SATIŞ

Bilimp Satış Yönetim sistemi ile Satış ve pazarlama işlemlerini bir bütünlük içinde yürütün.Bilimp SATIŞ YÖNETİM SİSTEMİ

Bilimp Satış Modülü Pazarlama faaliyetleri ile başlayan ürün ve hizmet tanıtımı, müşteriler ile yapılan olumlu görüşmelerden sonra teklif oluşturma ve kabul edilen teklifin satış sözleşmesine dönüşmesi, satış sürecinin ilk ve en önemli adımıdır. Devam eden aşamada müşteriye, gördüğü yüksek ilginin devamı olarak beklentilerini karşılayacak şekilde ürün ve hizmet işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile satış sürecinin son adımı tamamlanmış olur. Tüm işlemlerin bir bütünlük içinde yürütülmesine, takip edilmesine ve raporlanabilmesine imkân sunar.
 • Proje teklif bilgileri hızlı teklif hazırlanması ve takibi ile satış ekibine etkili bir çalışma ortamı sağlar.
 • Teklif verilmeden, satış personelinin daha önce ki ziyaretlerindeki açıklamalar girilerek proje geçmişi takip edilebilir, yapılacak işler maddeler halinde durumları ile birlikte takip edilmesine imkân sunar.
 • Teklif oluşturulurken kolay ürün arama seçenekleri ile istenen ürüne hızlıca ulaşıp ekleme yapılabilir.
 • Teklif şartları, kurum ihtiyaçları ve analiz çalışmaları bilgileri ile teklif detaylandırılabilir.
 • Tek tuşla aynı bilgiler ile teklif çoğaltma işlemi yapılabilir, teklif hazırlanabilir ve indirim oranı/tutarı yazarak teklifteki ürünlere indirim uygulanabilir.
 • Satış personellerine yöneticiler tarafından prim girişleri ve onaylanan tutarlar girilerek personellerin primleri hesaplanabilmektedir.
 • Tekliflerin kısayol filtrelemesi ile seçilip satış sözleşmelerinin teklif detayları ile birlikte yapılmasına imkân sunar.
 • Sözleşmelere Hakediş planı oluşturabilir, özel şartlar girilebilir ve format kısıtlaması olmadan sözleşmelerin taranıp yüklemesi yapılabilir.
 • Destek sözleşmeleri, kapsam, cezai müeyyideler, sorumluluklar, imkânlar ve bakım periyotları detayları ile girilebilmekte ve sözleşme dokümanları taranarak yüklenebilmektedir. Ekler, Yöneticilerin gördüğü ekler ve genel ekler olarak ayrı şekilde görülmektedir.
 • Belirlenen tarihlerde satış faaliyetleri oluşturma, satış projesi ilişkilendirme ve faaliyet adımlarını maddeler halinde takip edilmesine ve faaliyetlerin maliyetlerini hesaplama imkânı sunar.
 • Stok ürün bilgileri, malzeme, hizmet, ürün tiplerinde oluşturularak, marka model, teknik özellikler, fiyat detaylandırılması ve her ürüne etiket basımı yapılabilmektedir.
 • Geniş ve kolay filtreleme özelliği ile proje teklifleri, satış sözleşmeleri, destek sözleşmeleri ve satış primleri raporlarını durum filtreleri, tarih aralıkları, proje tipleri, müşteri ve satış personelleri filtrelenerek alınabilir.
 • Raporları .docx, .xls,.xlsx, pdf formatlarında dokümante etme imkânı sunar.