Aydınlatma Metni

Teracity Yazılım Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Ltd Şti.

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak verilerinizin işlenmesi, saklanması ve diğer kurumlarla paylaşılması hususlarında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun hareket ediyor ve gerekli önlemleri alıyoruz.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları;

Paylaştığınız kişisel verileriniz genel olarak ;

İş Ortağı/Tedarikçi/Ziyaretçi/Çalışan/Müşteri ilişkilerini kurabilmek,

İletişime yönelik idari operasyonları yapabilmek,

amacıyla işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanması ve Saklanması

Paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

Kişisel verileriniz elektronik ortamda, fiziksel ortamda veya karma olarak her iki şekilde de saklanabilmektedir. Saklandıkları ortama yetkisiz erişimin engellenmesi, kaybolmaması, çalınmaması ve zarar görmemesi için almamız gereken önlemlerin veri sorumlusu olarak farkındayız. Bu tedbirler şirketimiz tarafından alınmaktadır.

Verileriniz yasal saklama süreleri boyunca saklanacak, bu süre sona erdiğinde silinme veya anonimleştirme yöntemleri ile şirketimizden çıkartılacaktır. Yasal saklama süresi belirtilmemiş olan verileriniz işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanacak ve işlenecektir.

 

Kişisel Verilerin aktarılması;

Kişisel verileriniz kanunlar ve mevzuatlarca belirtilen amaçlarla ;

  • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

  • Düzenleyici, denetleyici kurumlara

  • Hissedarlarımıza aktarılabilecektir.

 

İlgili Kişinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi gereğince şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, aktarıldığı kurumları bilme, eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme haklarına sahipsiniz.

Yine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7.maddesinde tarif edilen şartlara uygun olarak kişisel verilerinizin anonimleştirilmesini, silinmesini, yok edilmesini talep edebilirsiniz.

 

İletişim İçin

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak veya verilerinizin anonimleştirilmesi ile ilgili başvuru yapmak isterseniz talebinizi kurumumuza aşağıda Tablo _1 Başvuru Yöntemleri’nden herhangi biri ile yapabilirsiniz.

Posta Adresi
19 Mayıs Mh. Uğur Mumcu Bulvarı No:120 Nilüfer BURSA
İrtibat Kişisi
Nihal BİLAL
Telefon Numarası
0850 222 2746

Saygılarımızla
Teracity Yazılım Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Ltd Şti.

© 2022 Bilimp Tüm Hakları Saklıdır. | Tel: +(90) 850 222 27 46 | E-posta: info@bilimp.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram