b
i
l
i
m
p
bilimp

BİLİMP

BİLİMP MODÜLLER

AR-GE

Ar-ge modülü, projeler ile ilgili tüm faaliyetlerin tanımlaması ve proje sürecinin takip edilmesi için, Ar-ge ve Tasarım Merkezleri için özel olarak tasarlanmıştır.

 • Planlanan, devam eden ve tamamlanan tüm AR-GE projeleri, işletme ihtiyacının yanında TÜBİTAK ve KOSGEB formatlarına uygun olarak da yönetilebilir,
 • İş paketleri ve iş zaman planları oluşturabilir ve uygunlukları takip edilir,
 • İş paketlerinde çalışacak personel ataması yapılırken personel maliyeti ile diğer maliyetler dahil edilerek proje maliyeti ve alınacak destekleri sistemde net olarak izlenebilir,
 • Proje / personel atamaları sürecinde, personel eforları takip edilerek hatalar bertaraf edilir,
 • İş paketinde personel ataması yaparken personelin o ayki adam/ay süresi otomatik olarak hesaplanarak 1 adam/aydan fazla girişi farklı renkle belirterek kontrol sağlanabilir,
 • Proje bilgileri, iş paketleri, personel maliyetleri ile ulaşım, danışmanlık, eğitim vb. diğer maliyetlerin planlanan maliyet ve gerçekleşen maliyetleri ayrı ayrı takip edilerek planlama sapmaları raporlar üzerinden takip edilebilir. destek ödemeleri ve iş/zaman planı raporlamaları dinamik olarak alınarak, raporlama için ayrılan zamandan tasarruf edilebilir,
 • Proje ve projeye bağlı iş paketlerinin grafikler ile desteklenmiş olarak iş/zaman plan raporu alınabilir.

İNSAN KAYNAKLARI

AR-GE ve Tasarım Merkezleri bünyesinde görev yapan tüm personellere ilişkin süreçlerin mevzuata uygun ve kolayca yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 • 5746, 4691 ve 5510 sayılı kanunlara uygun olarak hızlı ve kolay maaş hesaplanır,
 • Kayıtlara uygun olarak dinamik organizasyon şeması ve personel albümü oluşturulabilir,
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde personel giriş ve çıkış sistemlerine (kart, parmakizi, yüz tanıma vb. ) entegre olarak kolayca puantaj yapılabilir,
 • Personele ait bilgi, evrak ve dokümanın tamamı bir defa girilerek, entegre çalışma özelliği sayesinde tekrar bilgi girişleri önlenir, yetki çerçevesinde erişim kolaylığı sağlanır,
 • Gelir vergisi matrahı ve vergi istisnalarını kolay bir şekilde hesaplanır, detaylı ve etkin raporlama sağlanır,
 • Sistemde otomatik hesaplanan maaşlara ait bankaya gönderilecek dosya, sistem tarafından hazırlanır,
 • Maaş bordroları rapor çıktısı ihtiyaç duyulması halinde e-posta/SMS olarak da personellere gönderilebilir,
 • Personellerin departman, personel tipi, dönem vb. birçok kritere göre maaş veya özlük bilgileri gelişmiş raporlama seçenekleri ile raporlanır.

KALİTE

AR-GE ve Tasarım Merkezinizin kalite süreçlerini, başvurudan belgelendirmeye kadar kolayca yönetilmesini sağlamak için tasarlanmıştır.

 • AR-GE ve Tasarım Merkezinizin sahip olduğu kalite belgeleri, patent, faydalı model vb. başvuruları kolaylıkla takip edilir,
 • AR-GE ve Tasarım Merkezinizin Kalite doküman yönetimi, Düzenleyici faliyet ve revizyon isteklerinin yönetimi yapılır ve raporlanır,
 • Sistemde yetki verilen kullanıcılar yayınlanan kalite dokümanlarına en son revize edilmiş haliyle kolayca ulaşılabilmektedir. Dokümanların yayınlandığı ilk halinden en son revizyona kadar ki tüm değişiklikler doküman içeriğinde saklanır,
 • Kalite modülü, kurumlarda kalite sisteminin kurulmasını kolaylaştırdığı kadar, sistemin sürdürülebilir olmasında destekleyici olmaktadır,
 • Patent, faydalı model, kalite belgelerinin takibinde kişisel hatalar ve önemli kayıpların yaşanmaması için bir uyarı mekanizması mevcuttur,
 • Kullanıcı tarafından belirlenen kritik zamanlarda uyarı bilgisi bildirim merkezi, e-posta veya SMS yolu ile belirlenen kullanıcılara ulaşmaktadır,
 • Raporlar alt menülerinde kullanılan sisteme ilişkin tüm durum raporlarını, kurum çalışanları yetkileri düzeyinde istedikleri çeşitlilikte alabilmektedirler.

AKADEMİ

AR-GE ve Tasarım Merkezinde veya kurum dışındaki eğitimin planlamasını ve detaylı takibini yapmak üzere hazırlanmıştır.

 • Eğitim menüsünde müşteri ve personel eğitimi olarak iki ana başlıkta planlama yapılabilir,
 • Eğitim planında belirlenen personellere ajanda ve bildirim merkezi üzerinden bilgilendirme yapılır,
 • Alınan eğitimlerin takibi personel ve departman bazında yapılabilir,
 • Yapılan tüm eğitim dokümanları ve sunumlar arşivlenebilir ve gerektiğinde kullanılabilir,
 • Eğitimler detaylı olarak tanımlanabilir,
 • İnsan Kaynakları modülü ile entegrasyon özelliği ile, personelin aldığı eğitimler, özlük kartına otomatik yansır,
 • Ar-ge ve Tasarım Merkezi tarafından yapılan akademik yayınların takibi yapılabilir,
 • İç ve dış eğitimlerin değerlendirilmesi için, eğitime uygun formlar kullanıcı tarafından tasarlanabilir,
 • Detaylı rapor menüsü ile yıllık planlama, personel bazlı raporlama, istatistik amaçlı detaylı raporlar alınabilir.

ETKİNLİK VE MEDYA

AR-GE ve Tasarım Merkeziniz ile ilgili etkinliklerinizi ve medya bilgilerinizi yönetmeyi aynı zamanda düzenlemenizi sağlayan modüldür.

 • Etkinlik ve medya olarak firma hakkında yayınlanan haberler, reklamlar, basın bültenleri ve basılı yayınların arşivlenmesi ve raporlanması yapılabilir,
 • Firmanın katıldığı kongre ve fuarların içerik yönetimi yapılabilir,
 • Sistemde yetki verilen kullanıcılar etkinlik ve medya haberi girebilir, bu etkinliklerin yönetimini sağlayabilir.
 • AR-GE ve Tasarım Merkezi hakkında yapılan tüm medya haberleri ve kurumu ilgilendiren etkinlikle kayıt altına alınarak detaylı bir arşiv oluşturabilir,
 • Raporlar kısmı ile hangi konu hakkında, hangi yayın organında ve hangi tarihte yayınlandığı gibi seçenekler ile rapor hazırlanabilmektedir,
 • Ajans, yayın organı, haber mecrası, yayın türü gibi gruplar oluşturulabilir.

BİLGİ İŞLEM

AR-GE ve Tasarım Merkezinizin aynı veya farklı binalardaki kullanıcı taleplerinin, cihazların ve networkün kontrolünü sağlamak ve takip edebilmek üzere geliştirilmiştir.

 • Bilimp’te kullanıcıların yaptığı tüm işlemlerin ve alınan raporların log kayıtları detaylı şekilde tutulur ve ihtiyaç duyulduğunda raporlanır,
 • RFID ile tüm cihazların, demirbaş hareketleri, sayım ve durum bilgileri en hızlı şekilde takip edilir, raporlanır,
 • Envanter Takip Menüsü ile bilgi işlemin envanterine bulunan tüm cihazların (pc, notebook, yazıcı, tarayıcı) demirbaş numarası ile takip edilebilir,
 • Modüllerde kullanılan sabit tanımlar, bilgi işlem birimi personeli tarafından kontrollü bir şekilde yönetilebilir,
 • Cihazların periyodik bakım ve arıza nedeniyle firmalara tutanakla teslimi ve bu tutanakların sistem üzerinden takibi bu modül sayesinde kolayla yapılır,
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezinin sahip olduğu domain, hosting ve ssl sertifikaları kayıt altına alınıp son geçerlilik tarihinden önce belirtilen personellere bilgilendirme yaparak süresi dolmadan önce işleme alınmasını sağlar,
 • Bütün talepler Bilimp’ten ! Bilgi İşlem menüsü aracılığı ile tüm kullanıcı talepleri girilerek takip edilir ve sonlandırılır.

FAALİYET RAPORLAYICI

FAR ile yolunuzu aydınlatıyoruz…
FAR, işletmenin ihtiyaçlarına uygun raporları üretebilmesi için dinamik raporlayıcı olarak tasarlanmıştır.

FAR; müşterilerin kendi istekleri doğrultusunda her türlü raporu geliştirmesine imkân vermektedir.

 • Karar alma süreçlerini kolaylaştıracak bilgilere etkili, kolay ve hızlı biçimde ulaşmayı sağlayacak raporları, kullanıcı kendi ihtiyacı doğrultusunda tasarlayabilir,
 • Karar vericilerin, arge çalışanlarının veya iş süreci sahiplerinin, yazılım teknik personeline ihtiyaç duymadan detaylı raporlar üretebilmeleri zamanın yanında insan kaynağından da tasarruf sağlar,
 • Bilginin, kullanıcının ihtiyacına göre raporlanabilmesi sayesinde en yüksek fayda sağlanabilir,
 • Stratejik öneme sahip olan performans ölçme değerlendirme sistemleri daha kolay kurulabilir,
 • Tahminlerle hareket edilmeyip verilere göre kararlar alınarak çalışanlara bu kültür aşılanabilir.
 • Bilimp’te alınan tüm raporlar xls, pdf, jpg, html, txt gibi birçok formata sorunsuz şekilde aktarılır, belirtilen adreslere e-posta şeklinde iletilebilir.

ASİSTAN

AR-GE ve Tasarım Merkezinin hızlı ve verimli bir şekilde iletişim kurabilmesini sağlayan modüldür.

 • AR-GE ve Tasarım Merkezlerinde yöneticilerin asistanları ile hızlı ve verimli bir şekilde iletişim kurabilmesini sağlar,
 • Telefon aramaları; arayan kişi, konu, tarih bilgisi ile birlikte kayıt altına alınır ve raporlanır, Randevular takip edilir ve düzenlenebilir,
 • AR-GE ve Tasarım Merkezine gelen ziyaretçi, ziyaret süresi programda kayıt altına alınır. Ziyaretçi arşivi firma ve kişi bazında raporlanır,
 • Kurum içerisinde, verilen yetki çerçevesinde program üzerinden mesaj gönderme ve mesaj arşivi oluşturma ve raporlama sağlanır,
 • Programın uyarı ve hatırlatma menüleri ile günlük süreçler aksamadan ilerler,
 • Kurumun hafızası, adres defteri özelliği ile digital hafızaya dönüştürülebilir,
 • Asistan faaliyetleri kaydedilerek arşiv oluşturulur ve raporlanabilir.

İLETİŞİM

Müşteriler ve çalışan personel ile etkin bir iletişim başarının önemli kriterlerinden biridir.

Bilimp İletişim, işletmedeki son gelişmeleri, yenilikleri, ürün tanıtımlarını duyurmak, etkin iletişimi sağlamak ve yönetmek üzere geliştirilmiştir.

 • Firmanın faaliyetleri, yeni ürün ve hizmetleri, firma içi aktiviteler, duyurular merkezi olarak planlanır ve kullanıcı ekranlarına gönderilir. Firmanın iletişim arşivi, içerik ve tarih bazlı raporlama ile alınabilir,
 • Bilimp’in önemli bir ayrıcalığı olan Bildirim Merkezi ve iletişim panosu bu modül ile yönetilir ve raporlanır,
 • SMS için ayrı bir programa ihtiyaç duymaksızın birden fazla grup, kişi veya numaraya SMS gönderilebilir,
 • Çalışanlar, kurumsal dokümanlara kolayca ulaşabilir,
 • Program menü içeriklerinin yönetimi sağlanır.

TOPLANTI

Toplantı yönetim sistemi, birden çok toplantı salonu bulunan kurumlar için geliştirilmiştir. Bu program sayesinde Toplantı Salonlarının kapısında bulunan LCD ekranlar üzerinden toplantı programları takip edilebilir.

 • Toplantı odaları rezervasyon süreçlerini kolaylaştırır ve düzenli hale getirir,
 • Olası tüm toplantı çakışmalarını kontrol eder,
 • Toplantı davet bildirimlerinin gönderilmesini sağlar,
 • Günlük, haftalık, aylık bazda rezervasyon ve toplantı salonu raporları alınabilir,
 • Toplantı kararları program üzerinden katılımcılara iletilebilir,
 • Bütün katılımcılar işlemleri herhangi bir bilgisayar veya mobilden yönetebilir.