5

Kişisel Veri ile ilgili tüm sözleşmeleri 6698 sayılı yasaya uygun hale getirin.

Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında veri sorumluları hem veri işleyenlerle hem de çalışanları, müşterileri veya tedarikçileri ile yaptıkları sözleşmeleri gözden geçirmeli, bu sözleşmelerde kişisel veri güvenliğine ilişkin maddelerin de yer almasını sağlayacak düzenlemeler yapmalıdır.

Bilimp Kişisel Veri Yönetim aracı

  • Personelinizle yapacağınız gizlilik sözleşmesi ve disiplin yönetmeliğini şablon olarak sağlar,

  • Şablonlar üzerinde revizyon yapılmasına imkan verir,

  • Yeni dokümanlar oluşturulmasına izin veren bir yapı sunar,

  • Dokümanların en güncel halinden geriye dönük olarak tüm revizyonlarını dokümanlar arasındaki ilişkiyi koparmadan izlemenize izin verir,

  • İdari işler aracı altında imzaladığınız tüm sözleşmelerinizi arşivlemenize olanak sağlar.

© 2019 Bilimp Tüm Hakları Saklıdır. | Adres: 19 Mayıs Mah. Uğur Mumcu Blv. No:120 Nilüfer, BURSA, TÜRKİYE
Tel: +(90) 850 222 27 46 | Emaıl: info@bilimp.com
arrow-left-circlearrow-right-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram