Bilimp Açarlar

Bilimp Ne Sağlar?

  Bilimp Ne Sağlar
  Azaltır
 • Lisans maliyetlerini
 • Zaman maliyetlerini
 • İletişim sorunlarını
 • Şikayetleri
  Bilimp Ne Sağlar
  Arttırır
 • İş kalitesini
 • İletişim kalitesini
 • Memnuniyet düzeyini
 • Kurum imajını
  Bilimp Ne Sağlar
  Korur
 • Para ve İdari cezalardan
 • Bilgi kayıplarından
 • İş kayıplarından
 • İletişim kazalarından
  Bilimp Ne Sağlar
  Sağlar
 • Yasal yükümlülükleri
 • Personel katılımcılığı
 • Şeffaflık ve Disiplin
 • Kurumsal hafıza

Bilimp Ne Sağlar?

Herkes Kullanabilir

Bilimp'in Hikayesi

Bilimp’in logosu Türk mitolojisinden esinlenerek tasarlandı. Mitolojide “Su” elementi aşağı bakan bir üçgen ile simgelenmektedir. “Toprak” elementi ise benzer şekilde ortasında yatay bir çizgi olan üçgen ile sembolize edilmektedir. Logoda bir araya gelen su ve toprak sembolleri bir ağaca (doğaya) hayat vermektedir.

İçi dolu üçgenin içerisinde bulunan çizgiler ise bu ağacın köklerini ifade etmektedir. Toprak ve su nasıl ki doğal yaşamın kaynağı ise; Bilimp de benzer şekilde sahip olduğu Yeni Nesil Akıllı teknoloji ile kullanıldığı işletmelerde dijital yaşamın kaynağını oluşturmaktadır. Logoda bulunan çizgiler, dijital omurgayı oluşturan iletişim ağını ifade etmektedir.


Bilimp'in Hikayesi

Bilimp Teknolojisi


Ücretsiz kullan


30 GÜN ÜCRETSİZ kullan