İNSAN KAYNAKLARI

Bilimp ile İnsan Kaynağı yönetiminde akıllı teknolojilere terfi edin.Bilimp İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ

Bilimp insan Kaynaği yönetim sistemi Özlük yönetiminden maaş hesabına,talep yönetiminden eğitime tüm işlemleri yeni nesil mobil platformlarda gerçekleştirin. İnsan kaynağınızın performansını arttırın, yönetimini kolaylaştırın. Bilimp, Mevzuatlara( 5510,5746 ) uygun olarak AR-GE merkezleri, Kurum ve Firmalar için personel maaşı hesaplama işlemlerini gerçekleştirir.

PERSONEL İŞLEMLERİ


 • Personel özlüğü oluştururken gerekli olan tüm bilgiler (kimlik bilgileri, aile bilgileri, SGK bilgileri, ücret bilgileri vb.)bilgileri girilir.
 • Personellere ait dokümanlar (Diploma, sertifika, fotoğraf vb.) herhangi bir limit olmaksızın sistemde saklanır.
 • Personellerin AR-GE bilgileri girilebilir.
 • İş kazası bilgileri ve alınan sağlık raporları bilgileri girilebilir. Girilen rapor personel puantajına işlenir.
 • Hareket işlemleri sayesinde tek ekrandan personelin görev yeri, günlük ücreti, departmanı görevi, ARGE tipi ve net maaş değişikliği yapılabilir
 • Online iş başvuru kayıtları bilgileri bireysel iş başvuru menüsüne otomatik aktarılarak değerlendirme imkânı sunar.
 • Özlük bilgilerinde personellerin yönetici tanımlamaları sayesinde organizasyon şemaları otomatik oluşturulabilir.
 • Firmalara göre, yöneticilere göre, departmanlara göre ve departman personellerine göre organizasyon şemaları görülebilir.

İZİN İŞLEMLERİ


 • İzin talepleri tek ekrandan kolay şekilde yapılmakta olup, personel anlık olarak kalan izinlerini görerek izin talebini gerçekleştirebilmektedir.
 • Personel izin dilekçelerini yöneticilerin takip etmesini sağlar.
 • İş kanununda belirtilen yasal izin süreleri(Doğum, Ölüm vb.) kaydedilerek personel izin işlemi esnasında izin günleri otomatik olarak getirir.
 • İzin dilekçelerini izleme imkânı sunar.
 • İzin kullanım bilgileri takip edilebilir, düzeltme işlemleri yapılabilir.
 • Personel izin tahakkukları personelin kıdem yılına göre otomatik oluşmaktadır.PUANTAJ & MAAŞ İŞLEMLERİ

Bilimp.Desk ile yoğun ziyaretçi trafiğine sahip kurumunuz için yüksek güvenlik, verimlilik ve yönetilebilirlik sağlayın.


PUANTAJ İŞLEMLERİ


 • DKS programları entegrasyonu ile personel giriş-çıkışları takip edilebilir.
 • Günlük veya aylık olarak toplu puantaj işlemleri yapılabilir.
 • Mevcut puantajların bir sonraki döneme aktarılma işlemi yapılabilir.
 • AR-GE personellerinin doktora ve yüksek lisans için dışarıda geçirdiği süre ile faaliyet kapsamında dışarıda geçirilen süre işlemleri takip edilebilir.

MAAŞ İŞLEMLERİ

 • Mevzuata uygun olarak Serbest bölge, Ar-Ge ve Teknopark çalışanlarının maaş hesaplamaları yapılabilmektedir.
 • Toplu ve Tekli bordro hesaplama seçenekleri mevcut olup, ay içerisinde birden fazla bordro oluşturulabilir, istenirse bordrolar aynı form üzerinde birleştirilebilir.
 • Detaylı olarak fazla mesai bilgileri takip edilirken, puantaj ve bordro hesaplamalarına otomatik olarak yansıtılır.
 • Kıdem ve İhbar tazminatı güncel parametreler doğrultusunda hesaplanabilir.
 • Genişletilmiş personel raporları sayesinde personel profil, personel sayıları, departmanlara göre personel sayıları, personel yetkinlik ve aylık eksik çalışma raporları vb. detaylı raporlar alınabilir.
 • AR-GE personelleri raporu, teşvik raporları ve maliyet raporları alınabilir.
 • Personellerin senelik izin raporları, tarih bazında izinli personeller raporları alınabilir.
 • Detaylı maaş raporlamaları ile maaş toplamları(icmal, özel kazanç ), maaş bordroları, banka raporları, sgk raporları (e-bildirge, matrah, kesinti, vb.), kesinti raporları(Nafaka, icra, sendika), fazla mesailere ait raporlar olarak ve bu raporların alt detaylarında bulunan raporlar alınabilir.
 • Ayrıca insan kaynakları içerisinde talep menüsü ile kurumda taleplerin yönetilmesi merkezi yerden sağlanmaktadır.
 • Kurum içerisinde kullanıcının talep oluşturmasını, talepleri takip etmeyi ve talep değerlendirme ekranı ile yapılan istekleri hızlı ve kolay şekilde değerlendirmeyi sağlar.
 • Demirbaş,Gıda,Kırtasiye,Basılı Materyal, Konaklama, Ulaşım, Harcırah, Harcama, Fazla Mesai, İzin, Araç,Bilgi işlem ve Puantaj Düzeltme Talepleri yapılmaktadır.
 • Talepler ayrı ayrı kişi/kişilere değerlendirme işlemi için tanımlama yapılabilir.
 • Konaklama,ulaşım,araç taleplerinin değerlendirme işlemleri yapıldıktan sonra talebi yapan kişiye geri bildirim yaparak bilgilenmesini sağlar.
 • Yapılan tüm talepler ile ilgili maliyet bilgileri girilerek, maliyet hesaplaması yapma imkanı sunar.
 • Geniş ve detaylı raporlamalar sayesinde taleplerin raporları alınabilir,her bir talep için maliyetler takip edilebilir.