanımı Onayla" geliştirmesi yapıldı (Mobil ve Web).

Onaylanmış izin talebi olan personele, işe başlama tarihi gelmişse "Lütfen onaylanmış izin talebinizin kullanım bilgisini oluşturun" bildirimi gönderilmektedir.

Bildirime tıklandığında ilgili izin formu açılıyor (Şekil-10), formda "Kullanımı Onayla" butonuna tıklandığında eğer izin talebinde bisign parametresi mevcutsa personele sms ile kod gönderiliyor, personel kodu doğru girdiğinde izin kullanımını onaylamış oluyor (Şekil-11).
Şekil-10
Şekil-11
Eğer izin talebinde bisign parametresi mevcut değilse izin formunda "Kullanımı Onayla" butonuna tıklaması yeterli oluyor.

Personelin kullanımını onaylamadığı bir izin talebi mevcutsa yeni izin talebi eklemek istendiğinde uyarı veriyor. Önceki izin kullanımı onaylandığında ancak yeni bir talep girebiliyor.

8. Çalışanların pozisyon değişikliklerinde otomatik Görev gönderilmesi parametresi eklendi.

Bilimp İnsan Kaynakları > Tanım > Parametreler üzerinde "Pozisyon Değişikliğinde Görev Gönder " etiketli onay kutusu eklendi (Şekil-12).
Şekil-12
İlgili onay kutusu seçili olduğunda kişinin çalışma kartında pozisyon değişirse kişiye görev gitmektedir
(Şekil-13).
Şekil-13
Görevin ekinde yeni pozisyonun içerdiği sorumluluk ve yetkilerden oluşan PDF bulunmaktadır (Şekil14).
Şekil-14

9. Proje raporlarına Proje Risk Durumu raporu eklendi.

Bilimp Proje-Rapor-Proje Risk Durumu raporu Bilimp'le yönetilen ve risk değerlendirmeleri Bilimp Proje Durum İzleme menüsü kullanılarak yapılan projelerin yöneticilere sunulmak üzere son risk izleme kayıtlarından oluşan bir özet rapor olarak tasarlanmıştır. Bilimp aynı anda çoklu şirket yapısına izin verdiği için raporda sonuçlar şirket bazlı, departman bazlı veya müşteri bazlı olarak gruplanarak gösterilmektedir.

Rapor her zaman için rapor alınan tarihe göre projelerin son izleme kayıtlarındaki duruma ait sonuçlarını getirir ve takvim, ekip, bütçe ve çıktı bazında en yüksek riskli projeden en düşük riskli projeye doğru sonuçları sıralar (Şekil_15).

Not: Bilimp'le proje risk değerlendirme için önceki güncelleme dosyalarından yardım alabilirsiniz.
Şekil-15

Bilimp Versiyon Güncelleme Bilgisi

Sürüm tarihi: 06/10/2022

Amaç ve Kapsam

Bu doküman SPL_2 Ürün Teslim Sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır. Dokümanın amacı aylık olarak yapılan güncelleme paketleri ile gelen yenilikler hakkında kullanıcıların bilgilendirilmesidir.

Güncel Versiyon İle Gelen Yenilikler

Ekim ayı ile birlikte yapılan geliştirmeler özet olarak aşağıda yer almaktadır.
 1. Proje aracı "Program Yönetimi"
 2. Bitime ve envanter aracı "Bitime-Envanter araçlarının entegrasyonu"
 3. Satış aracı "Teklif yapısında dövizli para birimlerine göre düzenleme"
 4. Talep aracı "İzin Talebi'nde kademeli onay akışı"
 5. Yurtdışı cep telefonlarına SMS gönderimi
 6. Görev ve Çalışma aracı "Çalışma bilgisi Bisign ile imzalama (web ve mobil uygulamada)"
 7. Asistan aracı "Anket paylaşımlarında soru bazlı anket durdurma seçeneği"
 8. Talep aracı "Genel talep, araç talebi ve izin taleplerinde seri no ve talep no ile takip"
 9. Talep aracı "İzin taleplerinde gelecek yıl izinlerinin gösterimi"
 10. İzin Talep ve İzin Talep Formuna Seri No Eklenmesi
 11. Taşıt Talebine Seri No Alanının Eklenmesi
 12. Tahakkuk Edilen Yıllık İzinlerin Gösterilmesi
Ekim ayı ile birlikte yapılan geliştirmeler özet olarak aşağıda yer almaktadır.

1. Proje-Program Yönetimi

Birbirinden bağımsız olarak yürütülen ancak koordineli olarak yürümesi gereken projeleri bir arada görebilmek için Bilimp Proje aracına Program yönetimi yeteneği eklenmiştir. Program yönetimi Bilimp’te 2 şekilde sağlanmaktadır.

Yeni bir program kaydına koordineli yürümesi planlanan projeler oluşturulmadan önce taslak olarak eklenebileceği gibi , halihazırda mevcut olan projeler bir program altında birleştirilerek de program yönetimi sağlanabilir.

Program menüsüne Bilimp-Proje-Program yolu takip edilerek ulaşılabilir.

Program form sayfası Şekil-1’dedir. Program adı zorunlu alandır. Yürütücü boş bırakılabilir. Başlangıç bitiş tarihleri, süreler detayda projeler eklendikçe güncellenmektedir.
Şekil-1
Program içerisinde yeni taslak projeler tanımlanabilir veya mevcut projelerden seçim yapılabilir. Yeni taslak projeler tanımlandıktan sonra bunlar "Proje Ekle" denilerek Projeler içerisine de eklenebilir.

Program form sayfası proje form sayfasına benzerdir. Projedeki iş paketleri programda projeler olarak düşünülebilir. Detaylarına girilebilir. Öncül ardıl ilişkileri kurulabilir. Ancak projelerdeki tarih, bütçe, vb. değişiklikler program içinde yapılmaz. Projeler içinde yapılır.

Projelerde yapılan tüm değişiklikler (tarih, bütçe, maliyet, efor, gerçekleşme verileri vb.) otomatik olarak Programa yansımaktadır. Böylece birbiriyle ilişkili projeler tek tek yürütülürken bir bütün olarak da program yönetiminde görüntülenebilmektedir.

Program sil işlemi ile program silinmektedir ancak programın içinde yer alan projeler silinmez, bu projelerin program ile ilişkisi koparılmaktadır.

Program yönetiminin kendine ait İlerleyiş Takvimi Bazlı Program Paneli vardır (Şekil-2). Panelde, programa ait projelerdeki ilerlemeleri, bu ilerlemelere bağlı tahmini bitiş tarihini, başlaması gereken başlamamış, bitmesi gereken bitmemiş projeleri, gecikmeleri ve hızlanmaları görmek mümkündür.
Şekil-2
Programla ilişkili projelerin listesinde ve içindeki detay sekmesinde ilişkili olduğu "Program" adı otomatik dolmaktadır. İlişki koparıldığında (proje programdan silindiğinde) bu alan boşalmaktadır (Şekil-3).
Şekil-3
Program içerisinde sağ tuş "Projeye Git" denilerek ilgili projenin yan sekmede açılması sağlanabilir. Aynı şekilde proje içerisinde detay sekmesindeki Program üzerine tıklanarak ilgili programın yine yan sekmede açılması sağlanabilir (Şekil-4).
Şekil-4
Proje-Raporlar-Proje Paneli’nde filtrelere “Program” alanı eklenmiştir. Bu filtre ile aynı programa bağlı olarak yürütülen projelerdeki eforlar, maliyetler, görev ve iş paketlerinin durumu bir arada görülebilmektedir (Şekil-5).
Şekil-5

2. BiTime-Envanter araçlarının entegrasyonu

BiTime parametrelere BiTime envanterini envanter aracına aktar parametresi eklendi.

Bu parametre işaretlendiğinde Envanter kategori seçimi ve tür seçimi de yapılması gerekiyor. Parametre ekranı kaydedildikten sonra BiTime client ilk çalıştığında donanım envanterini Bilimp envanter aracına otomatik olarak eklemektedir.
Şekil-6-Bitime Parametreler
BiTime Envanter Bilgileri menüsünde BiTime client tarafından otomatik yaratılan envanter üzerinde
aşağıda Şekil-7’de mavi ile işaretlenen alanlar Envanter aracına aktarılmaktadır. Aşağıda Şekil-7 de
kırmızı ile işaretlenen alanda ise BiTime envanterinin Envanter aracında hangi kayda karşılık geldiğini
göstermektedir.
Şekil-7-BiTime Envanter Bilgileri
Aşağıda Şekil-8’de Şekil_7 deki BiTime Envanterinin Envanter aracındaki karşılığı görünmektedir.
Şekil-8

3. Satış Aracı- Teklifler'de döviz cinsinden verilen teklif

Yabancı para birimi ile hazırlanan tekliflerde tüm alanların seçilen para birimi olarak gelmesi sağlandı (Şekil-9).
Şekil-9
Ayrıca bu formda ürün kartından bir ürün seçilirken; teklif hazırlanan müşteri için bir fiyat tipi belirlenmişse ve bu fiyat tipi ürün kartında tanımlıysa ürün kartındaki para birimi, birim fiyatı (KDV dahil/hariç durumuna göre) otomatik gelmesi sağlandı.

İndirim oranı veya indirim tutarından her hangi biri girildiğinde diğerinin otomatik hesaplanması sağlandı.

Kullanılmadığı için Net Tutar alanı kaldırıldı.

Listeleme sayfalarında hem döviz cinsinden hem de TL olarak tutarların gösterimi sağlandı (Şekil-10).
Şekil-10
Ön izleme Teklif Formunda, tekliflerin para birimi grupları halinde ve kendi içinde indirim tutarı, KDV oranı hesaplanarak gösterimi sağlandı (Şekil-11)
Şekil-11

4. İnsan Kaynakları-İzin Taleplerinde Kademeli Onay

İzin Taleplerinde tek adımlı olan onay akışının dört onaycıya kadar kademeli olarak verilebilmesi
sağlandı.

Talep Aracı- Tanım - İzin Talebi kısmına Kademeli onay parametresi eklendi. Detayda izne onay
verecek olanların eklenmesi, onay sırasının belirlenmesi sağlandı. Onay verecek kişiler personel
ismiyle seçilebileceği gibi Bağlı Olduğu Yönetici, Talep Onay Yöneticisi gidi değişken olarak da
seçilebilir (Şekil-12).
Şekil-12
İzni talep eden kullanıya da her aşamada bilgilendirme gitmesi ve izin dilekçesinde de onaycıların gözükmesi sağlandı (Şekil-13).
Şekil-13

5. Yurtdışı Cep Telefonlarına SMS Gönderimi

Şifre ve onay işlemlerinde sadece +90 ile başlayan cep telefonlarına SMS gönderimi sağlanıyordu. Yurtdışı cep telefonlarına da sms gönderilmesi sağlandı.

6. Çalışma Bilgisini BiSign Zaman Damgası İle İmzalama(Web)

Bir kişi ile ilişkilendirilmiş (ilgili kişi alanı) çalışma bilgilerinin ilişkilendirilen kişinin telefonuna gidecek doğrulama kodu ile imzalanması sağlandı. (şekil-14)
Şekil-14
BiSign zaman damgası ile imzalanan çalışma bilgileri form ve ilgili işlemlerinden onaylı çalışma raporu alınması sağlanmıştır. (şekil-15, şekil-15)
Şekil-15
Şekil-16 (Onaylı Çalışma Raporu Örneği)

7. Çalışma Bilgisini Bisign Zaman Damgası İle İmzalama(Mobil)

Bir kişi ile ilişkilendirilmiş (ilgili kişi alanı) çalışma bilgilerinin ilişkilendirilen kişinin telefonuna gidecek doğrulama kodu ile imzalanması sağlandı.(şekil-17)
Şekil-17

8. Asistan-Paylaşım-Anket Paylaşımlarında Anketi Sonlandır Sçeneği

Anket oluşturma soru - seçenek tanım alanında eklenen parametre ile kullanıcı ilgili seçeneği seçtiğinde sonraki sorulara geçmeden anketin sonlanması sağlanmıştır. (şekil-18)
Şekil-18

9. Genel Talep Ve Genel Talep Formuna Seri No Eklenmesi

Genel taleplerin otomatik artan bir numara ile veya genel talep seri no kod tanım alanında belirlenen kod ile birlikte otomatik artan bir seri numarası oluşması ve genel talep formunda ilgili seri nonun eklenmesi sağlanmıştır. (şekil-19, şekil-20, şekil-21)
Şekil-19 (genel talep seri no kod tanım alanı)
Şekil-20 (genel talep seri no alanı)
Şekil-21 (genel talep formunda seri no alanı)

10. İzin Talep Ve İzin Talep Formuna Seri No Eklenmesi

İzin taleplerde otomatik artan bir numara ile seri numarası oluşması ve izin talep formunda ilgili seri nonun eklenmesi sağlanmıştır. (şekil-22, şekil-23)
Şekil-22 (izin talep seri no alanı)
Şekil-23 (izin talep formunda seri no alanı)

11. Taşıt Talebine Seri No Alanının Eklenmesi

Taşıt taleplerinde otomatik artan bir numara ile seri numarası oluşması sağlanmıştır. (şekil-24)
Şekil-24 (taşıt talep seri no alanı)

12. Tahakkuk Edilen Yıllık İzinlerin Gösterilmesi

İnsan kaynakları - tanım - izin tipi tanım sayfasında "İzin Hakediş Tarihinden Önce İzin Talebi Girilemez" parametresi işaretli olmadığında ve izin tahakkuk edilmişse izin talep sayfasında bir sonraki yılların izinlerinin görünmesi sağlanmıştır. (şekil-25, şekil-26)
Şekil-25 (Tahakkuk edilmiş izinlerin talep sayfasında görünümü)
Şekil-26

Bilimp Versiyon Güncelleme Bilgisi

Sürüm tarihi: 06/09/2022

1. Bildirim Yönetimi

Bilimp'te üretilen tüm bildirimlerin kullanıcı bazlı olarak yönetilebilmesi özelliği eklendi. Profilim-Bildirim Yönetimi sekmesinde kullanıcıların web uygulamada veya mobil uygulamada almak istemedikleri bildirimleri kapatabilmeleri sağlandı. Örneğin kullanıcı görev tamamlandı bildirimini mobil uygulamada almak istemiyorsa bunu kendisi için özelleştirebilir hale getirildi.

2. İki adımlı doğrulama

Ayarlar-Sistem parametreleri-Parametreler'e "iki adımlı doğrulama" parametresi eklendi. Bu parametre seçili ise kullanıcı login ekranında kullanıcı adı ve şifresini girdiğinde cep telefonuna bir kod girmesi ve bu kodu girdikten sonra login olması sağlandı.

3. Varsayılan şifre politikası

Kullanıcılar SMS ile kendilerine gelen şifreleri istedikleri bir anda değiştirebiliyordu. Bu şifreler için tanımlanmadığı sürece bir kural tanımlı değildi. Default olarak bir kural oluşturuldu. En az 6 karakter ve en a bir büyük karakter olacak şekilde şifre oluşturulması sağlandı.

4. Proje aracı

4.1. Kaynak iş yükü eklendi.

Personel, cihaz ve taşıt bazlı olarak kaynakların doluluk oranlarının , hangi projelerde hangi iş paketlerinde görevli olduğunun görülebilmesi sağlandı. Kaynak iş yükü ile departman, pozisyon, %doluluk vb. filtreler ile saatlik, günlük, haftalık veya aylık takvim üzerinde kaynakların dolululuk oranları görünütlenebiliyor. Aşırı yüklemelerle ilgili iş yükü farklı bir zamana transfer edilebiliyor. Sadece personel kaynağı değil, cihazlar ve taşıtlarla ilgili de kaynak yönetimi yapılabiliyor.

4.2. Proje Durum İzleme

Proje tanımlarına risk değerlendirme tanımı eklendi. Bu tanım ekranında risk kriterleri, etkileri tanımlanıyor, risk değerlendirme yöntemi seçilebiliyor. Yapılan tanımlara bağlı olarak Projenin başlatma talebinden itibaren planlama ve yürütme süreci boyunca tüm risk değerlendirmesi yapılıyor. Risk izleme raporlarında her bir risk grubu için önceki risk değerlendirmelere ait sonuçlar da gösteriliyor.

4.3. Proje Başlatma Talebi ve Yatırım Talebi

Listeleme sayfalarına sıradaki onay eklendi ve devam eden onay akışlarında talebin en son kim tarafından onaylandığı ve sıradaki onaycının kim olduğunun görülebilmesi sağlandı.

5. Görev aracı

5.1. Görevden veri toplama

Görev -tanım menüsünde görev etiketi tanımının detayına veri toplama alanı eklendi. Buradaki alanda ilgili etiket için görevin her bir aşamasında kullanıcıların girmesini istedikleri biilgiler veri tipleri tanımlanarak oluşturulur hale getirildi. Bu tanımlara göre görev başlat, tamamla vb. görev durumlarında eğer görev etiketine bağlı bir veri toplama tanımı varsa kullanıcı görevi bir sonraki aşamaya alabilmek için bu bilgileri giriyor ve bu bilgiler raporlanabiliyor.

5.2. Mesai bitiminde görevlerin durdurulması

Yapılıyor durumundaki görevlerin çalışma başlangıç saatinde otomatik olarak durdurulması için Görev ve çalışma-tanım-parametreler'e Mesai bitiminde görevleri otomatik durdur parametresi eklendi. Görev otomatik olarak durdurulmadan önce kullanıcıya bir bilidirim gidiyor ve çalışmaya devam edip etmediği soruluyor evet derse görev durdurulmuyor hayır derse durduruluyor. Cevaplamazsa yarım saat sonra yeni bildirim gidiyor bu esnada cevaplanmamış bildirimlere ait görevleri durduruyor.

6. Süreç

6.1. Devam eden süreçler

Onay akışı başlatılan süreçlerde onay verecek olan kişinin herhangi bir nedenden ötürü onay verememesi durumunda sürecin ilerleyebilmesi için süreç aracına devam eden süreçler menüsü eklendi. Burada devam onay akışları süreç adı kim tarafından onay akışının başlatıldığı ve kimde onayda olduğu bilgisi ile görünüyor. İlgili satırda onaycı adına onayla veya reddet işlemi açıklama girilerek yapılıp kaydedildiğinde süreç bir sonraki adıma geçiyor.

7. Kalite

7.1. Süreç performans değerlendirme

Kalite aracına Süreç performans değerlendirme eklendi. Süreçler üzerinde tanımlı olan performans kriterleri , hedef kriter ve ölçme yöntemi performans değerlendirme kaydına süreç üzerinden taşınıyor ve kullanıcı değerlendirme yaptığı zamandaki performans sonucunu girerek izleme kaydını oluşturabiliyor.

8. Toplantı

8.1. Periyodik toplantı

Periyodik toplantı bir kez oluşturuluktan sonra değiştirilemiyordu. Oluşturulan tüm toplantıların veya herhangi bir periyodunun düzenlenebilmesi sağlandı.

9. Onay Yönetimi

Bilimp'e Onay Yönetimi adında yeni bir iş aracı olarak geliştirildi. Onay yönetiminde oluşturulan dokümanlar çalışanlara veya kişi gruplarına onay için gönderiliyor ve onaylar zaman damgalı olarak alınabiliyor. Onay isteme SMS veya E-posta ile yapılabiliyor. Onay istenen çalışan/kişi Sms veya e-postadaki linki tıkladığında açılan sayfada kendisinden istenen onayı verdiğinde cep telefonu doğrulaması isteniyor ve verilen onay zaman damgalı olarak kaydediliyor.

10. İnsan Kaynakları

10.1. Kimlik

İnsan kaynaklarında personel kartına ulaştığımız Çalışma, kimlik , eğitim, kişisel sekmelerine Onay, KVKK/Açık rıza , İzin sekmeleri eklendi. Personelin verdiği açık rızalar, izinleri ve verdiği onaylar kimlik kartı üzerinden görüntülenir hale geldi.

10.2. Puantaj

Puantaj raporlarına konum eklendi. Personelin puantajı attığı yer görünür hale geitirldi.

11. Mobil Uygulama

Mobil uygulamada IOS için görevi durdururken doküman ve fotoğraf ekleme özelliği eklendi.
V4
01/03/2023
V4
01/02/2023
V4
02/01/2023
V4
03/11/2022
V4
04/11/2022
V4
06/10/2022
V4
06/09/2022
© 2023 Bilimp Tüm Hakları Saklıdır. | Tel: +(90) 850 222 27 46 | E-posta: info@bilimp.com
calendar-full linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram