• 14 Mayıs, 2019

  KVKK “açık rıza” metni nedir?

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 'nun (KVKK) yürürlüğe girmesiyle birlikte “açık rıza” kavramını sıkça duyar olduk. “Açık rıza”, KVKK Kanunu’nda, “Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” şeklinde tanımlanıyor.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 13 Mayıs, 2019

  “Açık rıza” alırken nelere dikkat etmeliyiz?

  “Açık rıza”nın, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) göre, belirli bir konuya ilişkin olması, rızanın bilgilendirmeye dayanması ve özgür iradeyle açıklanması gerekiyor. Belirli bir konuyla sınırlandırılmayan ve ilgili işlemle sınırlı olmayan genel nitelikteki açık rızalar hukuken geçersiz sayılıyor.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 25 Mart, 2019

  Kişisel veriler ancak kişinin açık rızasıyla işlenebilir

  Anayasa’nın 20. maddesine göre; herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 24 Mart, 2019

  Veri sorumlusu, hak ihlallerini 72 saat içinde bildirmekle yükümlü

  Kişisel Veri İhlali Bildirim Usul ve Esaslarına İlişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 24.01.2019 tarih ve 2019/10 sayılı kararına ilişkin duyuru yapıldı. Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 12. maddesinin 1 numaralı fıkrasında veri sorumlusunun;

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 22 Mart, 2019

  Turizm sektöründe ihlal bildirimleri artıyor

  Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12. maddesinin 5 numaralı fıkrasında, “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir” hükmü bulunuyor.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 21 Mart, 2019

  Sağlık verileri, ‘özel nitelikli kişisel veri’ kapsamında

  Doktor kontrolünde ilaç kullanan kişiler, özel nitelikli bu sağlık verisinin ilaçların temin edildiği eczane tarafından herhangi bir işleme şartına dayanmadan, üçüncü kişiyle paylaşılması hususunda şikayetçi olabiliyor. Bu da veri sorumlusu eczaneyi idari para cezasıyla karşı karşıya bırakabiliyor.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 20 Mart, 2019

  Bankalar veri ihlali riskiyle karşı karşıya

  Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12. maddesinin 5 numaralı fıkrasında “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi halinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir” hükmü bulunuyor.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 06 Şubat, 2019

  KVKK’ye göre hak ihlalinde bulunan veri sorumlularını ne tür cezalar bekliyor?

  Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uymayan veri sorumluları 1 milyon TL’ye kadar idari para cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Bu hak ihlalinin idari para cezasının yanı sıra cezai ve hukuki sorumluluğu da var.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 06 Şubat, 2019

  Plazalar ve iş merkezleri yüksek cezalarla karşılaşabilir.

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uyulmaması halinde 1 milyon TL’ye kadar idari para cezasıyla karşılaşabilecek veri sorumlularından biri de plazalar ve iş merkezleri gibi işletmeler.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 06 Şubat, 2019

  Bilimp Ziyaretçi Yönetimi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyumludur

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında özellikle verileri işleyen şirketler çok ciddi idari para cezasıyla, cezai ya da hukuki sorumluluklarla karşı karşıya kalabilir. İşte, "Bilimp Ziyaretçi Yönetimi" özellikle bu ihtiyaçtan yola çıkılarak geliştirildi.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 29 Ocak, 2019

  Kişisel Veri Nedir?

  Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel veriden söz edebilmek için, verinin bir gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir.

  DAHA FAZLA BİLGİ
 • 28 Ocak, 2019

  Kişisel Verilerin Koruma Kanunun Anayasal Dayanağı

  Avrupa Birliğine uyum kapsamında hazırlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun dayanağı 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile Anayasanın özel hayatın gizliliğini düzenleyen 20. maddesine dayanmaktadır.

  DAHA FAZLA BİLGİ