4

Kişisel Veri ve bilgi güvenliği ile ilgili politikalarınızı belirleyin. İlgili kişilerle paylaşın.

Veri sorumluları tıpkı bir kalite yönetim sistemi dokümantasyonu oluşturur gibi Kişisel verilerin korunmasına ilişkin saklama ve imha politikalarını oluşturmalı, süreçlerini ve prosedürlerini tanımlamalıdır.

Kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak hazırlanan politika, prosedür, talimat ve formlar yani kısaca dokümantasyon beraberinde bir doküman yönetim sistemi ihtiyacını da getirmektedir. Çünkü birçok karar, tebliğ veya yasa değişikliğinde hazırlanan dokümanlar revize edilmeli, güncel dokümanların yayınlanması sağlanmalıdır.

 

Bilimp Kişisel Veri Yönetim aracı

  • Aydınlatma yükümlülüğü, Açık rıza beyan metni, Gizlilik sözleşmesi ve Disiplin yönetmeliği dokümanlarını size hazır içerik olarak sağlar,

  • Politikalar, prosedürler tanımlamanıza izin verir,

  • Dokümanlar üzerinde revizyon yapabilme,

  • Revizyonlar ve ilk doküman arasındaki ilişkiyi koparmadan geriye dönük doküman izleme,

  • Hedef kitle seçimi ile dokümanların şirket, şube, departman veya görev bazında paylaşımını yapar.

  • Ortak doküman klasöründe Kişisel Veri Yönetimine ilişkin dokümanlar otomatik olarak yayınlanır.

  • Yeni başlayan personele dokümanlar doğrudan görev olarak iletilir.

© 2019 Bilimp Tüm Hakları Saklıdır. | Adres: 19 Mayıs Mah. Uğur Mumcu Blv. No:120 Nilüfer, BURSA, TÜRKİYE
Tel: +(90) 850 222 27 46 | Emaıl: info@bilimp.com
arrow-left-circlearrow-right-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram