ÖNERİ

Bilimp Öneri yönetim sistemi ile işyerinizde verimliliğinizi-üretiminizi artırın maliyetlerinizi düşürün.Bilimp ÖNERİ YÖNETİM SİSTEMİ

İşletme maliyetlerinizi düşünmek istiyorsunuz ama nerede gereksiz harcama yapılıyor, bilmiyor musunuz? Yeni bir ürün geliştirmeyi ve farklı pazarlara girmeyi amaçlıyorsunuz ama ne olacağını bilmiyor musunuz? Süreçleri hızlandırıp, daha az zamanda, daha hızlı çalışmanın yolunu araştırıyor ve bulamıyor musunuz? İşte Bütün bu soruların en iyi yanıtını Bilimp Öneri Yönetim Sisteminden alabilirsiniz.

ÖNERİ MODÜLÜ


Bilimp Öneri Yönetim Sistemi, işyerinde verimliliğin-üretimin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi, ürün kalitesinin yükseltilmesi, ürün geliştirilmesi vb. her türlü pratik, uygulanabilir çözümün sistematik bir yöntemle toplanmasını sağlıyor. Bilimp.AD Öneri sistemi sayesinde çalışanlar, iyileştirme ve geliştirmeye dönük görüş ve önerilerini sunma avantajını kullanırken, Firmalar da bu öneriler ile hedeflerine ulaşma konusunda katma değer sağlayacak olanlarını hayata geçirme avantajına sahip oluyor.

 • Öneriler kullanıcılar tarafından hızlıca ve kısa sürede tanımlanabilir.
 • Öneri tiplerine göre farklı öneri yöneticileri tanımlama imkanı sunar.
 • Öneri alanları ve bu alanlara bağlı olarak öneri alt alanları tanımlamayı sağlar.
 • Öneriler daha önceden tanımlanmış kriterlere göre değerlendirilip puanlanabilir, Kriterler ve puanlar öneri yöneticisi tarafından belirlenebilmektedir.
 • Değerlendirmeye sunulan öneriler için kurul tanımları yapılabilmekte, Kurul isimleri, kurulların hangi alanlarda değerlendirme yapacağı öneri yöneticisi tarafından tanımlama imkanı sunar.
 • Öneriler için durumlar (Reddedildi, Kurula gönderildi, vb.) tanımlanabilir ve bunlar yönetici tarafından değiştirilebilir.
 • Öneriler paylaşıma açılmadan veya detaylandırılmadan önce öneri yöneticisinin onayına sunulmasını sağlar.
 • Ön onaya gelen öneri yönetici tarafından reddedildiğinde bir red gerekçesi girilerek öneri sahibine bildirim yapılabilir.
 • Reddedilen önerilerin Red gerekçeleri tanımlanabilir.
 • Önerinin kabul görmesi durumunda öneri “detaylandırılması” için öneri sahibine geri gider ve bu durum bildirim merkezi yolu ile öneri sahibini bilgilerndirilmesine imkan sunar.
 • Öneri sahibi üzerinde çalıştığı projeyi taslak olarak kaydedebilir, öneriler otomatik olarak arşive alınır.
 • Öneri sahibi detaylandırdığı öneri yöneticiye göndermeden önce fikir alma amacı ile diğer çalışanlarla paylaşarak öneri değerlendirmesi yapabilir, yorum ve beğeni isteyebilir.


 • Öneri sahibine fikir almak istediği kişileri seçebilme imkanı sunarken, değerlendirme için termin girebilmektedir.
 • Öneri sahibi İş/Zaman planını oluşturabilir, kaynak atamaları yapabilir,format kısıtlaması olmadan ek ekleyebilir, fotoğraf galerisi oluşturabilir.
 • Öneri sahibinin kimlik bilgisini gizleyebilmesini sağlar. Kimlik bilgisi gizlenen öneriler arama, sorgulama ve değerlendirme ekranlarında “öneri sahibi adı” gizli olarak göstermektedir.
 • Öneri değerlendirmeye gönderilmeden önce kullanıcının fikrin kullanım haklarını şirkete devrettiğine dair bir “Kullanım Bildirgesi “ ni okuyup onaylama zorunluluğu vardır.
 • Kullanım bildirgesi içeriği öneri yöneticisi tarafından tanımlanabilme imkanı sunar.
 • Öneri yöneticisi önerileri daha önceden tanımlanmış kurulların değerlendirmesine sunabilmektedir.
 • Her kurul kendisinden önce yapılan tüm değerlendirmeleri, yorumları ve görüşmeleri öneri ekranından izleyebilmekte, ancak buradaki alanlara müdahale edilmesine izin verilmez.
 • Kullanıcıların kendilerine değerlendirme için gelen tüm önerileri tek bir ekrandan izleyebilmesini sağlar.
 • Bu ekrandan ilgili öneriyi seçip görüntüleyebilmekte, yorum görüş ekleyebilmekte ve tanımlanmış kirterlere göre değerlendirmesi sağlanmaktadır.
 • Önerilerin toplam puanının hesaplanmasında yapılan kurul değerlendirmelerinin puanlamaya etkisi tanımlanabilir olmasına imkan sunar.
 • Kullanıcılar yaptıkları her öneri için öneri durumuna bağlı olarak bir puan alabilmekte, hangi durumda ne kadar puan alacağı yönetici tarafından tanımlanabilmesini sağlar.
 • Öneriler, yönetici ekranı ile tek bir alandan kontrol edilebilmekte olup, düzenlemesi gereken önerilerin değişikliğini yapmaya imkan sunar.
 • Yönetici paneli sayesinde önerilerin durumları, hangi kullanıcıların ne kadar öneri yaptığını ve puanlamasını takip etme imkanı sunar.
 • Kullanıcı Paneli ile öneri yapan personeller diğer personeller ile sıralamasını karşılaştırabilir, puanını takip edebilir,yaptığı önerilerin durumlarını kontrol edebilmektedir.
 • Bilimp Öneri Yönetim Sistemi detaylı ve kolay raporlama sistemine sahiptir. Bu sayede öneriler raporlanabilmekte, Personellerin öneri performans grafikleri alınabilmektedir.