3

Kişisel Veri envanterinizi tespit edin. Riskleri ve önlemleri belirleyin.

Veri sorumluları iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetlerinin neler olduğunu tanımlamalıdır. Sonrasında bu verinin işleme amacı , veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkisi kurulmalı, ne kadar süre saklandığı ve bu kişisel verinin nasıl korunduğu açıklanmalıdır.  Bu şekilde detaylandırılan envantere Kişisel Veri Envanteri adı verilmektedir. 

  • Kişisel veri envanteri canlı bir envanterdir. Zaman içinde olabilecek tüm değişikliklerde envanter gözden geçirilmeli ve düzenlemeler yapılmalıdır.
  • Ayrıca VERBİS'e kayıt zorunluluğu olan veri sorumluları için Kişisel veri envanterinin VERBİS'e de kaydedilmesi ve değişik durumunda güncellenmesi de gerekmektedir.

Bilimp Kişisel Veri Yönetim aracı ile;

  • VERBİS’e uygun olarak veri envanteri oluşturmak

  • Gerçek kişileri personel, ziyaretçi, tedarikçi, vb. şeklinde gruplandırmak

  • İşlenen kişisel verileri gerçek kişi grupları ile eşleştirerek kayıt altına almak

  • Verilerin paylaşım durumlarını ve paylaşıldığı kurumları belirlemek

  • Saklama sürelerini ve saklama ortamlarını belirlemek

  • Veri güvenliğine ilişkin alınan önlemleri izlemek

  • Veri aktarımlarını kayıt altına almak

mümkündür.

© 2019 Bilimp Tüm Hakları Saklıdır. | Adres: 19 Mayıs Mah. Uğur Mumcu Blv. No:120 Nilüfer, BURSA, TÜRKİYE
Tel: +(90) 850 222 27 46 | Emaıl: info@bilimp.com
arrow-left-circlearrow-right-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram