KALİTE

Bilimp Kalite modülü ile Kalite sisteminin öngördüğü tüm süreçleri kolaylıkla yönetin.Bilimp KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Bilimp Kalite modülü ile kalite sisteminin öngördüğü şekilde ilk başvuru, belge yenileme tescil olarak belge başvurularının ( Kalite, Marka Tescil, Patent, Faydalı Model, Hizmet Yeterlilik Belgesi, Ruhsat, Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili vb.)takibi ve bu belgelerin hangi projeye istinaden alındığı takip etme imkânı sunar.

KALİTE MODÜLÜ


Başvurularda gerekli olan belgelerin listesi girilebilir ve ayrıca gerekli olan dokümanlar yüklenebilir. Başvurulara istinaden onaylanan veya onaylanmayan belgelerin takibi yapılabilir.


  • Denetleme bilgileri sonuçları ile birlikte takip edilebilir, belgelerin son geçerlilik tarihine yakın bir zaman da ilgili kişilerin bildirim merkezine veya mail adresine bilgilendirme yaparak takibi kolaylaştırır.
  • Kalite belgeleri yönetimi ile Kalite evraklarının tümünün dijitalleşmesi en önemli özelliklerindendir. Kalite evrakları sistem içerisine yüklenerek gerekli olduğundan bu alandan indirilebilmektedir.
  • Düzeltici/Önleyici faaliyetler girilebilir, proje ekibi ve sorumluları, alınacak önlemler, departman kontrolü ve sorumlu birim kontrolleri girilebilir. Kalite belgelerinin yenilenme işlemleri ilgili personele yenilenme değerlendirmesi olarak kolayca ulaşmaktadır.

  • Personellerin görev tanımlarına istinaden altında sorumlulukları, temsilleri, yetkileri ve nitelikleri tanımlanarak çalışan personellerin görevine göre bu bilgileri personelin özlüğüne otomatik olarak sunar. Belge imha kayıtlarının bilgilerini, Belge Arşivleme ve arşivlenen dosyaların taleplerinin yapılmasına kolaylık sağlar.
  • Talimat bilgileri, süreç bilgileri, prosedür bilgileri, politika bilgileri yönetilebilir. Kolay filtreleme ve detaylı raporlamalar sayesinde kalite dokuman raporları detayları, düzenleyici faaliyet raporları, alınan belgelerin durumları departman ve birim raporları ile başvurusu yapılan belgelerin durumlarının detaylı olarak takip edilebileceği raporlar alınabilmektedir.
  • Arşiv raporlamaları ile arşiv talepleri ve imha kayıtları formları alınabilir.