• 20 Mayıs, 2019

  Bilimp teknolojisiyle dijitalleşme sürecini güçlendirdi
  Erol Dağlıoğlu Roportaj

  Bilimp teknolojisiyle dijitalleşme sürecini ivmelendiren Dağlıoğlu Grup, farklı alanlarda faaliyet gösteren grup şirketlerini tek platformdan yönetiyor. Kendileri için en pahalı girdinin ‘zaman’ olduğunu vurgulayan Dağlıoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dağlıoğlu, “Bilimp, bize zamanı satın alıyor” diyor.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 14 Mayıs, 2019

  KVKK “açık rıza” metni nedir?
  KVKK açık rıza metni nedir?

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 'nun (KVKK) yürürlüğe girmesiyle birlikte “açık rıza” kavramını sıkça duyar olduk. “Açık rıza”, KVKK Kanunu’nda, “Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” şeklinde tanımlanıyor.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 13 Mayıs, 2019

  “Açık rıza” alırken nelere dikkat etmeliyiz?
  Açık rıza alırken nelere dikkat etmeliyiz?

  “Açık rıza”nın, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) göre, belirli bir konuya ilişkin olması, rızanın bilgilendirmeye dayanması ve özgür iradeyle açıklanması gerekiyor. Belirli bir konuyla sınırlandırılmayan ve ilgili işlemle sınırlı olmayan genel nitelikteki açık rızalar hukuken geçersiz sayılıyor.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 30 Nisan, 2019

  Bilimp’e “TESİD Yenilikçiliğin Ticarileştirilmesi Ödülü”

  Teracity Ar-Ge Merkezi, Bilimp ürünüyle, 17. TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri kapsamında, Yenilikçiliğin Ticarileştirilmesi Ödülü’ne layık görüldü.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 22 Nisan, 2019

  Bilimp, MARSİFED Ticaret Köprüsü’nde yerini aldı

  Özel sektörden kamu kurumlarına kadar geniş kullanım potansiyeline sahip Bilimp, MARSİFED tarafından ilki Bursa’da düzenlenen Ticaret Köprüsü Etkinliği’nde ilgi odağıydı. Özellikle işletmelerin farklı yazılımlarla yaptığı işleri tek platformda ve ortak veri tabanında bütünleşik olarak kullanıma sunmasıyla dikkat çekti.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 04 Nisan, 2019

  Bilimp Personel Paneli ne sağlar?

  Örneğin çok sayıda çalışanı olan büyük bir işletmeyi düşünelim. Bu şirkette yöneticisiniz ve insan kaynakları departmanından yeni iş kanunu ile ilgili hızlı bir şekilde bilgi almak istiyorsunuz. Ancak ilgili birimden kiminle görüşmeniz gerektiğini bilemiyorsunuz. Sistemde departmanda görev yapanların listesi ve dahili numaraları var ama bu veriler ne kadar güncel belli değil. Ulaşmak istediğiniz çalışanın o an müsait olup olmadığı ise tam bir muamma…

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 25 Mart, 2019

  Kişisel veriler ancak kişinin açık rızasıyla işlenebilir

  Anayasa’nın 20. maddesine göre; herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 24 Mart, 2019

  Veri sorumlusu, hak ihlallerini 72 saat içinde bildirmekle yükümlü

  Kişisel Veri İhlali Bildirim Usul ve Esaslarına İlişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 24.01.2019 tarih ve 2019/10 sayılı kararına ilişkin duyuru yapıldı. Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 12. maddesinin 1 numaralı fıkrasında veri sorumlusunun;

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 22 Mart, 2019

  Turizm sektöründe ihlal bildirimleri artıyor

  Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12. maddesinin 5 numaralı fıkrasında, “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir” hükmü bulunuyor.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 21 Mart, 2019

  Sağlık verileri, ‘özel nitelikli kişisel veri’ kapsamında

  Doktor kontrolünde ilaç kullanan kişiler, özel nitelikli bu sağlık verisinin ilaçların temin edildiği eczane tarafından herhangi bir işleme şartına dayanmadan, üçüncü kişiyle paylaşılması hususunda şikayetçi olabiliyor. Bu da veri sorumlusu eczaneyi idari para cezasıyla karşı karşıya bırakabiliyor.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 20 Mart, 2019

  Bankalar veri ihlali riskiyle karşı karşıya

  Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12. maddesinin 5 numaralı fıkrasında “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi halinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir” hükmü bulunuyor.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 13 Mart, 2019

  Bilimp Kurumsal Etkinlik Kayıt ve Arşiv Aracı nedir?

  Küçük ya da büyük ölçekli tüm işletmeler için fuar, kongre ya da sempozyum gibi etkinlikler çok önemli hale geliyor. Bu organizasyonlarda katılımcı ya da ziyaretçi olarak yer almaya özen gösteriyorlar. Özellikle büyük ölçekli işletmeler bu etkinliklere sıkça katılıyor. Bunlar arasında yurtdışı fuarları ayrı bir öneme sahip. Çünkü ciddi iş bağlantıları kurabiliyorlar.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 12 Mart, 2019

  Bilimp Doküman Aracı’nın faydaları

  Şirketlerde ya da kurumlarda çalışanların en güncel haliyle erişmesi gereken dokümanlar olabiliyor. Örneğin satış pazarlama alanında faaliyet gösteren bir işletmeyi düşünelim. Projeler, fiyatlar, kampanyalar sürekli değişiklik gösteriyor. Bu doğrultuda çalışanlara bilgilendirme e-postaları atılıyor ya da toplantılar düzenleniyor. Ancak yoğun iş temposunda toplantı notları kaybedilebildiği gibi elektronik postalar da yanlışlıkla silinebiliyor.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 11 Mart, 2019

  Bilimp Yazı Aracı hem ekonomik hem kullanımı kolay

  Bilişim sektörünün en temel fonksiyonunu kelime işlemciler yani yazı araçları oluşturuyor. Öyle ki kelime işlemciler bir çağı kapatıp yeni bir çağı açabiliyor. Örneğin bir zamanlar kelime işlemci olarak daktilolar kullanılıyordu. Gelişen teknolojiyle birlikte daktiloların yerini bilgisayarlar aldı. İlk önce matematik işlemci olarak ortaya çıkan bilgisayarların günlük yaşama en büyük etkisi kelime işlemcileriyle oldu. Böylece daktilolar tozlu raflarda yerini aldı.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 10 Mart, 2019

  Bilimp Tablo Aracı işletmelere ne sağlar?

  Bilişim sektörünün en temel fonksiyonlarından birini tablo araçları oluşturuyor. Çünkü tablo araçları iş yaşamının her noktasında var. Her işletmede neredeyse her gün bu tablolarda en temel işlemler yapılıyor. Örneğin gelir gider bütçesi oluşturuluyor, maliyetler hesaplanıyor.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 08 Mart, 2019

  Bilimp Gönderi ve Teslimat Yönetim Sistemi’nin özellikleri

  Kargo, kurye ve dağıtım hizmetleri son yıllarda özellikle e-ticaret ile birlikte önemli bir ivme kazandı. Bugün sektörde 100 bin kişi istihdam ediliyor. Günlük mesafe erişimi 5 milyon kilometreyi bulurken, kuryeler bir günde 7.5 milyon adresi ziyaret ediyor.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 07 Mart, 2019

  Şirketlerde ‘çalışma bilgisi’ nasıl faydalı hale getirilir?

  Bazı şirketlerin ya da kurumların çok yaygın saha ekibi bulunuyor. Mesela satış pazarlama çalışanlarını ele alalım. Bu ekipler gün içinde birçok müşteri ziyareti yapıyor. Peki, bu ziyaretler nasıl geçiyor ve müşteriyle neler konuşuluyor?

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 07 Mart, 2019

  Bilimp Çalışma Bilgisi Aracı ile neler yapabilirsiniz?

  Bilimp Çalışma Bilgisi Aracı'nda, çalışanlar tarafından oluşturulan, çalışma bilgisi günün sonunda yöneticiye otomatik olarak raporlanır. Çalışanlar, yazılı ya da sesli olarak çalışma bilgisini doldurur. Raporlama ve iletme görevini sistem otomatik yapar.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 06 Mart, 2019

  Bilimp Ziyaretçi Yönetim Sistemi’nin şirketlere sağladığı artılar

  Ziyaretçiler, günümüzde şirketlerin ya da kurumların çoğu zaman yönetemediği en önemli konulardan biri. Her gün dünyada milyarlarca insan iş amaçlı ziyaretler yapıyor. Toplantılara gidiyor ya da özel görüşmeler gerçekleştiriyor.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 05 Mart, 2019

  Bilimp Toplantı ve Salon Yönetim Sistemi nasıl çalışır?

  Toplantılarınızı, katılımcılara toplantı öncesi yapılan elektronik posta ve SMS bildiriminden toplantının düzenleneceği salonun rezervasyonuna kadar bütün halinde yönettiğinizi düşünün. Hatta toplantı devam ederken, katılımcılara, çay ve kahve gibi ikramları çağrı noktalarına mesaj olarak gönderdiğinizi…

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 03 Mart, 2019

  Bilimp Öneri Yönetim Sistemi’nin yerel yönetimlere katkısı

  Bilimp Öneri Yönetim Sistemi’nin kamu kurumları özellikle de yerel yönetimler için önemli faydaları bulunuyor.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 01 Mart, 2019

  Şirketler için öneri yönetim sistemlerinin önemi

  Bu yazımızda önemli bir iş aracı olan öneri yönetim sistemlerinin şirketinize ya da kurumunuza sağlayacağı katma değere değineceğiz.Örneğin şirketinizin hızla büyüdüğünü düşünelim. İş ya da proje hacminiz arttıkça yeni istihdamlar sağlıyorsunuz.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 28 Şubat, 2019

  Bilimp Öneri Yönetim Sistemi’nin faydaları

  Bilimp Öneri Yönetim Sistemi, insan kaynakları yönetiminde, şirketlerin ve kurumların çalışanlarına yönelik geliştirilen bir öneri aracıdır. İşyerinizde ürün/hizmet kalitesini yükseltmenize, maliyetleri azaltmanıza, çalışan verimliliğini artırmanıza ve çalışanda aidiyet duygusunu geliştirmenize katkı sağlar.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 27 Şubat, 2019

  İşletmeler için 'görev aracı’ niçin önemlidir?

  İş hayatı beraberinde yoğun bir tempoyu getiriyor. Yürütülen projeler, görevler, toplantılar, iş ziyaretleri, kurum içi işleyiş, sorumluluklar... Listeyi daha da uzatmak mümkün ancak bu yazımızda size işletmeler için 'görev aracı'nın öneminden bahsetmek istiyoruz.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 26 Şubat, 2019

  Bilimp Görev Aracı işletmenize ne sağlar?

  Bilimp Görev Aracı, işletmelerde öncelikle izlenebilirlik, ölçülebilirlik, raporlanabilirlik, koordinasyon, hız ve güvenli iletişim sağlıyor. Aylar sonra bile geriye dönüp ilgili görevi kimin yaptığını görebiliyorsunuz. Böylelikle verimliliğiniz artıyor, maliyetleriniz azalıyor, olası hataların önüne geçiyorsunuz.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 25 Şubat, 2019

  Şirketlerin takvim araçlarından beklentileri

  Takvim uygulamaları; şirketlerin, kurumların ya da iş profesyonellerinin en fazla kullandığı iş araçları arasında bulunuyor. Toplantı, randevu gibi programları takvim araçlarıyla yönetiyorlar.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 24 Şubat, 2019

  Yeni nesil Bilimp Takvim Aracı’nın yetenekleri

  Bu yazımızda, yeni nesil yeteneklere sahip Bilimp Takvim Aracı’nın özelliklerinden bahsedeceğiz. Bilimp Takvim Aracı, şirketlere ve kurumlara, birçok uygulamada olmayan yenilikleri, hızı ve kolaylığı sunuyor.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 06 Şubat, 2019

  KVKK’ye göre hak ihlalinde bulunan veri sorumlularını ne tür cezalar bekliyor?

  Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uymayan veri sorumluları 1 milyon TL’ye kadar idari para cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Bu hak ihlalinin idari para cezasının yanı sıra cezai ve hukuki sorumluluğu da var.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 06 Şubat, 2019

  Plazalar ve iş merkezleri yüksek cezalarla karşılaşabilir.

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uyulmaması halinde 1 milyon TL’ye kadar idari para cezasıyla karşılaşabilecek veri sorumlularından biri de plazalar ve iş merkezleri gibi işletmeler.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 06 Şubat, 2019

  Bilimp Ziyaretçi Yönetimi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyumludur

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında özellikle verileri işleyen şirketler çok ciddi idari para cezasıyla, cezai ya da hukuki sorumluluklarla karşı karşıya kalabilir. İşte, "Bilimp Ziyaretçi Yönetimi" özellikle bu ihtiyaçtan yola çıkılarak geliştirildi.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 31 Ocak, 2019

  Akıllı bildirim sistemlerinin iş yönetimindeki önemi

  Hızla gelişen teknoloji beraberinde hızlı/anlık iletişimi de getirdi. Peki, bu hızlı/anlık iletişim iş hayatımıza nasıl yansıyor ve bunu yönetmek için ne yapmalıyız? Bu yazımızda aradığınız yanıt olan “akıllı bildirim sistemleri”ni inceleyeceğiz.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 31 Ocak, 2019

  BİRİ, tüm sektörlerde geniş kullanım potansiyeline sahip

  Bilimp’in akıllı bildirim sistemi BİRİ, bireysel kullanımdan küçük ve orta ölçekli işletmelere, holdinglerden her türlü kamu kurumuna kadar geniş bir kullanım potansiyeline sahip. Tekstilden otomotive, inşaattan enerjiye tüm sektörlerde çalışanların iş yönetimini kolaylaştırıyor.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 29 Ocak, 2019

  Kişisel Veri Nedir?

  Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel veriden söz edebilmek için, verinin bir gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 28 Ocak, 2019

  Kişisel Verilerin Koruma Kanunun Anayasal Dayanağı

  Avrupa Birliğine uyum kapsamında hazırlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun dayanağı 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile Anayasanın özel hayatın gizliliğini düzenleyen 20. maddesine dayanmaktadır.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 21 Ocak, 2019

  Mobil anlık mesajlaşmanın iş yaşamındaki önemi

  Akıllı telefonlardan önce mobilden mesajlaşmanın tek yolu SMS’ti. Anlık mesajlaşma kavramı mobilde ilk kez 2005 yılında ortaya çıktı. Bu dijital iletişim tarihinde dönüm noktasıydı. Wi-Fi ya da mobil internet üzerinden çalışan mobil mesajlaşma ilk başta sohbet amaçlı kullanılırken, uygulamalar geliştirildikçe fotoğraf, video, dosya gibi paylaşımlar da mümkün hale geldi.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 21 Ocak, 2019

  Bimesaj, kurum içi mobil mesajlaşmada ne sağlar?

  Bilimp mobil mesajlaşma uygulaması Bimesaj ile kurum içi anlık mesajlaşmayı farklı bir boyuta taşıdı. Bu yazımızda Bimesaj’ın “iş aracı” olarak faydalarını sizler için inceledik.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 20 Ocak, 2019

  Bilimp Paylaşım Aracı’nın perakende sektöründe kullanımı

  Perakende sektöründe faaliyet gösteren mağazalar zinciri düşünün. Bu mağazalar zincirinin ülke genelinde onlarca mağazası bulunuyor. Her mağazada da en az on kişi çalışıyor. Böylece toplam çalışan sayısı binli rakamlara ulaşıyor.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 19 Ocak, 2019

  Bilimp Kurumsal İçerik Paylaşım Aracı ne sağlar?

  Bilimp’in yeni nesil paylaşım aracı, kurum içi iletişiminizi interaktif hale getirir. İçeriği kullanıcılar tarafından oluşturulan, yayınlanan ve etkileşim sağlayabilen akıllı paylaşım aracıdır. Paylaşımların kimler tarafından yapılabileceği yetki parametreleriyle düzenlenebilir.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 16 Ocak, 2019

  İnsan Kaynakları Yönetiminde Kurumsal İçerik Paylaşımı

  “Paylaşım” denilince aklınıza ilk gelen ne? Tabi ki sosyal medya paylaşımları… Seviniyoruz, fotoğraf paylaşıyoruz. Üzülüyoruz, özlü söz paylaşıyoruz. Hepimiz bu paylaşımları çok seviyoruz… Her gün sosyal medya platformlarında milyarlarca paylaşım yapıyoruz. Evet, “İçerik paylaşmak” artık yaşamımızın bir parçası haline geldi.

  DAHA FAZLA BİLGİ